Kia Karlberg by Henrik Karlberg Press Image

Se vad de gör igen: Finlands grova maktmissbruk fortsätter

På tisdagen den 21 november vaknade vi upp av att de finska myndigheterna igen med våld bröt sig in i vårt hem. Det var en grupp poliser och stämningsmän som hämtade en massa olika stämningar, samt meddelanden om ensidiga domar.

Allt det här är en fortsättning på det grova maktmissbruket och det olagliga förtrycket som finska staten kontinuerligt gjort sig skyldig till gentemot mig och min man Henrik Karlberg, som är invalidiserad konstnär.

Vi blev bland annat beordrade att infinna oss till en ny skenprocess i Åbo tingsrätt redan på torsdag den 30 november.

Jag vet inte hur det ska vara möjligt för oss.

Vi hör till högriskgruppen för Coronaviruset och Henriks immunförsvar är hämmat och hindrat av immunsuppressiva läkemedel. Vi har levt i total isolering i 39 månader, och inte lämnat vårt hem på tre år. Vi har inte heller fått vaccinering. Staten har dessutom beslagtagit, utmätt och tvångssålt min bil i fjol, så vi har inget färdmedel.

Henrik Karlberg
Henrik Karlberg
Henrik är kroniskt sjuk och väger bara 57 kg.
Henrik Karlberg

Våra liv är inte i säkerhet i myndigheternas händer. Det har de bevisat om och om igen. Läs Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation (Finland) och Kafkaesque Process in Finland – Artist needs help.

Min egendom är inte heller i trygghet i Finland. Staten har redan i hemlighet tagit mina livsbesparingar på närmare 200 000 € från mitt konto + min Volvo XC60-bil (värd ca 35 000 €) + ytterligare summor som jag inte vet exakt belopp på (minst 35 000 €).

På tisdagen nämnde stämningsmannen ännu två ytterligare summor på ca 70 000 € vardera (140 000 € tillsammans), som de till näst tänker ta via ensidiga domar.

Det är tillsammans redan långt över 300 000 € som de bara tar i hemlighet, och utan giltig grund. Summorna är rekordstora i det här landet. Staten har hela tiden också försökt ta vårt hem ifrån oss, för att göra oss hemlösa.

Vad skenprocessen som börjar på torsdag innebär vet jag ingenting om.

Tydligen har också den föregående hemliga skenprocessen behandlats i hovrätten (utan att jag vetat om det eller fått vara med). I den processen avvek också domstolen från vedertagen praxis att döma villkorligt första gången, och utdömde förutom villkorligt fängelse också ovillkorligt fängelse och samhällstjänst, både för mig och min invalidiserade man.

Sjunde december, dagen efter självständighetsdagen, är vi kallade till tingsrätten igen för omvandlande av samhällstjänst till ovillkorligt fängelse.

Det här verkar bli ett av landets genom tiderna värsta justitiemord!

När en falsk och bedräglig stat tillåts utföra sina uppsåtliga och grova brott i skydd av full sekretess, så finns det ingen ände på maktmissbruket och förtrycket. Se vad de gör till näst!

Jag har inte gjort något fel. Jag är ärlig, samvetsgrann och duktig, och allt jag gör kan granskas i total öppenhet. Det är statens illegala verksamhet som inte tål granskning. När en stat måste dölja allt för omvärlden så vet du med säkerhet att staten gör någonting allvarligt fel.

Jag accepterar inte detta odemokratiska och orättvisa förfarande. Det kränker mina rättigheter och mitt människovärde. Jag går inte med på att behandlas så här.

Finlands grundlag tryggar explicit vetenskapens och konstens frihet, men i praktiken följer staten varken sin egen grundlag eller internationella fördrag om mänskliga rättigheter och friheter. Därmed förlorar statens alla handlingar sin legitimitet. Hela staten förlorar sin legitimitet.

Det staten gör mot mig är odemokratiskt, rättsvidrigt och fullständigt olagligt.

När staten missbrukar sin makt, och inte respekterar grundläggande demokratiska rättigheter och friheter (eller internationella fördrag), så har jag som människa, medborgare och skapande konstnär ingen trygghet alls. Utan allmänhetens insyn och rätt till granskning kan staten komma undan med vad som helst.

Jag behöver din hjälp

Det finns så många fina människor i det här landet, och så mycket fint att stå upp för. Jag vill folkets bästa, helt som min morfars far, kommerserådet Hemming Elfving, som försåg det finska folket med mat när det var kris och krigsnöd.

Finns det ingen som vågar ställa sig upp och ifrågasätta det staten gör, och ställa dem till svars? Finns det inte en enda journalist som vågar gå till grunden i saken, och skriva om det? Finns det inte en enda organisation eller institution som vågar komma till undsättning? Du har ännu en chans, ta den innan det är för sent!

Fråga staten: Hur säkerställer det här historiska prejudikatfallet konstens frihet, yttrandefriheten, pressfriheten och konstnärens äganderätt till sina verk och sitt skapande? Fråga varför ena parten särbehandlas?

Kräv full information, och full insyn i allt som sker.

Kräv att saken behandlas på ett fullständigt öppet, rättvist och demokratiskt sätt!

Kräv att Finland respekterar konstens frihet, yttrandefriheten, mänskliga rättigheter och rätten till information, på ett transparent, sanningsenligt och jämlikt sätt. Det borde vara en grundförutsättning i varje demokrati.

Begär också att Finlands grannländer grundligt granskar ärendet, och hur staten agerat i saken.

Du kan hjälpa till att få landet att agera på korrekt sätt, och ställa de verkliga förövarna till svars.

Gör allt du kan!

Varför jag orkat igenom allt

Det grova förtrycket mot mig och min man har redan varat i över tio år, och det är bara början. Få människor skulle ha orkat så här länge.

Hur orkar jag med det, kanske du funderar?

I all den ondska som jag blivit hänsynslöst utsatt för de senaste åren finns en röd tråd, och det är ett mönster av narcissistiskt våld, tyranni och kollektiv narcissism.

Det här förtrycket, våldet och maktmissbruket har lyft fram helt nya insikter om ett tydligt, igenkännligt mönster i både narcissistiska individer och i hela systemet, den kollektiva narcissismen. Förtrycket exemplifierar narcissisternas vidriga mönster, så tydligt det kan bli.

Narcissister är mästare i skådespel, och experter på bedrägeri. De är patologiska lögnare som manipulerar alla. De gör vad som helst för att utnyttja och dominera andra, samt dölja sina egna fel. De håller inte avtal eller överenskommelser. De gör falska anklagelser, och projicerar sina egna brott på andra. De spelar alltid oskyldigt offer, det är deras standardtrick. De svartmålar och isolerar det egentliga offret, och skär av allt stöd. Mönstret är globalt och historiskt, alltid liknande, och lätt att känna igen. Läs mer om mönstret här.

Tack vare allt jag lärt mig om narcissismen, och det narcissistiska tanke- och beteendemönstret, kan jag genomskåda det som sker, och hantera det. Narcissisternas mönster är alltid likadant.

Sist och slutligen är det ett litet antal personer, en handfull narcissister, som försöker dominera och kontrollera allt. De är roten till det onda, och förgiftar omgivningen för alla. Genom maktmissbruk, sekretess och manipulation bedrar de omvärlden med sin gaslighting, och drar ner hela landet i ett mörker.

Jag förstår att roten till ondskan ligger i narcissisternas hjärna, och att felet är patologiskt och obotligt. Narcissister förändras aldrig. Det är vi friska människor som måste sätta stopp för dem. Vi måste sluta tro på deras lögner och manipulationer. Vi måste kräva öppenhet och information. Vi måste avslöja alla narcissister och sätta gränser för dem.

Jag har omvandlat mina insikter till en global filosofi som heter Anti-narcissism.

