Så här blir du gaslightad av narcissister (förklarat i 32 punkter)

Gaslighting är psykiskt våld.

Narcissister (och psykopater) vill själviskt dominera alla och allt. Gaslighting är en av narcissisternas viktigaste och effektivaste härskartekniker. I praktiken är gaslighting ett farligt psykologiskt vapen (psykologisk krigsföring).

Gaslighting är en psykologisk manipulationsteknik, en form av lömsk och utarbetad hjärntvättning, ett mönster av vidriga och kränkande beteenden med avsikt att inte bara påverka dig, utan att fullständigt bryta ner dig som människa och sedan kontrollera dig.

Tekniken är skrämmande effektiv, och psykologiskt förödande (mycket värre än du kan tro).

Genom denna teknik lyckas narcissisterna göra dig till en emotionell och intellektuell slav, en fånge, och du blir helt beroende av narcissisterna i ditt tänkande och i dina känslor. Narcissisterna strävar efter att hålla dig fast för alltid. De formar dig och dikterar din verklighet, utan att du förstår det själv. Du lever i deras fantasivärld (där de sjuka narcissisterna bestämmer reglerna och sätter normerna).

Det finns mycket information om gaslighting på internet. Jag forskar i narcissism och kommer här att ge dig en allmän och inledande förklaring på gaslighting, men rekommenderar att du själv söker djupare information (för just din personliga situation). Lär dig så mycket som möjligt, så känner du snabbare igen narcissister och gaslighting varje gång du stöter på dessa.

Gaslighting på alla nivåer i samhället

Gaslighting används av narcissister på alla nivåer i samhället, allt från personliga relationer och arbetsplatsrelationer till politik, massmedia, reklam, kultur, religion och historieskrivning.

Vi måste komma ihåg att vi lever i narcissisternas världssystem, där det mesta vi ser och hör är gaslighting i olika former. Gaslighting är narcissisternas maktmedel.

De flesta politiker är narcissister, så gaslighting är mer normalt än empati och mänsklighet inom politiken. Sanningen har inget värde längre – vi blir alla konstant gaslightade av dem som har makten i samhället. På så sätt kan de styra ditt liv utan att du förstår det.

Den som manipulerar kan vara en eller flera individer, eller en grupp, och offret kan också vara en eller flera individer, men också ett helt land eller en hel värld. Manipuleringen kan t.ex. ske inom familjen, i skolan, på arbetsplatsen, i kyrkan, inom kulturen eller i hela samhället.

Alltid när någon har makt och kontroll över information finns det potential för gaslighting. Den som har kontroll över informationen kan diktera verkligheten för alla andra.

Gaslighting i korthet

Gaslighting-taktiken går ut på att på lång sikt (långsamt och gradvis) underminera din förmåga att skilja mellan vad som stämmer och vad som inte stämmer. Du vet inte längre vad som är sant och vad som är falskt, eller vad som är rätt eller vad som är fel. Du blir förvirrad och tappar greppet om verkligheten. Du vet inte vad du skall tro, och litar inte längre på din intuition, dina observationer, ditt minne eller dina egna förmågor.

Narcissisterna isolerar dig och vänder alla i din omgivning emot dig. Din omgivning tror på narcissisternas lögner, och börjar tro att du är galen. Omgivningen hjälper narcissisten att förtrycka dig och hålla dig som fånge. Du blir helt ensam och utesluten. På så sätt får narcissisterna fullständig makt över dig. Du tvingas förlita dig på narcissisterna och deras förvrängda verklighet.

Du förstår inte själv att du blivit hjärntvättad.

Slutligen ifrågasätter du inte bara din uppfattning om verkligheten, du ifrågasätter också din egen mentala hälsa. Du tror att du blivit galen och att allt är ditt eget fel.

Gaslighting sett ur relationsperspektiv

I all sin enkelhet kan man säga att narcissisterna medvetet ljuger, förnekar, förvränger, förfalskar och lämnar bort information – för att förvirra, manipulera och kontrollera dig, så att de får fullständig makt över dig.

