Här är en lista på fågelarter jag observerat från den egna tomten.

Jag bor i Villa Kia på ön Hirvensalo, i Åbo, Finland. Villa Kia ligger vid Friskalaviken (Friskalanlahti) som är ett Natura 2000 naturskyddsområde och IBA område (Important Bird and Biodiversity Area).

De flesta observationerna är gjorda direkt från mitt matbord (när jag suttit och tittat ut). Så här är huset beläget:

Villa Kia och Friskalaviken

Jag tittar på fåglarna med bara ögon eller kikare. För att underlätta artbestämning fotograferar jag ibland (om jag hinner) fåglarna med en gammal Canon SX50 HS zoomkamera. Bilderna är tänkta endast för dokumentation/identifiering. Jag uppdaterar fågellistan med bilder jag tagit.

Om du gillar fåglar så vill jag rekommendera världens bästa fågelbok till dig. Boken heter Fågelguiden: Europas och Medelhavsområdets fåglar i fält och är gjord av Lars Svensson, Killian Mullarney och Dan Zetterström. Den tredje upplagan av Fågelguiden utkom 2022. Det är en omfattande och praktisk fälthandbok för alla. Boken är även en utmärkt gåvoidé (både till unga och gamla).

Jag anger i min lista hur ofta jag observerat fågelarterna enligt följande kategorisering:

1 = Vanlig, observerar jag dagligen
2 = Allmän, observerar jag flera gånger i veckan
3 = Tämligen allmän, observerar jag flera gånger i månaden
4 = Sparsam, observerar jag någon gång per år
5 = Sällsynt, endast enstaka observationer

HT = Häckar på tomten
V = Har jag observerat också vintertid

Fågelkryss på min tomtlista

# Svenskt namn

Engelskt namn

Vetenskapligt namn

Brun kärrhök

1. Brun kärrhök (1)

Western Marsh Harrier

Circus aeruginosus

Havsörn

2. Havsörn (2 V)

White-tailed Eagle

Haliaeetus albicilla

Fiskgjuse

3. Fiskgjuse (2)

Western Osprey

Pandion haliaetus

Rödhake

4. Rödhake (1 HT)

European Robin

Erithacus rubecula

Hämpling

5. Hämpling (1 HT)

Common Linnet

Linaria cannabina

Ängspiplärka

6. Ängspiplärka (4)

Meadow Pipit

Anthus pratensis

7. Stäpphök (5)

Pallid Harrier

Circus macrourus

Skata

8. Skata (1 HT V)

Eurasian Magpie

Pica pica

Ringduva

9. Ringduva (1 HT)

Common Wood Pigeon

Columba palumbus

Kråkor

10. Kråka (1 V)

Carrion Crow

Corvus corone

Pilfink

11. Pilfink (1 HT V)

Eurasian Tree Sparrow

Passer montanus

Berguv

12. Berguv (4/5)

Eurasian Eagle-Owl

Bubo bubo

Knölsvanar

13. Knölsvan (1)

Mute Swan

Cygnus olor

Tranor

14. Trana (1/2)

Common Crane

Grus grus

Blåmes

15. Blåmes (1 HT V)

Eurasian Blue Tit

Cyanistes caeruleus

Talgoxe

16. Talgoxe (1 HT V)

Great Tit

Parus major

Sädesärla

17. Sädesärla (1 HT)

White Wagtail

Motacilla alba

Buskskvätta
Buskskvätta

18. Buskskvätta (1-4)

Whinchat

Saxicola rubetra

Koltrast

19. Koltrast (1 V)

Common Blackbird

Turdus merula

Starar

20. Stare (1)

Common Starling

Sturnus vulgaris

Gråhäger

21. Gråhäger (1)

Grey Heron

Ardea cinerea

22. Domherre (3)

Eurasian Bullfinch

Pyrrhula pyrrhula

Sparvhök

23. Sparvhök (3)

Eurasian Sparrowhawk

Accipiter nisus

Duvhök
Duvhök

24. Duvhök (3)

Northern Goshawk

Accipiter gentilis

25. Tornfalk (5)

Common Kestrel

Falco tinnunculus

Sothöna

26. Sothöna (4)

Eurasian Coot

Fulica atra

Varfågel

27. Varfågel (5)

Great Grey Shrike

Lanius excubitor

Korp

28. Korp (4)

Northern Raven

Corvus corax

Steglitsar

29. Steglits (3)

European Goldfinch

Carduelis carduelis

Svartvit flugsnappare

30. Svartvit flugsnappare (1 HT)

European Pied Flycatcher

Ficedula hypoleuca

Vitkindade gäss

31. Vitkindad gås (2)

Barnacle Goose

Branta leucopsis

Fasan

32. Fasan (1 V)

Common Pheasant

Phasianus colchicus

Taltrast

33. Taltrast (4)

Song Thrush

Turdus philomelos

Björktrast

34. Björktrast (1 HT)

Fieldfare

Turdus pilaris

Ladusvalor

35. Ladusvala (1)

Barn Swallow

Hirundo rustica

36. Hussvala (1)

Common House Martin

Delichon urbicum

37. Vitryggig hackspett (4)

White-backed Woodpecker

Dendrocopos leucotos

Större hackspett. Observerad i Åbo, men bilden har jag tagit från mitt hem i Stockholm.