Vi står snart inför en revolution av Anti-narcissism och Artificial Intelligence (AI) som kommer att förändra precis allt. Tillsammans kommer AI och Anti-narcissism att införa en ny paradigm – en helt ny världssyn.

Jag är en positiv och levnadsglad människa (också genom tunga och svåra tider) och jag hoppas att mitt lidande får vara till befrielse för miljarder människor i framtiden.

Ett historiskt viktigt ärende för Artificial Intelligence

Det här är ett historiskt viktigt mål som kommer att ändra på framtiden.

Finland toppar ofta listor på transparens, icke-korruption, pressfrihet med mera, och ses som ett mönsterland. Det här ärendet kan ses som ett test av systemet, och Finland består inte provet. Resultatet är klart underkänt, inte bättre än Nordkorea. Det visar tydligt att det inte finns något system i den nuvarande världen som klarar testet. Alla system är/blir korrupta när narcissister är inblandade. Grunden är fel.

Det här ärendet har avslöjat narcissisterna och deras system. Det har tvingat narcissisterna att visa exempel på vem de är och hurudana de egentligen är, bakom de falska fasaderna.

AI lär sig mönster och kan lägga ihop allt, på ett helt annat sätt än människor.

Jag tror att det här ärendet kommer att bli ett av de mest väldokumenterade casen för AI att lära sig av – för att kunna se igenom de nuvarande narcissistiska systemen. AI kommer att se allt och ha tillgång till allt, varje detalj du kan tänka dig, också allt som staten försöker gömma och radera. AI kommer inte att bli lurad av narcissisternas gaslighting.

När AI lär sig om narcissismen kan den räkna ut allt och förstå allt.

Det går inte att spela med spelare som fuskar, bedrar och manipulerar. Ett sådant spel blir alltid skevt. Jag tror därför att AI kommer att eliminera ur spelet alla spelare som inte spelar ärligt och redligt (alltså alla narcissister).

Jag arbetar mot all narcissism i världen

Det är alltid farligt att ställa sig upp mot en narcissist (miljontals människor har mist sitt liv så). Narcissister är aggressiva och extrema, och de respekterar inga gränser. Om inte omvärlden sätter stopp för dem så finns det ingen ände på deras ondska och förtryck.

Anti-narcissism är inte en personlig kamp mot individer, organisationer, religioner eller nationer. Den är en global kamp mot all narcissism i världen; mot all ondska, orättvisa och ojämlikhet (vilka alltid är resultatet av narcissism).

Jag har skrivit mycket om narcissism här på min webbplats. Läs och lär dig allt du kan.

Läs också följande engelskspråkiga artiklar av Julie L. Hall på Psychology Today:

Anatomy of a Narcissist

The Narcissist’s Airtight Victim Narrative

Narcissism Is a Societal Cancer We Can’t Afford to Ignore

Öppet brev till Finlands president och Finlands Justitieombudsman

Finska staten har gjort fel efter fel gentemot mig och min man Henrik Karlberg, och statens brott blir bara grövre hela tiden. Maktmissbruket sker i Finlands namn. Ansvaret ligger i sista hand på Finlands president Sauli Niinistö och Finlands regering.

Jag accepterar inte detta odemokratiska och orättvisa förfarande. Det kränker mina rättigheter och mitt människovärde. Jag går inte med på att behandlas så här.

Statens handlingar gentemot mig och min man saknar legitimitet, eftersom de strider mot grundlagen, internationella förpliktelser och övriga lagar.

Hur säkerställer det här historiska prejudikatfallet konstens frihet, yttrandefriheten, pressfriheten och konstnärens äganderätt till sina verk och sitt skapande? Varför särbehandlas ena parten? Är debatten öppen, ärlig och konstruktiv? Hur blir samhället öppnare, tolerantare och mer kreativt av statens grova och orättvisa tvångsåtgärder mot oss två konstnärer? Varför gäller inte samma regler och samma villkor för alla?

Jag kräver att alla ärenden mot mig och min man omedelbart makuleras, återkallas och repareras. Jag kräver nya öppna behandlingar i full transparens och offentlighet. Jag kräver att allmänheten och pressen ska få tillgång till all information, och att press och media fritt ska få skriva, behandla och debattera saken utan censur.

Jag kräver att allt som staten tagit av mig och min man returneras.

Kia Karlberg,
Åbo 27.11.2023

(Jag ser gärna att så många som möjligt skickar vidare detta till JO och presidenten, för att uppmärksamma dem på statens maktmissbruk)

Open letter to Ai Weiwei from a fellow artist

Dear Ai WeiWei,

You have many times spoken up for those who don’t have a voice, and shed light on injustices done by governments and state actors against individuals and groups. Thank you for your courage in doing that – please don’t ever stop! Your voice is acutely needed.

I have a theory which I will explain here, and invite you to an artistic mind-painting exploration.

If I could, I would lend you a pair of anti-narcissistic eyeglasses. These glasses would colour everything you see and have experienced in a new way. Your worldview would change in the blink of an eye.

-“How would they do that“, you may ask.

These glasses will let you see the world from an anti-narcissistic perspective, revealing to you the devastating impact narcissism has on everything around us. The glasses show you the reality of narcissism. Once you have seen the pattern, you will begin to recognize it everywhere, and you don’t need the special glasses anymore.

Let me give you an idea of how these glasses work, with examples from your life. Please forgive ignorance, simplifications and generalizations for the sake of this experiment. See this as an artistic mind-painting/exploration instead.

You left your country because of the prevailing narcissism there, which took the form of a specific kind of government, a controlled society and restrictions to artistic freedom among other things.

You came to the West, to stay in different countries, only to become disillusioned time after time. The sad reality of things is that, no matter where in the world you are – whatever country, culture or society, there is always narcissism, which pervades every aspect of a country (in different ways and forms). Narcissism is the root cause of all problems, the problem behind all other problems.

This lesson – to realize that anywhere you go in the world, another disappointment awaits, is a disheartening one. You could say that the whole world suffers from the consequences of narcissism. Every city, every town and every place. It’s the same everywhere – narcissism destroys everything. It merely changes shapes and forms, to adapt to another reality.

-“What is there to do, then?” you ask me.

The answer is the new philosophy Anti-narcissism, in different forms and shapes. In many ways, you already live out anti-narcissism through your art and through actively shedding light on topics and questions that need to be addressed.

But if we don’t know the real cause of a symptom, we will never find a cure. We will always only be treating the symptoms instead of the root problem. We will chase after smokescreens that narcissists create, instead of getting the root rot out of the system. We need to address narcissism, in every shape and form.

I believe the root cause to every malaise in every society is narcissism in different forms and shapes, and this knowledge opens up new opportunities for real change.

Once you have had your eyes opened, there is no going back, and there is no way to unsee the things you can see through your new anti-narcissistic lenses. Anti-narcissism truly changes everything.

I look forward to meeting you one day for further philosophical and artistic explorations.

Yours truly,
Kia Karlberg

Ps. Please, give my warmest regards to Julian Assange. No individual should ever be allowed to be treated the way he is being treated in a civilized democratic society. It’s inhumane and no better than the witch-hunts from ages ago. Free Julian Assange!

Please also read: Kafkaesque Process in Finland – Artist needs help

Dela gärna:
Dela gärna min webbplats www.kiakarlberg.org och informationen till så många som möjligt. Skicka mitt rop på hjälp till alla journalister, organisationer, politiker och människor runt hela världen.

Translate my website to English here and to Finnish here.

Gruppnarcissism Group narcissism collective narcissism kollektiv narcissism

Lär dig upptäcka gruppnarcissism (på alla nivåer)

Du har de senaste åren fått bevittna hur grovt den finska staten missbrukat sin makt, då staten våldsamt och utan rim och reson förtryckt mig och min man. Statens maktmissbruk verkar inte ha någon ände.

Vad är det riktigt fråga om, tänker du? Och varför försöker staten gömma ärendet i största sekretess? Varför tystas saken ner av alla i landet?