De kritiserar, fördömer och förminskar dig, så att du tappar ditt självförtroende och får en negativ syn på dig själv. Du börjar tro att något är fel på dig. Du tror att du är en dålig människa med en massa fel som gör att ingen kan älska eller gilla dig. På så sätt vågar du aldrig överge eller lämna narcissisten.

När ditt självförtroende är borta börjar du acceptera narcissisternas kränkande och respektlösa behandling. Du tror att du inte är värd något bättre. Du tror att du förtjänar den dåliga behandlingen.

Du tror hela tiden att allt är ditt fel. Du blir osäker och slutar lita på dig själv. Då blir det ännu enklare för narcissisterna att ljuga för dig, eller förneka och förvränga saker. De kontrollerar narrativet. Du matas med lögner och misinformation. Du tror på allt de säger.

Du känner dig konstant förvirrad. Du blir rädd och osäker.

Du får svårt att fatta beslut. Du tror inte längre att du själv kan fatta rätt beslut, så du måste fråga narcissisten om allting. Narcissisten fattar besluten för dig. Du blir helt beroende av denne.

När något går fel tror du alltid det är ditt fel, så du ber om ursäkt och förlåtelse hela tiden. I själva verket är allt narcissisternas fel, men på detta sätt undviker de att ta ansvar för sina gärningar.

Du känner dig som en stor besvikelse (att alla är missnöjda med dig). Du får hela tiden höra det av narcissisterna. Du blir själv besviken på dig själv.

Du minns inte längre vem du tidigare var. Du minns att du var annorlunda, men du känner inte igen dig själv längre. Du är som en annan person. Du har förlorat din identitet.

Du omges av psykisk terror. Vilken stund som helst kan narcissisten explodera. Du går på äggskal och försöker anpassa dig. Du är hela tiden på din vakt, på helspänn. Du kan aldrig slappna av.

Om du konfronterar narcissisten möts du av ännu mer aggression och undanflykter. Du straffas hårt. Narcissisten hämnas alltid. Det är inte bara ord, det är ett beteendemönster. Du känner att risken för fysiskt våld alltid är överhängande.

Du överger din egen vilja. Du går med på allt för att slippa konflikter.

Du tror att du är för känslig och att du överreagear på saker. Och att det kanske är orsaken till alla problem du har.

Du vet att något är allvarligt fel, men förstår inte vad. Andra kanske kan se det, men inte du själv. Du vet inte vad du ska göra. Du tror hela tiden att allt är ditt fel.

Narcissisten svartmålar dig och förstör ditt rykte (med lögner). Så småningom tror alla att du är galen. Ingen vill hjälpa dig. Alla slår på dig.

Det är en fångenskap. Du sitter fast och ser ingen väg ut. Du ser ingen möjlighet till förändring. Du tror att detta är ditt öde.

Du tänker på självmord.

Kanske går du till en psykolog som försöker hitta felet i dig, och felaktigt diagnostiserar dig med olika personlighetsstörningar du inte alls har. Du får mediciner och terapi, som förstås inte hjälper.

Det enda som kan hjälpa dig är No Contact, att bli fri från narcissisten för gott.

Kan vara svårt att upptäcka

Narcissisterna är mästare på gaslighting (liksom på bedrägeri och skådespel). För en vanlig människa kan det därför vara oerhört svårt att upptäcka denna taktik. Också om offret märker taktiken och ber om hjälp så tror ingen på denne. Narcissisten visar ett helt annat ansikte för omvärlden, och spelar alltid offer på ett mycket trovärdigt sätt. Det narcissistiska systemet skyddar narcissisterna.

Genom att granska mönster istället för personer kan man tydligare upptäcka gaslighting. Narcissisterna har ett tydligt patologiskt mönster, men också offrets beteendemönster och psykiska illamående hjälper att upptäcka gaslighting.

32 element i Gaslighting

Här förklarar jag (väldigt förenklat) några av de mest grundläggande elementen i Gaslighting-tekniken (det finns många fler).

