Varför alla revolutioner misslyckas

Vetenskaplig forskning visar att narcissister alltid tar makten överallt.

Vetenskaplig forskning indikerar också att när en narcissist försvinner så tar alltid en annan narcissist dennes plats. Ondskan byts därmed ut mot ny ondska.

När man granskar historien kan man konstatera att så här är det (och har alltid varit). Revolution efter revolution. Utan undantag.

När människor har försökt lösa gamla problem, genom revolutioner, så föds istället nya problem.

Narcissister föder våld. Våldet föder mer våld. Ondskan byter bara skepnad. Det är som att slåss mot väderkvarnar, att fäktas i luften.

Det är en ond cirkel.

Ingen har haft någon förklaring eller hållbar lösning på problematiken.

Förrän nu.

Vetenskapen och informationsutbytet har fört fram ny kunskap.

Vi har identifierat problemet. Nu vet vi att de flesta problemen är narcissisternas fel. Det är narcissisterna som har förstört allt. Ondskan har fått ett ansikte.

Därmed finns det en helt ny reell möjlighet att förbättra världen.

Lösningen är mycket enklare än du tror, och den finns redan inom dig:

Anti-narcissism.

Den nya filosofin Anti-narcissism förklarar och avslöjar narcissisternas spel.

Anti-narcissism skriver inte bara om reglerna, den skapar ett helt nytt spel.

Genom kärlek, empati och öppenhet.

Det är dags för en global revolution – den vackra revolutionen. Läs mer om Anti-narcissism här.

* * * * *