Hur kristendomen präglats av narcissism (i 2000 år)

Narcissister har satt sin prägel på allt i historien (också på religioner, kyrkor och Bibeln). När jag skriver följande inlägg utgår jag från att du är väl insatt i hur en narcissist fungerar. Om inte, så läs först det här blogginlägget: 63 saker du bör veta om narcissister.

Narcissister är problemmänniskor (som saknar empati). De tar alltid makten, och förstör allt (hur väl allting än börjat).

Många har frågat sig varför kyrkan varit så full av ondska, fastän grundtanken varit så god? Vad är det egentligen som gått fel hela tiden?

När man granskar kyrkan och kristendomen genom historien ser man inte mycket av “störst av allt är kärleken” eller “älska din nästa som dig själv”. Man ser inte mycket av Guds godhet.

Tvärtom.

Vi ser maktbegär, pengabegär och narcissistiskt förtryck och våld. Narcissismens ondska.

Kristendomen och kyrkan formades tidigt till narcissisternas verktyg. Det hände direkt, så fort Jesus dog. Narcissisterna tog kontrollen (som alltid) och har själviskt styrt kyrkan i 2000 år.

Narcissister är patologiska lögnare. Man kan inte lita på deras ord. Endera ljuger de, eller så förvränger de sanningen, så att det ska passa deras själviska intressen och agendor. Det gäller alla narcissister genom historien, också inom kristendomen.

Vi måste därför identifiera narcissismen inom kristendomen. Man kan identifiera narcissisterna på deras mönster. Man kan utgå från att de flesta som strävat efter maktpositioner är narcissister.

Jag tror att t.ex. Paulus var en narcissist (liksom de flesta kyrkofäderna). Man måste därför ta Paulus ord med en stor nypa salt.

Man kan dela in människor i normala personer, högkänsliga personer och narcissister.

Paulus var en fundamentalistisk farisé som frenetiskt förföljde de kristna. Han var aggressiv och stridslysten. Han verkar inte ha varit normal. Inte heller högkänslig. Han saknade empati.

Mycket pekar alltså på att Paulus var en narcissist som inkorporerade sina personliga agendor på kristendomen. Om kristendomen faktiskt står på Jesus så borde man kunna radera Paulus, som inte var Jesu lärjunge (eller ens träffat Jesus). Jag kommer att skriva utförligare analyser om Paulus (och kyrkofäderna) senare i min blogg.

Vi måste granska kristendomen (och världen) med nya ögon. Vi måste också granska Bibeln med nya ögon. Vi kan inte förlita oss på narcissisters lögner.

Vi måste gå tillbaka till grunden. Till Jesus, med det enkla, kärleksfulla evangeliet. Själva idén med kristendomen. Vi måste skilja det äkta från det oäkta.

Jesus var arg på alla narcissister. Han genomskådade dem, överlistade dem, tillrättavisade dem och slängde ut dem.

Det är relativt lätt att med sunt förnuft känna igen vad som är narcissistiskt i Bibeln (som är full av gaslighting och våldsberättelser).

Jesus själv skrev aldrig någon bok. Det var ett avsiktligt val. Inga skriftliga dokument. Behövs det alls någon bok? Har allt gått åt fel håll ända sedan kristendomens början?

Varje förståndig person kan observera att det som kyrkan representerat, är närmast motsatsen till det liv Jesus levde och lärde.

Kyrkan blev en maktfaktor. Allt handlade om makt, kontroll och pengar. Bibeln blev ett sätt att kontrollera och styra människor. Kristendomen blev en självisk parasit istället för frälsning.

Kyrkan har sedan begynnelsen attraherat maktgalna narcissister. Ingen vågar säga detta högt. Jag har de senaste åren forskat aktivt och granskat hundratals personer som haft stort inflytande på kristendomen både historiskt och i modern tid. Nästan alla var narcissister. Det är sorgligt.

För den som är intresserad av narcissism inom den moderna kyrkan vill jag tipsa om Chuck DeGroat (Ph.D), som skrivit boken “When narcissism comes to church”. Han för fram en hel del intressanta tankar men har kanske inte förstått bredden, vidden och djupet av narcissism-problemet. Han skrapar lite på ytan inom en gren av kristendomen.

Narcissismen påverkar alla religioner och samfund över hela världen, inte bara kristendomen. Narcissismen är ett globalt och historiskt problem. Det är problemet bakom de flesta andra problemen, roten till det onda.

Problemet går inte att lösa inom nuvarande paradigm. Det behövs ett paradigmskifte. Det räcker inte med reform, det behövs revolution. Luther upphöjt till tre. Det behövs Anti-narcissism. I kärlek och nåd.

Det här blogginlägget är en kort inledning till mina tankar om hur narcissismen präglat kristendomen och hur vi kan lösa situationen. Jag kommer att skriva många fler inlägg om saken.

Min egen bakgrund:
Jag är medlem av Åbo Svenska Församling (länk), den Lutherska kyrkan i Finland. Jag har ett ekumeniskt och humant perspektiv. Jag är väldigt öppen och tolerant, både vad gäller min egen tro, och gentemot andra religioner (jag har prövat och sett mycket). Jag är anti-narcissist (länk) och ser narcissistiska konstruktioner i alla världens religioner.

Flera av mina förfäder var präster. Jag kan nämna exempelvis Karl August Möller (1839-1914) som under 50 år var präst i Svartå slottskyrka där jag gifte mig (länk).

* * * * *