 1. Lögner

Narcissisterna ljuger om allt. De är patologiska lögnare. De ljuger dig rakt i ansiktet, gång på gång. Inget baseras på objektiva fakta eller bevis, allt baseras bara på narcissistens lögner. I början vet du kanske att de ljuger, men deras lögnaktiga linje är så konsekvent att så småningom vet du inte längre vad som är sant eller inte. Din stabilitet rubbas, du blir osäker på dig själv.

Narcissisternas lögner är dock mycket inkonsekventa. De ändrar sig hela tiden och vänder kappan efter vinden. Genom att dokumentera och pussla ihop allt så kan du enkelt avslöja dem.

 1. Förnekanden

Narcissisterna förnekar allt. De förnekar att de någonsin sagt eller gjort något. Du vet att de sagt eller gjort det (och du har bevis på det). Ändå förnekar de det. Du börjar ifrågasätta dig själv. Kanske du har fel, tänk om det stämmer, att de aldrig sagt eller gjort det. Du börjar ifrågasätta din verklighet, och acceptera deras falska verklighet.

 1. Projiceringar och falska anklagelser

Narcissisterna anklagar alltid andra för det de själva är skyldiga till. De anklagar dig för det de själva gjort. Du blir distraherad och börjar försvara dig. Fokuset flyttas bort från narcissisternas beteende (och så kommer narcissisterna alltid undan).

Här finns en värdefull lärdom: lyssna noga på narcissistens anklagelser så får du veta vad narcissisten själv gjort sig skyldig till.

För att förtydliga: Det som narcissisten anklagar någon annan för har narcissisten gjort själv (=omvänd sanning).

 1. Undanhållande av information

För att kontrollera narrativet (och försvaga dig) så undanhåller narcissisterna information från dig. Du får inte all nödvändig information.

 1. Ensidig och subjektiv information

Narcissisterna ger dig bara sådan information som gagnar deras perspektiv. Du får inte objektiv information.

 1. Propaganda

Narcissisterna överöser dig med propaganda, misinformation, disinformation och falsk/nedsättande information.

 1. Överdrifter och förvrängningar

Narcissisterna är patologiska lögnare, som ljuger om allt. Ofta har deras bästa lögner en gnutta sanning i sig. Det är då lättare att få människor att tro på dem. Narcissisterna plockar ut lösryckta detaljer som de förvränger eller överdriver så att det ska passa deras narrativ.

 1. Upprepningar efter upprepningar

När någonting upprepas tillräckligt ofta (och mycket) börjar människor tro på det. Genom upprepningar blir narcissisternas gaslighting effektivare.

 1. Historie-omskrivningar

Narcissisterna ljuger, förnekar, förvrider och manipulerar för att hålla makten över dig. De måste se till att deras påhittade historier blir gällande sanning.

De kontrollerar narrativet och skriver om historien, så att den passar deras agenda. På så sätt blir deras charad mera förtroendeingivande. Så här kan narcissisterna representera “sanning”, “historia” och “tradition”.

 1. Radering av saker och information

Narcissisterna gömmer, raderar och förstör saker och information för att dölja vad de gjort sig skyldiga till, eller för att få sin själviska vilja igenom. De gömmer och utplånar bevismaterial. Deras liv är fullt av hemligheter. På så sätt tror de att du (eller någon annan) aldrig får veta sanningen om dem.

 1. Ord och handlingar matchar inte

Narcissisterna säger en sak och gör en annan. Deras ord och handlingar matchar inte. De är hypokriter. Deras ord är värdelösa.

 1. Iscensättningar av bisarra händelser

Narcissisterna iscensätter bisarra saker och händelser för att ytterligare förvirra sina offer och omgivningen.

 1. Drama

Narcissisterna överväldigar dig med drama. Det kan vara intensiva vredesutbrott, maniska utbrott och olika former av aggressivitet och fientlighet.

Det kan också vara konstgjorda och falska charmoffensiver som skall förföra dig, tex smicker eller löften om belöning.

 1. Triangulering

Narcissisterna triangulerar alltid. På så sätt får de dig att känna dig hotad och värdelös.