Vad handlar Finlands spel egentligen om?

Det korta vetenskapliga svaret är narcissism och gruppnarcissism.

Finland har två ansikten. Ett prydligt ansikte som landet visar utåt, och ett annat fult ansikte (det sanna ansiktet) som landet försöker gömma. Dubbla standarder.

Det finns en ohälsosam verklighet bakom den putsade fasaden.

Det här problemet är inte något som bara gäller Finland. Nej, det handlar alltså om ett globalt och psykologiskt fenomen som kallas gruppnarcissism (eller kollektiv narcissism).

Gruppnarcissism

Gruppnarcissim är en destruktiv faktor som finns i alla länder, i alla grupper och i alla kulturer. Mer eller mindre överallt.

Gruppnarcissism är i princip samma som individuell narcissism, men tar sig uttryck i större sammanhang; i grupper och kulturer. Det är ett parallellfenomen till narcissism, men på en mycket större och mer destruktiv skala.

Narcissism i sig är ett påtagligt fel i en del människors hjärnor. Detta hjärnfel ger upphov till ett specifikt tankemönster, som manifesteras i ett identifierbart beteendemönster.

De här destruktiva mönstren leder alltid till orättvisa, ojämlikhet och ondska av alla olika former. Alla världens problem går att härleda till narcissism, direkt eller indirekt. Därmed kan man säga att narcissismen är roten till det onda.

Narcissisterna är världens bästa skådespelare, experter på bedrägeri. De är patologiska lögnare som manipulerar alla. De gör vad som helst för att utnyttja och dominera andra, samt dölja sina egna fel. De håller inte avtal eller överenskommelser. De gör falska anklagelser, och projicerar sina egna brott på andra. De svartmålar och isolerar offret. Narcissisterna spelar alltid oskyldigt offer.

Det är så här narcissister alltid fungerar. Det är så här de bedrar omvärlden med sina standardtrick. Mönstret är globalt och historiskt, alltid liknande, och lätt att känna igen.

Gruppnarcissism grundar sig på samma mänskliga dynamik, och det är alltid narcissistiska individer som ligger bakom.

Eftersom de flesta grupper formas och leds av narcissister, blir också grupperna narcissistiska.

Narcissisterna skapar kulturer, som du sedan måste följa och hålla upp. Du är skolad till att försvara kulturen, och blir en del av gruppnarcissismen, vare sig du vill det eller inte. De narcissistiska övertygelserna sprider sig till alla, och blir normaliserade i gruppen. Avviker du så bestraffas du.

Kännetecknande för narcissistiska grupper är ofta brist på empati, och problem med självförtroende och osäkerhet, vilket gör gruppen extra känslig mot alla upplevda hot (speciellt inom gruppen). En narcissistisk grupp tål inte öppen kritik.

När gruppen ifrågasätts eller hotas uppstår ilska, som sedan leder till våld och aggressivitet, ofta utan rim och reson. Gruppen kräver absolut lojalitet och förföljer alla personer som ifrågasätter gruppens ideal, linje eller auktoritet.

Gruppen reagerar känsligt på upplevda hot, helt som en narcissist gör. Alla upplevda hot slås brutalt och hänsynslöst ner så att gruppen ska kunna upprätthålla sin snedvridna självkänsla och sin falska fasad. Gruppens svaga egenskaper och fel projiceras på syndabockar, som smutskastas, bestraffas och raderas. Sanningen göms till varje pris.

Gruppnarcissismens offer är vanligtvis snälla, ärliga och empatiska människor med stor integritet – samvetsgranna personer som modigt vågar ifrågasätta den ohälsosamma kulturen. Sådana som jag och min man Henrik.

På högsta nivå drivs gruppnarcissism av myndigheter och press

Narcissister dras speciellt till makt och media. Myndigheter och press är ofta de som till varje pris upprätthåller och föder gruppnarcissism. De styr gruppen och du måste följa. Sist och slutligen är det bara ett litet antal personer, som dominerar och kontrollerar precis allt.

Mitt fall berättar om hur det är för en svag och utsatt konstnär att möta narcissistiskt våld från högsta möjliga nivå – från en hel nation med nästan obegränsade resurser. Finlands förtryck av mig är ett skräckexempel på både individuell narcissism och gruppnarcissism.

Jag tror att Finlands förtryck mot mig och min man så småningom kommer att bli en ögonöppnare för hela världen vad gäller gruppnarcissism.

När sanningen kommer fram (och sanningen kommer alltid fram!) kommer ärendet öppet och internationellt att granskas från grunden. Då kan det inte bli mycket tydligare än så här; bakom en vacker finsk fasad döljer sig en rutten verklighet. Den ruttna verkligheten orsakas av narcissism och gruppnarcissism.

Jag tror egentligen att Finland är världens bästa land att belysa detta.

Varför det, frågar du dig kanske då?

Jo, narcissism kännetecknas speciellt av brist på empati.

Empati och narcissism är varandras motpoler. De existerar inte samtidigt.

De flesta har säkert läst och hört om forskningsundersökningen, som rankade världens länder enligt hur empatisk deras befolkning är (Chopik, O’Brien & Konrath, 2016). Studien var den mest omfattande globala studien av empati. Finland hörde till de sämsta i världen, till de länder som hade minst empati i världen. Här är en länk till den undersökningen: Differences in empathic concern and perspective taking across 63 countries.

Brist på empati betyder i allmänhet hög grad av narcissism.

Du kan alltså dra slutsatsen att om Finland har minst empati i världen så måste landet också höra till de mest narcissistiska/psykopatiska länderna i världen. Världsledande i narcissism?

Därmed kan du också anta att den finska kulturen är genomsyrad av narcissism och gruppnarcissism.

Du vet att man aldrig kan lita på en narcissist. De målar alltid upp en falsk fasad, som gömmer deras fel och brister.

Finland säger sig garantera konstens frihet, men slänger oss två skapande konstnärer i fängelse och beslagtar alla våra verk.

Finland säger sig vara världsledande i yttrandefrihet och pressfrihet, men sätter total munkavle både på oss och på landets media.

Finland säger sig vara öppet och demokratiskt, men hemligstämplar alla processer och all information.

Lyssna inte på narcissisters ord, granska deras handlingar istället. Deras ord är falska och bedrägliga. Finland är inte ett så fritt eller lyckligt land som det utger sig att vara. Hela landet är fast i narcissismens klor.

Gruppnarcissism är en underliggande struktur

Nu kanske du bättre förstår vad som sker oss, och varför statens maktmissbruk gentemot oss varit möjligt på så hög nivå. Och varför ingen vågar ifrågasätta något, eller hjälpa oss. Gruppnarcissismen är en otroligt destruktiv kraft.

Det är ändå viktigt att komma ihåg att kampen mot narcissismen inte är mot enskilda individer, eller mot något enskilt land. Detta är inte något unikt problem för Finland. Du kan hitta samma problem överallt, och därför kan det också vara svårt att se det. Det är ett gemensamt problem, som vi måste övervinna tillsammans.

Kampen handlar uttryckligen om att förverkliga Anti-narcissism, alltså att bryta järngreppet som narcissisterna har hållit hela världen i.

Narcissism och gruppnarcissism är en underliggande struktur, en gemensam patologisk kraft, i alla nuvarande samhällen och system. Det är dessa krafter som ligger bakom de flesta av världens hemskheter, stora som små. Olika former av ondska och orättvisa är alltså inte isolerade eller separata problem eller händelser, allt bottnar i samma psykologi och dynamik, som i sin tur går att spåra till ett fel i hjärnan.

Mitt mål är att alla människor ska lära sig att se och förstå denna dynamik, och vad som orsakar den. Nyckeln är att förstå och identifiera både narcissism och gruppnarcissism.