38. Större hackspett (4)

Great Spotted Woodpecker

Dendrocopos major

Nötskrika

39. Nötskrika (4)

Eurasian Jay

Garrulus glandarius

Tofsvipa

40. Tofsvipa (2)

Northern Lapwing

Vanellus vanellus

41. Bivråk (5)

European Honey Buzzard

Pernis apivorus

Kajor

42. Kaja (4)

Western Jackdaw

Coloeus monedula

43. Trädkrypare (5)

Eurasian Treecreeper

Certhia familiaris

Bofink

44. Bofink (3)

Common Chaffinch

Fringilla coelebs

Gråsparv

45. Gråsparv (1 HT)

House Sparrow

Passer domesticus

46. Tofsmes (4)

European Crested Tit

Lophophanes cristatus

47. Kungsfågel (5)

Goldcrest

Regulus regulus

Törnskata

48. Törnskata (5)

Red-backed Shrike

Lanius collurio

49. Trädgårdssångare (4)

Garden Warbler

Sylvia borin

50. Rörsångare (4-5)

Eurasian Reed Warbler

Acrocephalus scirpaceus

Rödstjärt

51. Rödstjärt (4)

Common Redstart

Phoenicurus phoenicurus

Blåhake

52. Blåhake (4)

Bluethroat

Luscinia svecica

Gräsänder

53. Gräsand (3)

Mallard

Anas platyrhynchos

54. Vigg (4)

Tufted Duck

Aythya fuligula

55. Ejder (4)

Common Eider

Somateria mollissima

Knipa

56. Knipa (4)

Common Goldeneye

Bucephala clangula

57. Skäggdopping (4)

Great Crested Grebe

Podiceps cristatus

Skrattmåsar

58. Skrattmås (1)

Black-headed Gull

Chroicocephalus ridibundus

Fiskmås

59. Fiskmås (1)

Mew Gull

Larus canus

Gråtrut

60. Gråtrut (1)

European Herring Gull

Larus argentatus

Fisktärna flyger över sittande gråhäger. Tornseglare till höger.

61. Fisktärna (1)

Common Tern

Sterna hirundo

Rosenfink

62. Rosenfink (3)

Common Rosefinch

Carpodacus erythrinus

63. Lärkfalk (5)

Eurasian Hobby

Falco subbuteo

64. Pilgrimsfalk (5)

Peregrine Falcon

Falco peregrinus

Lövsångare

65. Lövsångare (3)

Willow Warbler

Phylloscopus trochilus

Storskarv

66. Storskarv (4)

Great Cormorant

Phalacrocorax carbo

Grågäss

67. Grågås (4)

Greylag Goose

Anser anser

Storskrake

68. Storskrake (4)

Common Merganser

Mergus merganser

Tornseglare till vänster, fiskgjuse till höger

69. Tornseglare (3)

Common Swift

Apus apus

70. Svärta (4)

Velvet Scoter

Melanitta fusca

Göktyta

71. Göktyta (4)

Eurasian Wryneck

Jynx torquilla

72. Ortolansparv (5)

Ortolan Bunting

Emberiza hortulana

Svarthakad buskskvätta. Observerad i Åbo (mycket sällsynt), men den här bilden har jag tagit på Kreta.

73. Svarthakad buskskvätta (5)

European Stonechat

Saxicola rubicola

74. Ormvråk (5)

Common Buzzard

Buteo buteo

75. Tretåig hackspett (5)

Eurasian Three-toed Woodpecker

Picoides tridactylus

Trädpiplärkor

76. Trädpiplärka (4)

Tree Pipit

Anthus trivialis

Stenskvätta

77. Stenskvätta (5)

Northern Wheatear

Oenanthe oenanthe

Ägretthäger flyger över en sittande gråhäger

78. Ägretthäger (2-4)

Great Egret

Ardea alba

Mindre hackspett. Observerad i Åbo, men bilden har jag tagit från mitt hem i Stockholm.