Narcissisterna använder andra människor för att sätta press och skam på dig, och få dig att tro att du är underlig och ensam. Narcissisterna vill alltid helst att någon annan skall göra smutsjobbet för dem, för då kommer de lättare undan.

De (ofta godtrogna) människorna som narcissisten rekryterat försöker förmedla (och förstärka) narcissistens snedvridna version av verkligheten till dig.

 1. Olika tester

Narcissisterna utsätter dig för olika tester för att se hur långt du är villig att gå för dem. Deras mål är att du skall tjäna endast dem och göra allt du kan för dem. Du är ju narcissistens slav.

 1. Ingen respekt för andras gränser

Narcissisterna är själviska och vill att allt skall kretsa kring dem. De respekterar inte andras människors gränser. De utnyttjar alla och söker speciellt efter personer som de kan exploatera känslomässigt, psykiskt, fysiskt, sexuellt, materiellt eller finansiellt.

 1. Offret omformas

Narcissisterna vill forma om offret så att det skall passa in i deras fantasi (deras påhittade verklighet). Offret måste ändra sitt beteende, och kanske sitt utseende.

 1. Offrets känslor saknar betydelse

Narcissisterna sätter inget värde på offrens känslor. Genom att undertrycka dina känslor får narcissisterna större makt över dig.

 1. Aggressivitet vid konfrontation

Narcissisterna blir mycket aggressiva och fientliga när du pekar ut deras spel. För att återfå kontrollen så flerdubblar de sina attacker. De förnekar allt och blir ännu mer fientliga och arroganta. Detta drama skrämmer dig och du börjar akta dig istället för att konfrontera dem.

 1. Undvikande av själva sakfrågan

Narcissisterna förnekar allt och undviker sedan att svara. De vänder och vrider på alla diskussioner för att alltid komma undan. De byter samtalsämne och vägrar diskutera själva sakfrågan. De använder sig av alla argumentationsfel man kan hitta på. Ofta förlitar de sig på Ad hominem angrepp. De låtsas inte höra relevanta frågeställningar. Deras svar är vaga och irrelevanta. De tar aldrig skulden eller ansvaret för något.

 1. Personattacker

Narcissisterna attackerar en person med medvetet falska påståenden och anklagelser, ogrundade överdrifter, negativa och fördömande uttalanden och personliga påhopp. Målet är att förstöra andra människors karaktär och rykte.

 1. De attackerar alltid det som är viktigt för dig

Narcissisterna attackerar allt som är betydelsefullt för dig och din karaktär. De slår på det så hårt de kan (och tar det ifrån dig). På det sättet skakar de om själva grunden för din identitet.

 1. Verbal misshandel, men ibland beröm

De tar varje chans de kan att avsiktligt kritisera, förminska och psykiskt misshandla dig så att ditt självförtroende raseras. De trycker ner dig så djupt det går. De degraderar dig. De förlöjligar dig. Du börjar tro att du är värdelös.

Plötsligt berömmer de dig (bara för att förvirra dig). Du förstår ingenting längre, du blir helt förvirrad. Du förstår inte vad du upplever. Du tror att det är något fel på dig.

Ibland döljs den verbala misshandeln i skämt. Narcissister uttalar ofta sina spydiga kommentarer följda av orden “just kidding”.

 1. Falska löften

Narcissisterna lovar saker som de inte tänker hålla. De lurar dig. Du får ett orealistiskt hopp om att saker ska bli bättre, och tolererar ännu mer misshandel och missbruk.

Narcissister håller inte avtal eller överenskommelser.

 1. De sliter ut dig med tiden

Gaslighting sker under lång tid, gradvis. Det är en sniken process som sakta river ner din verklighet och ditt självförtroende, och driver dig till vansinne. Du blir till sist så trött (och rädd) att du inte längre orkar försvara dig. Du går psykiskt i lås.

 1. Svartmålningskampanjer för att vända alla emot dig

Narcissisterna är experter på att manipulera människor. De hittar människor som de vet att kommer att stå bakom dem oavsett vad, och använder dessa människor emot dig. Narcissisterna vill alltid kontrollera narrativet.