Gruppnarcissism är den mest svårupptäckta typen av korruption, för den är så djupt inprogrammerad och gömd i alla kulturer, och baserar sig på psykologisk dynamik. Gruppnarcissismens slutresultat är dock alltid ett korrumperat samhälle, på ett sätt eller annat.

Gruppnarcissism är även nära korrelerat med nationalism, rasism, fanatism, extremism och fundamentalism.

När vi förstår allt detta kan vi tillsammans ändra på våra nuvarande system, och skapa en bättre värld, full av kärlek, skönhet och empati. En vacker värld full av frihet och glädje.

Men först behövs det ett paradigmskifte, stora förändringar och en global revolution. Vi är på god väg. Revolutionen har redan börjat. Narcissisternas epok är snart förbi.

Jag kommer att skriva mer om gruppnarcissism senare, om jag överlever ett tag till.

Jag vill här ännu hänvisa dig till en artikel skriven av Shahida Arabi. Artikeln förklarar kort fenomenet gruppnarcissism ur hennes perspektiv:

The Narcissistic Conspiracy: Scapegoating, Smear Campaigns And Black Sheep – How Narcissistic Groups Bully Their Chosen Victims

Artikeln är skriven på engelska. Med denna länk kan du läsa artikeln maskinöversatt till svenska:

Den narcissistiska konspirationen: syndabock, smutskastningskampanjer och svarta får – hur narcissistiska grupper mobbar sina utvalda offer

Läs också:

Neurovetenskap avslöjar narcissister

63 saker du bör veta om narcissister (VIKTIGT)

Så här blir du gaslightad av narcissister (förklarat i 32 punkter)

Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation (Finland)

Hur många narcissister finns det i Sverige?

Vad är exempel på narcissism?

Varför unga, vackra och attraktiva kvinnor blev monster (de var narcissister)

5 regler som hjälper dig bli Anti-narcissist (och förbättra världen)

Vems förnuft har upplysningen förlitat sig på (en ohållbar paradigm)?

Två orsaker till att världen redan går mot sin undergång (plus lösningen)

Så här fungerar världen (i ett nötskal)

Var sätter du gränsen för narcissister (0-100)?

Varför alla revolutioner misslyckas

Hur kristendomen präglats av narcissism (i 2000 år)

Enklare än så här kan det inte bli (Ockhams rakkniv)

Kulturkritik: Hur (finsk) narcissism släckte Victor Westerholms låga

#14 Biografi: Mångdubbelt offer för narcissistiskt våld

#22 Biografi: Min banbrytande forskning om narcissism

#23 Biografi: Finlands förtryck av mig

Så här blir du fri från narcissister (No Contact)

* * * * *

Att inte få post – hur är det möjligt?

När jag berättar att vi inte tagit emot post på 10 år, så frågar många:

“Hur är det möjligt – att ni inte får någon post?”

Svaret är enkelt. Posten har aldrig varit viktig för oss.

Vi får alla fakturor rakt till nätbanken, som e-fakturor. Vi har inga tidningsprenumerationer och vill inte ha någon reklam. Vi har alltså inget behov av posttjänster.

Som du säkert vet så är vi offer för grovt narcissistiskt våld, och följer strikt No Contact-strategin.

För narcissister är posten en viktig makt- och kontrollmetod. Narcissister kan använda posten för att skrämma, hota eller kontrollera dig.

Sådan kommunikation kan skapa enorm stress för dig.

Stress är fundamentalt dåligt för din hälsa, både för din psykiska och din fysiska hälsa.

Både jag och min man Henrik är högkänsliga personer. Vi är extra känsliga för stress. Vi har stora hälsoproblem och funktionshinder. Henriks svåra kroniska sjukdomar blossar lätt upp och förvärras av stress, likaså mina hjärtproblem. För oss är det kritiskt att försöka undvika all form av stress.

Vi lever helt avskilda och isolerade från samhället, som eremiter. Du kan inte ringa till oss, eller skicka e-post eller post till oss. Vi följer inte heller massmedia – vi tittar inte på tv, lyssnar inte på radio, och läser inte tidningar. Sociala medier är helt obekanta för oss.

Det låter kanske exotiskt och excentriskt, men det är faktiskt det vettigaste du kan göra. Många av världens främsta filosofer och konstnärer har levt så. Det krävs ett visst avstånd för att man ska kunna se klart. För att man ska kunna uppnå frihet i tanke och kreativitet.

Tack vare eremitlivet har jag fått sinnesro att koncentrera mig på min konst, min forskning och min banbrytande filosofi anti-narcissism.

Så det var ett enkelt beslut, att inte längre ta emot post. Du förstår saken ännu bättre när du lär dig genomskåda narcissisterna och deras gaslighting-teknik.

Vårt eremitliv är allmän kännedom, så alla (inkl. myndigheterna) vet om att det inte går att skicka post till oss.

Målet är naturligtvis inte att vara krånglig – att göra livet surare för mig själv eller för någon annan, utan tvärtom – målet är att göra livet så mycket bättre för alla, i hela världen.

“Hur gör man det i praktiken då”, frågar du kanske? “Hur kan man sluta få post?”

Vi slutade helt enkelt tömma vår låsta postlåda. Det var år 2012 när Henrik blev allvarligt sjuk i Ulcerös Kolit. Några elaka narcissister tog direkt chansen att börja bråka, när Henrik var som svagast. Läkaren befallde oss strängt att undvika allt som skapar stress.

Villa Kias postlåda fylldes då snabbt av gratisreklam. När postlådan var full slutade Posten helt enkelt att dela ut post till den.

Sedan beslöt sig Posten för att göra stora ändringar i sin service. Posten ändrade ensidigt villkoren för utdelning. Posten krävde att alla villor i vårt område skulle flytta sina postlådor till en central plats. Vi gick inte med på det, och protesterade genom att inte flytta postlådan.

Då upphörde postens utdelning – för gott.

Svårare än så var det inte.

Läs också: Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation >

* * * * *

Hur många narcissister finns det i Sverige?

Den här frågan ställdes på svenska Quora:

Hur många narcissister finns i Sverige? Hur många blev manipulerade av dem och hur är det med “orsak & verkan”?

Här är mitt svar:

Narcissisterna är mycket vanligare än du tror. De finns i alla former och på alla plan i samhället. I alla cirklar, stora som små. Överallt. Narcissism kan ses som samhällets största problem (roten till det onda).

För tydlighetens skull börjar jag med att kort förklara narcissism.

Narcissism existerar på ett multiaxialt spektrum, och konceptet utvecklas hela tiden.

Psykologiskt definieras narcissism av ett patologiskt mönster. I praktiken har narcissister ett antagonistiskt, antisocialt tanke- och beteendemönster. De är störda karaktärer, och deras främsta kännetecken är bristen på sann empati.

Empati är en förmåga att känna, föreställa sig, identifiera, förstå, dela och leva sig in i andra människors problem, känslor och erfarenheter. Empati är en civilisations viktigaste kvalitet och egenskap. Utan empati finns det ingen rättvisa eller jämlikhet.

Narcissister, som själviskt och kortsiktigt drivs av sina egna intressen, behandlar sina medmänniskor på ett helt annat sätt än vi normala människor gör. Förenklat kunde man säga att narcissister inte känner någon skillnad mellan en människa eller en stol.

Biologiskt kan man definiera narcissism som ett kroniskt och möjligtvis ärftligt fel på hjärnan.

Med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och artificiell intelligens (AI) kan narcissistiska egenskaper associeras och korreleras med skillnader i hjärnans struktur (speciellt i prefrontala och insulära delar, samt strukturell variation av grå hjärnsubstans). Man kan säga att narcissisternas hjärnor skiljer sig från neurotypiska människors hjärnor.