79. Mindre hackspett (5)

Lesser Spotted Woodpecker

Dryobates minor

80. Näktergal (2)

Thrush Nightingale

Luscinia luscinia

81. Busksångare (3)

Blyth’s Reed Warbler

Acrocephalus dumetorum

82. Röd glada (5)

Red Kite

Milvus milvus

Dubbeltrast

83. Dubbeltrast (4)

Mistle Thrush

Turdus viscivorus

84. Trastsångare (5)

Great Reed Warbler

Acrocephalus arundinaceus

Grönfinkar

85. Grönfink (1 HT)

European Greenfinch

Chloris chloris

Blå kärrhök
Blå kärrhök

86. Blå kärrhök (5)

Hen Harrier

Circus cyaneus

87. Kanadagås (4)

Canada Goose

Branta canadensis

88. Spillkråka (5)

Black Woodpecker

Dryocopus martius

89. Gök (3)

Common Cuckoo

Cuculus canorus

Silltrut

90. Silltrut (4-5)

Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus

91. Härmsångare (4)

Icterine Warbler

Hippolais icterina

Rödvingetrast

92. Rödvingetrast (4)

Redwing

Turdus iliacus

Gulsparv

93. Gulsparv (5)

Yellowhammer

Emberiza citrinella

94. Svartmes (5)

Coal Tit

Periparus ater

95. Mindre flugsnappare (4)

Red-breasted Flycatcher

Ficedula parva

Kaspisk trut

96. Kaspisk trut (5)

Caspian Gull

Larus cachinnans

Stenknäck

97. Stenknäck (5)

Hawfinch

Coccothraustes coccothraustes

Skedänder

98. Skedand (4)

Northern Shoveler

Spatula clypeata eller Anas clypeata

Gravänder

99. Gravand (4)

Common Shelduck

Tadorna tadorna

Ärtsångare

100. Ärtsångare (2)

Lesser Whitethroat

Sylvia curruca

Stjärtmesar. Observerade i Åbo, men bilden har jag tagit från mitt hem i Stockholm.

101. Stjärtmes (5)

Long-tailed Tit

Aegithalos caudatus

Sidensvansar. Observerade i Åbo, men bilden har jag tagit från mitt hem i Stockholm.

102. Sidensvans (5 V)

Bohemian Waxwing

Bombycilla garrulus

103. Silvertärna (3-4)

Arctic Tern

Sterna paradisaea

Havstrut flyger ovanför brun kärrhök

104. Havstrut (4)

Great Black-backed Gull

Larus marinus

Sångsvanar. Observerade i Åbo, men bilden har jag tagit från mitt hem i Stockholm.

105. Sångsvan (5)

Whooper Swan

Cygnus cygnus

106. Prutgås (5)

Brent Goose

Branta bernicla

107. Mindre sångsvan (5)

Tundra Swan

Cygnus columbianus

108. Rördrom (4)

Eurasian Bittern

Botaurus stellaris

Småspov

109. Småspov (5)

Eurasian Whimbrel

Numenius phaeopus

Mindre strandpipare

110. Mindre strandpipare (5)

Little Ringed Plover

Charadrius dubius

111. Salskrake (5)

Smew

Mergellus albellus

112. Småtärna (5)

Little Tern

Sternula albifrons

113. Svarttärna (5)

Black Tern

Chlidonias niger

Kärrsnäppa i Friskalaviken
En stor grupp kärrsnäppor i Friskalaviken
Kärrsnäppa
Kärrsnäppa

114. Kärrsnäppa (5)

Dunlin

Calidris alpina

115. Brushane (5)

Ruff

Calidris pugnax

116. Större skrikörn (5)

Greater Spotted Eagle

Clanga clanga

117. Sånglärka (3)

Eurasian Skylark

Alauda arvensis

Fjällvråk

118. Fjällvråk (5)

Rough-legged Buzzard

Buteo lagopus

+ många fler observationer (som jag inte är helt säker på gällande artbestämningen). Från Friskalavikens fågeltorn kan man se ännu fler fåglar, men dem räknar jag inte med på min tomtlista.

Ofta ser man flera rariteter samtidigt, t.ex. bruna kärrhökar som dagligen jagar längs vasskanterna samtidigt som gråhägrar, ägretthägrar och havsörnen tittar på.

Gråhäger till vänster, brun kärrhök till höger
Havsörn i trädet, brun kärrhök flyger
Två bruna kärrhökar
Havsörn i trädtoppen, gråhäger flyger förbi
Brun kärrhök försöker jaga bort havsörn från stolpen
Havsörnar
Fasaner
Fasaner
Tranor
Tranor
Tranor
32 tranor
Ägretthägrar
Ägretthägrar
Ägretthägrar

När fåglarna flyttar reser de ofta via Friskalaviken, så man kan t.ex. se nästan alla Finlands gråhägrar på en enda gång.

Tillbaka till Dokumentation & Bilder huvudsidan