De svartmålar och baktalar dig. De hittar på historier som gör att alla tror att du är galen, farlig och manipulativ. De vänder alla emot dig.

Du har ingen du kan vända dig till längre. Du blir helt isolerad.

Narcissisterna vill inte att någon annan ska kunna hjälpa dig eller påverka dina tankar och handlingar. Det ger narcissisterna fullständig kontroll över dig. Du är då helt i deras våld.

 1. Brist på empati och moral

Narcissister saknar empati. Andra människors tankar, känslor eller välbefinnande har ingen vikt när det gäller gaslighting. Allt kretsar bara kring narcissisterna. De kan bevittna mänsklig misär utan att alls reagera. De har inget hjärta och ingen moral. De bryr sig inte om att de orsakar smärta och lidande åt andra. Tvärtom, de får njutning av det.

 1. Ingen ånger och inga samvetskval

Narcissisterna har inget samvete. De visar inte och känner inte ånger eller samvetskval, oavsett vilka fel eller brott de än gör. Narcissisterna tycker att de aldrig gör något fel. Därmed kan de inte heller lära sig av misstag. De ändrar sig aldrig. De är obotliga. Nästan inget stoppar dem. Går saker inte som de vill ser de sig bara som oskyldiga offer.

 1. Spelar offer

Narcissisterna är skickliga skådespelare och presenterar sig alltid som endera offer eller hjältar, eller båda. De presenterar sig som lidande, förföljda och förtryckta. De vill att alla skall tycka synd om dem och hjälpa dem. Narcissisterna upprätthåller alltid denna falska offer-fasad till varje pris.

 1. Uppdelning av människor

Narcissisterna delar alltid upp människor i olika grupper, som de riktar mot varandra. Det kan vara t.ex. familjemedlemmar, grupper i samhället, länder, folkslag och religiösa grupper. Målet är att alla skall vara upptagna med (och försvagade av) stridigheter och konflikter som narcissisterna kontrollerar. När människor bråkar riktas allas uppmärksamhet bort från narcissisternas brott.

 1. Godtycklig ojämlikhet

Narcissisterna behandlar människor olika (hur det passar dem för stunden). Ibland visar de vänlighet och respekt för vissa människor, medan andra människor straffas på grymma och inhumana sätt. Det är förvirrande för alla. Förvirringen upprätthåller narcissisternas makt, eftersom alla människor då blir rädda, osäkra och på sin vakt. Rädsla är ett effektivt vapen.

 1. De intalar dig och alla andra att du är galen

Om alla tror att du är galen (du själv inberäknad) så kommer ingen att tro på dig. Du blir effektivt utesluten, och narcissisten kommer alltid undan.

Några fraser som kännetecknar Gaslighting

Till sist några fraser som är kännetecknande för narcissisters gaslighting:

 • Det har aldrig hänt.
 • Det har jag aldrig sagt.
 • Du bara fantiserar.
 • Du bara misstolkar allting.
 • Du blåser allt ur proportion, som vanligt / Du överreagerar, som vanligt.
 • Du är alldeles för känslig.
 • Du tar allt så allvarligt.
 • Slappna av lite.
 • Du är bara avundsjuk.
 • Jag kommer inte att argumentera med dig, det här är meningslöst.
 • Saken är slutdiskuterad.
 • Du orsakar alltid problem.
 • Det är du som är problemet, inte jag.
 • Du är inte klok / Du är galen / Är du helt galen?
 • Du behöver hjälp / Du har psykiska problem
 • Om du skulle lyssna för en gångs skull…
 • Jag skojade bara / Just kidding.

Något att tänka på

När du vet hur hemska och vidriga människor narcissisterna är i sina personliga relationer, så varför tror du att narcissisterna skulle vara annorlunda när det gäller politiska, affärsmässiga, religiösa och juridiska relationer?

Vi måste satsa på anti-narcissism och införa begränsningar för narcissister. Den enklaste lösningen är oftast den bästa.

* * * * *