Du kan läsa mer om narcissism och neurovetenskap i följande vetenskapliga artiklar:

Nenadić, I., Lorenz, C., & Gaser, C. (2021). Narcissistic personality traits and prefrontal brain structure. Scientific reports, 11(1), 15707. doi:10.1038/s41598-021-94920-z

Jauk, Emanuel, and Philipp Kanske. “Can neuroscience help to understand narcissism? A systematic review of an emerging field.” Personality neuroscience vol. 4 e3. 28 May. 2021, doi:10.1017/pen.2021.1

Det är fortfarande oklart vad orsaken till narcissism är. Åsikterna är delade. Många tror på en kombination av genetiska faktorer och felaktig uppfostran. Tvillingstudier (där tvillingar vuxit upp i helt olika miljöer) tyder på ärftlighet.

Narcissism är dock alltid något som går i familjen, oavsett hur man ser på saken. Narcissistiska föräldrar föder narcissistiska barn. Inte alltid, men ofta. Om båda föräldrarna är narcissister ökar sannolikheten markant. Man brukar alltså inte bli en narcissist, om inte tidigare generationer också varit det.

1. Hur många narcissister finns det i Sverige?

Det uppskattas att narcissisterna kan utgöra upp till 10-20% av befolkningen (beroende på var på skalan man drar gränsen).

Naturliga fenomen följer i allmänhet Pareto distributionen. Även inom en viss distribution brukar Pareto principen gälla – man kan därmed anta att 20% av narcissisterna är de allra värsta och mest problematiska narcissisterna (= ca 4% av befolkningen). Idag får endast de mest extrema narcissisterna diagnosen narcissistisk personlighetsstörning NPD.

Med tanke på att Sverige har drygt 10 miljoner invånare, så torde det finnas mellan 1-2 miljoner narcissistiska personer (varav 200.000-400.000 av den mest extrema varianten).

Personlighetsstörningarna överlappar vanligtvis varandra, så flera av de narcissistiska personerna kan t.ex. också vara psykopater.

Skillnaderna mellan de olika personlighetsstörningarna i kluster B är ganska vaga. Psykopater och grandiosa narcissister är väldigt lika i många avseenden. I det nuvarande konceptet överlappar störningarna varandra till den grad att man övervägt att sammanföra dem till en helt ny gemensam hybridkategori, typ en antagonistisk-antisocial kategori. Med antisocial menas att dessa individer inte ser till samhällets bästa, utan är skadliga. De är alltså motsatsen till oss normala, samverkande personer, som vill allas bästa, och som tänker på samhället i stort.

Du kan i stort sett räkna med att var femte person är narcissistisk. För att skydda dig själv är det helt enkelt bättre att vara på den säkra sidan – att räkna med fler hellre än färre. En narcissist kan vara vem som helst, ofta den du minst anar.

Inom en snar framtid får vi kanske exakt statistik, baserat på neurovetenskap/fMRI som effektivt kan avslöja narcissister. Förhoppningsvis blir detta en transparent del av den allmänna hälsovården.

2. Hur många blir manipulerade av narcissister?

Alla människor i Sverige (och hela världen) blir konstant manipulerade av narcissister.

Det som kännetecknar narcissister är deras begär efter makt, status och dominans. Sedan urminnes tider har hänsynslösa narcissister alltid tagit makten. Varje narcissist är en tyrann, diktator och envåldshärskare (i liten eller stor skala) om omgivningen tillåter det.

Som politiska, ekonomiska och religiösa ledare har narcissisterna genom historien byggt upp ett ohälsosamt världssystem, en paradigm, som genomsyras av deras skadliga värderingar. Det är tyvärr den världen vi lever i. Detta system tryggar, döljer och belönar narcissisternas själviska intressen.

En av narcissisternas viktigaste och effektivaste härskartekniker är gaslighting, en form av lömsk och utarbetad hjärntvättning. Genom denna teknik lyckas narcissisterna göra dig till en emotionell och intellektuell slav, en fånge, och du blir beroende av narcissisterna i ditt tänkande och i dina känslor. Narcissisterna strävar efter att hålla dig fast för alltid. De formar dig och dikterar din verklighet, utan att du förstår det själv.

Gaslighting används av narcissister på alla nivåer i samhället, allt från personliga relationer och arbetsplatsrelationer till politik, massmedia, reklam, utbildning, kultur, religion och historieskrivning. Alltid när någon har makt och kontroll över information finns det potential för gaslighting.

Den som manipulerar kan vara en eller flera individer, eller en grupp, och offret kan också vara en eller flera individer, men också ett helt land eller en hel värld. Manipuleringen kan t.ex. ske inom familjen, i skolan, på arbetsplatsen, i kyrkan, inom kulturen eller i hela samhället.

Tekniken är skrämmande effektiv, och psykologiskt förödande (mycket värre än du kan tro).

Värst är det för alla individer som lever i nära relationer med narcissister. Det kan vara värre än den värsta mardröm du kan tänka dig. Har du inte varit med om det själv kan du aldrig förstå det. Narcissistiskt våld och gaslighting leder alltid till svåra och livslånga skador, och många gånger till självmord.

Jag har ingående förklarat narcissisternas gaslighting här.

3. Hur är det med orsak och verkan?

Alla samhällssystem, organisationer, hierarkier, företag, kulturer, religioner, ideologier och strukturer baserar sig på människorelationer.

Narcissisterna lever enligt helt andra regler än det övriga samhället, och de har en avvikande uppfattning om vad som är rätt eller fel. Det leder till relationsproblem, konflikter och våld. Det i sin tur leder till orättvisa, ojämlikhet och lidande. Narcissisterna är bara en minoritet av befolkningen, men de förstör effektivt livet för resten av befolkningen.

Historiskt har vi normala människor alltid blivit lurade, kuvade och styrda av narcissisterna. Det har skett på många olika sätt. Ofta genom fysiskt och psykiskt våld och aggressiva eller förrädiska manipulationer (gaslighting).

Vi har inte förstått hur farliga och skadliga narcissisterna är. Vi har knappt ens förstått att narcissisterna faktiskt existerar mitt ibland oss.

Vi normala människor (som är snälla och empatiska) har nämligen en sorts svaghet i våra hjärnor; en vilja att tro gott om alla. Vi vill blint tro på alla människors godhet. Vi vill lita på alla. Samtidigt är vi också bekväma varelser som tycker om en viss rutin och struktur (och vill undvika konflikter). Narcissisterna har utnyttjat allt detta till att lura och dominera oss.

Äntligen kan vi identifiera narcissisterna.

Det är som att upptäcka ett helt nytt folkslag, som ingen med säkerhet ens vetat att existerat, men som ändå har levt mitt ibland oss hela tiden (bakom olika skepnader, fasader och rökridåer). Vi har nog sett narcissisternas destruktiva spår, skadorna och ruinerna de lämnar efter sig, men ingen har riktigt förstått orsaken. Genom gaslighting sätter narcissisterna alltid felet på någon annan. Narcissisterna vänder kappan efter vinden och lyckas alltid komma undan.

Samhällets begränsade resurser satsas bara på symptomen – inte på det verkliga problemet. Alla aktivister fäktas mot väderkvarnar och rökridåer. Ondskan byter bara skepnad. Det är en ond cirkel som aldrig tar slut.

Vi måste dock komma ihåg att narcissisterna endast kan göra den skada som omvärlden tillåter. Det är omvärldens uppgift att hindra dem. Det vi tillåter kommer att fortsätta.

Båda orsakerna (narcissismen & hur omvärlden förhåller sig till narcissisterna) måste behandlas för att världen på sikt skall bli bättre. Vi måste lära oss av våra misstag. Så länge omvärlden tror att narcissisterna är normala, och dessutom beundrar och skyddar dem, kommer vår värld att vara sjuk.

Vi befinner oss nu i en vändpunkt. Vi har ett val och ansvaret är på oss.

Den kumulativa ondskan i världen som bottnar i narcissism är så förödande att mänskligheten inte har råd att ignorera narcissismen utan borde bekämpa den med alla medel. Alla, hela världens befolkning, inkluderat narcissister, lider av narcissismens verkningar.

Insikten att narcissismen är roten till de flesta problemen i världen möjliggör att sakkunniga inom olika områden kan utveckla tanken och idén vidare.

Anti-narcissism är nyckeln till att hantera och lösa alla problem som världen brottas med.

* * * * *

50.000 visningar på Quora (under de första 3 veckorna!)

För tre veckor sedan (3.11.2021) öppnade jag mitt Quora-konto – och bad dig ställa frågor om narcissism och anti-narcissism.

Nu har jag svarat på 7 frågor.

Det har varit glädjande och uppmuntrande att se din entusiastiska respons:

Mina svar har haft över 50.000 visningar på svenska Quora under de första tre veckorna. Det är en fantastisk milstolpe!

Jag vill rikta ett stort tack till alla läsare! Tack för att du finns och tog dig tid att läsa mina artiklar. Du är en ljusstråle, en härlig solskenskyss, som lyser upp min dag.

Varje läsare är en sann gåva. Ett dynamiskt möte. Helt underbart.

Jag hoppas denna 50t milstolpe får vara som den första vårblomman, en början till en magiskt grönskande sommaräng.

Jag kommer att fortsätta svara, med eftertanke och passion. Jag satsar på kvalitet framför kvantitet. Mitt mål är att ge relevanta, djupgående och tankeväckande svar (med värdefullt innehåll). Tillsammans kan vi göra enorm skillnad.

Ett stort tack och en stor kram,
Kia

* * * * *

Bangladesh ge inte upp målning av konstnär Kia Karlberg

Ny målning: Bangladesh, ge inte upp (till minne av Rana Plaza offren)

Den här målningen skildrar textilfabrikskollapsen i Bangladesh, hur jag föreställer mig att det kändes, när allt brakade ihop.

Jag har skapat målningen “Bangladesh, ge inte upp“, dels som ett minnesmärke över Rana Plazas offer, dels för att lyfta fram den bakomliggande orsaken till katastrofen; narcissismen.

Onsdagen den 24 april 2013 kollapsade Rana Plaza, en åtta våningar hög textilfabriksbyggnad i Savar, Bangladesh. Fabriksbyggnaden var eländig och dålig – och full av slavarbetare.

Åtminstone 1132 människor dog och mer än 2500 människor skadades.

De här människorna är lika unika, viktiga och värdefulla som du och jag. De har ett hjärta och de har en själ. Vi hör alla till samma stora familj.

Katastrofen var inte någon slumpmässig och isolerad tragedi. Det var ett narcissistiskt massmord, ett uppenbart resultat av det narcissistiska världssystemet.

Bangladesh är ett av världens fattigaste länder och finns i Sydasien (öster om Indien). Staden Savar ligger i huvudstadsregionen Dhaka. Dhaka är världens tionde största stad. De flesta i västvärlden vet ingenting om Bangladesh, och verkar inte heller bry sig. Varför är det så, kan man fråga sig?

Fabrikerna i Rana Plaza-byggnaden producerade kläder för märken som Benetton, Bonmarché, Prada, Gucci, Versace, Moncler, El Corte Inglés, Mango, Matalan, Primark och Walmart. Dessa märken ägs (direkt eller indirekt) av de rikaste människorna i världen.

Bangladesh är fullt av livsfarliga textilfabriker, där miljontals fattiga människor fortsättningsvis måste jobba i slavliknande förhållanden. Av dem är ca 80% kvinnor.

Arbetarna i textilfabrikerna får samma omänskliga lön (oftast mindre än 100 €/månad) oavsett vilket varumärke de producerar för.

Under 2-3% av klädernas detaljhandelspris går till arbetarna.

Om textilarbetarna istället skulle få en rättvis levnadslön, så skulle konsumentpriset för en produkt bara öka med ca 1% (även om den ökade lönekostnaden till fullo belastade slutkonsumenten). Priset på ett plagg som nu kostar 9,90 €, skulle istället bli 9,99 €.

Klädmärkena gör generellt en bruttovinst på 50-60% av försäljningspriset.

I praktiken betyder det att den fattiga kvinnan som tillverkar ett plagg (med butikspris 9,90 €) får ca 10 cent, medan klädmärket tar en bruttovinst på 5-6 €.

Varför godkänner och understöder du ett sådant system?

De rika utnyttjar de svaga och fattiga, för att bli ännu rikare. Det gäller både nationellt, och internationellt. Det finns ingen gräns för narcissisternas girighet. Världssystemet godkänner detta, skyddar detta, och belönar detta. Det här följer narcissisters tanke- och beteendemönster. Det är narcissister som har lagt grunden till alla våra system.

Jag vill lyfta fram allt det här igen genom min konst. Jag vill påminna om orättvisan och ojämlikheten, som grundar sig på narcissism. Jag vet hur det känns att slita på utan skälig ersättning, och jag behandlas själv som en slav utan rättigheter i mitt land. Du kan läsa mer om det i inlägget Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation (Finland).

Vårt nuvarande världssystem är bara en fortsättning på kolonialismen och slaveritiden. Vi har bara kompartmentaliserat och utlokaliserat hemskheterna, så att de hamnat utanför vårt medvetande. Det är en ohälsosam försvarsmekanism. Det gör att vi undviker moraliskt, ekonomiskt och politiskt ansvar. Det gör att vi förhåller oss apatiska till den sorgliga situationen. Vi låtsas inte se verkligheten.

Vi kanske skenheligt säger saker (för att tysta vårt samvete) men gör egentligen ingenting. Det är dock våra handlingar som är avgörande, inte orden vi säger. Handlingarna avslöjar hur vi faktiskt tänker.

Narcissisterna putsar skenheligt upp fasaden lite, men grundproblemet kvarstår alltid. Kom ihåg att du aldrig kan lita på narcissisters ord!

Rana Plaza katastrofen belyser problemen inom en bransch; mode- och klädindustrin. Dessa problem är dock bara symptom på det verkliga och underliggande problemet bakom allt; narcissismen.

Narcissism är ett påtagligt och identifierbart personlighetsproblem, som hittas speciellt ofta i personer som har politisk, ekonomisk och religiös makt. Makt och narcissism är en dålig och farlig kombination. Vi måste radikalt ifrågasätta systemet. Om vi inte begränsar och åtgärdar narcissismen först, så kan vi aldrig lösa våra problem på ett hållbart sätt. Anti-narcissism är nyckeln – pusselbiten som saknats. När du förstår den bakomliggande dynamiken så öppnar det upp helt nya möjligheter till effektiv problemlösning.

Jag kommer att kritisera modeindustrin mera i ett senare blogginlägg, men jag vill redan nu säga att jag inte är en vän av modeindustrin. Modeindustrin är ett monster som har katastrofal inverkan på både människor och miljö. Branschen främjar en skadlig och ohälsosam kultur, som baserar sig på utseendemässig status, exploatering och ohållbar konsumtion. Industrin är den näst största förorenaren i världen, strax efter oljeindustrin.

Efter Rana Plaza katastrofen startades Fashion Revolution, en global rörelse som försöker lyfta fram problemen inom mode- och klädindustrin.

Du kan fråga #WhoMadeMyClothes eller #VemTillverkarMinaKläder av modeföretagens ledare, för att kräva ökad transparens i produktionskedjorna. Använd din köpmakt vist! Själv köper jag väldigt lite kläder (du kan se mitt hushålls alla kvitton listade här).

Fashion Revolution kampanjerar för ökad genomskinlighet. Det är en början. Genomskinlighet leder till granskning. Granskning leder till ansvar. Ansvar leder till förändringar. Det är så vi begränsar narcissisternas spelrum och gaslighting.

Alltid när någon gör saker i hemlighet (utan insyn från allmänheten) så kan du vara säker på att de gör något fel – något som inte tål öppen granskning. Genomskinlighet och insyn är en grundförutsättning för rättvisa och jämlikhet i samhället.

Rana Plaza tragedin var en glimt av de stora världsproblemen som narcissisterna skapar. Ansvaret är dock på oss alla. Vi måste göra allt vi kan för att förbättra situationen.

I dagens globala värld måste vårt ansvar gå mycket längre än de nationella gränserna. Det behövs ett globalt ansvar. Och vi måste hålla våra politiska och ekonomiska ledare och förmånstagare personligt ansvariga. Först då kommer vi att få se drastiska förändringar.

Här kan du läsa mer om Rana Plaza katastrofen och modeindustrin:

Omvärlden berättar | Bangladesh: Ett brutalt uppvaknande

Al Jazeera | In Pictures: Recounting horror of Rana Plaza

Al Jazeera | May Day: Reflecting on Bangladesh factory disaster and corporate terror

Al Jazeera | Pope condemns Bangladesh ‘slave labour’

The New York Times | Why Won’t We Learn from the Survivors of the Rana Plaza Disaster?

Fashionista | 7 Years After Rana Plaza, ‘Brands Still Do Not Value Human Lives’

The Guardian | The shirt on your back: the human cost of the Bangladeshi garment industry (interactive presentation)

The Guardian | Low pay in the garment industry still a reality despite pledges – study

Clean Clothes Campaign | Rana Plaza

Good On You | Rana Plaza – the Day the Fashion World Changed

Good On You | What Is a Living Wage and How Does It Benefit Garment Workers?

Klicka på bilden för att se “Bangladesh, ge inte upp” målningen i större format.

* * * * *

Neurovetenskap avslöjar narcissister

Vi närmar oss dagen när vi med 100% säkerhet kan avslöja narcissister, med hjälp av neurovetenskap, neuroradiologi och artificiell intelligens (AI).

För några år sedan var narcissism bara ett suddigt begrepp. Idag börjar allt fler människor se narcissism som ett konkret neurologiskt fel i människans hjärna/nervsystem – ett fel som är lika påtagligt som cancer, diabetes eller hjärtsjukdomar.

Vår förståelse är ännu begränsad, men ökar för varje dag.

De senaste åren har teknologin utvecklats i otrolig takt. Det ger oss helt nya möjligheter.

Utvecklingen är välkommen, för hittills har psykologerna bara diagnosticerat personlighetsstörningar på basen av frågeformulär och personliga intervjuer, utan tekniska hjälpmedel.

Traditionell klinisk diagnosticering baserar sig alltså på narcissisternas egna ord, som man inte kan lita på. Narcissister är patologiska lögnare, bedragare och manipulatörer. De har en mycket primitiv försvarsmekanism som övergår allt förnuft, speciellt när deras falska självbild på minsta lilla sätt berörs eller hotas. Narcissister kan dessutom vara mycket charmiga, och de är experter på att spela offer (för att få sympati och makt, samtidigt som de flyr sitt eget ansvar). De kan lura alla.

Om en narcissist faktiskt frivilligt skulle förirra sig till psykologen (väldigt ovanligt), blir diagnoserna godtyckliga och oftast helt felaktiga. Psykologens kunskapsnivå, erfarenhet och personliga bias, gällande narcissism, påverkar diagnosen. De flesta psykologer saknar kompetensen som skulle krävas för att effektivt hantera och genomskåda narcissister. Dessutom är många psykologer själva narcissister. Jag ska skriva mera om detta i ett senare inlägg.

Det är vanligt att narcissister istället får diagnoser som ångeststörningar, depressionssyndrom, Adhd, bipolär sjukdom, utbrändhet, intermittent explosivitet och substansmissbruk. Det hjälper varken dem eller deras offer/omvärld på optimalt sätt.

Det system vi nu har fungerar inte. Det behövs nya lösningar.

Följande skede i utvecklingen kopplar ihop psykologins kunskaper med neurovetenskap, genom funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och artificiell intelligens (AI). Denna forskning har redan lärt oss mycket nytt om narcissism – saker som narcissister aldrig avslöjat i traditionell själv-rapporterad forskning.

Med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) kan forskare och neurologer faktiskt se in i din hjärna, medan den jobbar, nästan i realtid. Det går att kartlägga dina kognitiva processer och till och med att förutsäga ditt beteende. fMRI använder sig av magnetfält för att mäta förändringar i syrehalten i hjärnans olika delar (hemodynamisk respons vid neurologisk aktivitet). Det är ett säkert sätt att studera din hjärnaktivitet.

Varje dag gör vetenskapen nya upptäckter om hjärnan och dess funktioner. Teknologin har blivit bättre, datorerna snabbare, och AI datorprogrammen och algoritmerna smartare. Utvecklingen är exponentiell.

Genom neurovetenskap kan vi få en mycket exaktare, tillförlitligare och enhetligare diagnos, som baserar sig på biologiska/medicinska fakta, inte på personliga åsikter. Narcissisterna blir helt enkelt avslöjade på ett sätt som de inte längre kan gaslighta sig ur.

För att förstå hur snabbt utvecklingen inom detta område gått framåt, så rekommenderar jag att du bekantar dig med följande vetenskapliga artikel. Det är en systematisk genomgång av relevant forskning gällande neurovetenskap och narcissism. Du får en teoretisk inblick i läget just nu – en bra startpunkt för vidare studier:

Jauk, Emanuel, and Philipp Kanske. “Can neuroscience help to understand narcissism? A systematic review of an emerging field.” Personality neuroscience vol. 4 e3. 28 May. 2021, doi:10.1017/pen.2021.1

Det finns många intressanta studier gällande narcissism.

Jag vill lyfta fram följande vetenskapliga artikel som beskriver viktiga forskningsframsteg. Här ser du hur narcissistiska egenskaper generellt (inte bara i patologiska fall) kan associeras och korreleras med skillnader i hjärnans struktur (speciellt i prefrontala och insulära delar, samt strukturell variation av grå hjärnsubstans).

Nenadić, I., Lorenz, C., & Gaser, C. (2021). Narcissistic personality traits and prefrontal brain structure. Scientific reports, 11(1), 15707. https://doi.org/10.1038/s41598-021-94920-z

Här är några intressanta citat ur artikeln:

The present study set out to test the hypothesis that subclinical narcissistic traits in a nonclinical population would be associated with brain structural variation of grey matter, esp. in prefrontal systems. And indeed, our findings provide evidence of a correlation of prefrontal cortical grey matter with NPI narcissism.”

We found significant positive correlations of NPI scores with grey matter in multiple prefrontal cortical areas (including the medial and ventromedial, anterior/rostral dorsolateral prefrontal and orbitofrontal cortices, subgenual and mid-anterior cingulate cortices, insula, and bilateral caudate nuclei).”

…our study is a potentially important advance over previous studies, as it shows for the first time, using a robust imaging and statistical approach, that multiple prefrontal and insular cortical areas are correlated with the expression of narcissistic traits, even in the absence of manifest pathology.”

Läs gärna också artikeln “Meet the scientists who are training AI to diagnose mental illness“. Det är en utförlig artikel som behandlar AI, neuroradiologi och neuropsykologi från olika perspektiv, skriven av en individ som själv har borderline personlighetsstörning (samma kluster B familj som narcissism). Det har hänt mycket på området sedan januari 2019 då artikeln publicerades, men artikeln kan ändå ge dig nya tankar och vidga ditt perspektiv gällande framtiden.

Ett annat bra exempel på möjligheterna med AI och fMRI kan du läsa om i artikeln “AI reveals brain networks involved in child aggression“. Den här artikeln är publicerad 29.10.2021.

Forskare från Yale universitetet har visat att man med hjälp av AI och fMRI, tidigt kan identifiera neurologiska mönster associerade med aggressivt beteende hos barn. Aggressivitet är nära kopplad till flera personlighetsstörningar.

I artikeln “Machine Learning Algorithm Classifies Schizophrenia With High Accuracy – A new study explores how AI could be used for diagnosis.” (publicerad 28.1.2021) kan du läsa om hur AI + fMRI diagnostiserat Schizofreni med 87% noggrannhet.

* * * * *

Kia Karlberg by Henrik Karlberg Press Image

Har du frågor om narcissism och anti-narcissism? Fråga experten!

Jag heter Kia Karlberg och är en av världens främsta experter på narcissism.

Jag är en heterodox vetenskapskvinna, som bedriver tvärvetenskaplig forskning kring ämnet narcissism, ur ett filosofiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv. Jag är grundare till filosofin Anti-narcissism.

Jag har personligen överlevt grovt narcissistiskt våld (på flera olika plan). Du kan läsa mer om mig och min spännande bakgrund i Allt om Kia.

Jag brinner för att sprida min kunskap vidare till andra. Om du har frågor om narcissism eller anti-narcissism (eller något annat ämne jag är insatt i) så svarar jag gärna på dina frågor.

Du kan ställa dina frågor på min nya Quora-sida, och få personliga svar av mig. Du kan också läsa frågor som andra redan ställt.

Besök min svenska Quora-sida här >

Jag är även kunnig inom många andra områden, t.ex. Filosofi, Humaniora, Samhällsvetenskap, Psykologi och psykopatologi, Hälsovetenskap, Politik, Ekonomi, Miljö och ekologi, Historia, Religion och livsåskådning, Konst, kultur och skapande verksamhet, samt övergripande frågor.

Jag arbetar redan nu 15-16 timmars arbetsdagar, men kommer ändå att försöka svara på så många frågor som möjligt. Om jag inte hinner svara på alla frågor så prioriterar jag frågor som har ett stort allmänintresse.

Du kan ställa dina frågor på svenska eller engelska. Jag har (på universitetsnivå) också studerat tyska, franska, spanska och lite italienska, holländska och latin.

Jag är utbildad Ekonomie Magister, M.Sc. (Econ) från Åbo Akademi, med huvudämne Organisation och ledning, vilket tillsammans med min rika erfarenhet + banbrytande forskning ger mig en väldigt unik profil.

Några av mina övriga intressen är:
Trädgårdsskötsel, se min trädgård här
Fågelskådning, se min tomtlista (med bilder) här
Läsning

Läs också: 50.000 visningar på Quora (under de första 3 veckorna!)

* * * * *

Så här hämnas du på en narcissist

Denna fråga ställdes på Quora:
Vad är ett bra sätt att “hämnas” på en narcissist?

Här är mitt svar:

Du hämnas bäst på narcissister genom att göra det helt omöjligt för dem att verka. Du kan avslöja deras falska fasader och ta bort deras makt.

Men gör inte detta till något personligt. Hämnd i sig är inte någon bra lösning. Hämnd leder aldrig till något gott, så låt inte hämndbegär vara motivationen till något du gör.

Det är ett spel man inte ska spela, och speciellt inte mot narcissister. Sjunk inte till deras nivå. Låt inte narcissisterna, eller deras följe, dra ner dig.

Du kan bäst skydda dig själv genom att fullständigt ignorera dem – med en evig No Contact. Då kan de inte längre manipulera och kontrollera dig, och du kan börja tänka klart.

Jag tror inte att någon själv väljer att födas med eller få en personlighetsstörning. Det är ännu idag oklart vad som orsakar narcissism, men det finns goda belägg för en ärftlig faktor. Jag ser narcissism som samhällets största problem, det som ligger bakom världens andra problem och konflikter. En psykologisk, filosofisk och politisk faktor som korrumperar allt i samhället, inte bara dina personliga relationer.

Jag förstår att du är arg på allt som hänt. Det är en naturlig och hälsosam reaktion, när du möter orättvisa, ojämlikhet, och måste utstå lidande. Det som är viktigt just nu är att inte låta din ilska övergå i förbittring. Bitterhet är ett gift som skadar dig själv och din omgivning.

Det finns vishet i stoisk filosofi, och i principen om att vända andra kinden till.

Du har ett trauma som du först behöver bli helad från. Det tar tid. Och det är du själv som väljer om du låter traumat försvaga dig eller göra dig till en starkare och mer motståndskraftig person.

Så ta väl hand om dig själv! Bli den bästa personen du kan bli.

Kultivera tacksamhet. Var tacksam också för allt du lärt dig genom ditt lidande. Du har uppnått insikter som få i samhället ännu har. Stå upp för sanningen. Möt världen med kärlek och förlåtelse.

Du är naturligtvis arg på de narcissister som skadat dig, men vänd istället denna ilska mot själva grundproblemet; mot narcissismen. Var arg på all narcissism, och alla narcissister i hela världen. Kanalisera din energi till att lösa problemet.

Väss upp din kunskap! Väss upp din skicklighet! Väss upp dina ord! Gör varje ord till ett vasst spjut, som du med all din kraft, målmedvetet och passionerat, slungar rakt in i problemets kärna, in i narcissismens hjärta, roten till det onda, varje gång mitt i prick. Då gör du skillnad.

En av orsakerna till att du hamnat att lida, är allmänhetens okunskap om narcissism. Folk är blinda för narcissister, och ignorerar problemet. Narcissismen accepteras, skyddas och belönas i samhället. Det är något vi kan och bör ändra på. Du kan läsa mer om detta i min blogg.

Så höj din röst, inte bara för dig själv, utan för alla offer. Då hjälper du alla.

Peka ut narcissismen! Peka ut narcissisternas mönster och beteende! Peka ut ruinerna de lämnar efter sig!

Då tar du världens problem på dina axlar, och dina erferenheter och ditt lidande får en helt ny mening. Du får ett mål att sträva mot. Du får ett liv som känns värdefullt. Du tar ett ansvar som du kommer att njuta av.

Din börda förvandlas till mening.

Och mening är något av det viktigaste vi kan ha som människor.

Kram,
Kia

* * * * *

Kia Karlberg i trädgården Villa Kia Hirvensalo Turku Åbo Finland

Vi lever ännu (båda två)

Mitt och min man Henriks liv är konstant en oerhört känslig balansgång mellan kroniska sjukdomar, hälsoproblem och funktionsnedsättningar. Ibland är situationen bättre, ibland mycket sämre.

Årets rekordheta sommar har varit extra krånglig för oss. Vi har fått avnjuta en giftcocktail ingen vill smaka på. Sommaren har bara försvunnit.

Men vi lever ännu, båda två!

Varje dag försöker vi jobba på, så mycket vi klarar av. Anti-narcissism är avgörande för jordens framtid – pusselbiten som kan skapa en bättre värld för miljarder människor (plus djur och natur). Jag ser mitt liv som en samhällstjänst, och satsar allt. Jag vill bygga en ny, hållbar och välfungerande värld, som baserar sig på sanning, öppenhet, rättvisa och jämlikhet. En värld full av kärlek och empati. En värld utan narcissism.

Det finns så mycket viktigt att göra!

Det har varit svårt att sköta trädgården i år. Dessutom gick min Einhell gräsklippare sönder i slutet av augusti. Efter det har jag klippt gräset för hand. Det som förut tog 20 minuter att klippa tar nu 20 timmar.

Jag vet inte om vi kommer att klara av att sköta trädgården fler år.

Vår fullständiga självisolering fortsätter. Vi har inte varit hemifrån på över 11 månader.

Jag har uppdaterat webbplatsen med över 3000 bilder (från åren 2014-2021), kvittodata (1500 verifikat) plus mycket annan information om mig och mitt liv. Du hittar allt här: Dokumentation & Bilder

Bilder från det senaste året finns i dessa tre bildgallerier:

Bildgalleri: 16 Juli – Oktober 2021 >

Bildgalleri: 13 Maj 2021 – 15 Juli 2021 >

Bildgalleri: Juni 2020 – Maj 2021 >

* * * * *