Neurovetenskap avslöjar narcissister

Vi närmar oss dagen när vi med 100% säkerhet kan avslöja narcissister, med hjälp av neurovetenskap, neuroradiologi och artificiell intelligens (AI).

För några år sedan var narcissism bara ett suddigt begrepp. Idag börjar allt fler människor se narcissism som ett konkret neurologiskt fel i människans hjärna/nervsystem – ett fel som är lika påtagligt som cancer, diabetes eller hjärtsjukdomar.

Vår förståelse är ännu begränsad, men ökar för varje dag.

De senaste åren har teknologin utvecklats i otrolig takt. Det ger oss helt nya möjligheter.

Utvecklingen är välkommen, för hittills har psykologerna bara diagnosticerat personlighetsstörningar på basen av frågeformulär och personliga intervjuer, utan tekniska hjälpmedel.

Traditionell klinisk diagnosticering baserar sig alltså på narcissisternas egna ord, som man inte kan lita på. Narcissister är patologiska lögnare, bedragare och manipulatörer. De har en mycket primitiv försvarsmekanism som övergår allt förnuft, speciellt när deras falska självbild på minsta lilla sätt berörs eller hotas. Narcissister kan dessutom vara mycket charmiga, och de är experter på att spela offer (för att få sympati och makt, samtidigt som de flyr sitt eget ansvar). De kan lura alla.

Om en narcissist faktiskt frivilligt skulle förirra sig till psykologen (väldigt ovanligt), blir diagnoserna godtyckliga och oftast helt felaktiga. Psykologens kunskapsnivå, erfarenhet och personliga bias, gällande narcissism, påverkar diagnosen. De flesta psykologer saknar kompetensen som skulle krävas för att effektivt hantera och genomskåda narcissister. Dessutom är många psykologer själva narcissister. Jag ska skriva mera om detta i ett senare inlägg.

Det är vanligt att narcissister istället får diagnoser som ångeststörningar, depressionssyndrom, Adhd, bipolär sjukdom, utbrändhet, intermittent explosivitet och substansmissbruk. Det hjälper varken dem eller deras offer/omvärld på optimalt sätt.

Det system vi nu har fungerar inte. Det behövs nya lösningar.

Följande skede i utvecklingen kopplar ihop psykologins kunskaper med neurovetenskap, genom funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och artificiell intelligens (AI). Denna forskning har redan lärt oss mycket nytt om narcissism – saker som narcissister aldrig avslöjat i traditionell själv-rapporterad forskning.

Med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) kan forskare och neurologer faktiskt se in i din hjärna, medan den jobbar, nästan i realtid. Det går att kartlägga dina kognitiva processer och till och med att förutsäga ditt beteende. fMRI använder sig av magnetfält för att mäta förändringar i syrehalten i hjärnans olika delar (hemodynamisk respons vid neurologisk aktivitet). Det är ett säkert sätt att studera din hjärnaktivitet.

Varje dag gör vetenskapen nya upptäckter om hjärnan och dess funktioner. Teknologin har blivit bättre, datorerna snabbare, och AI datorprogrammen och algoritmerna smartare. Utvecklingen är exponentiell.

Genom neurovetenskap kan vi få en mycket exaktare, tillförlitligare och enhetligare diagnos, som baserar sig på biologiska/medicinska fakta, inte på personliga åsikter. Narcissisterna blir helt enkelt avslöjade på ett sätt som de inte längre kan gaslighta sig ur.

För att förstå hur snabbt utvecklingen inom detta område gått framåt, så rekommenderar jag att du bekantar dig med följande vetenskapliga artikel. Det är en systematisk genomgång av relevant forskning gällande neurovetenskap och narcissism. Du får en teoretisk inblick i läget just nu – en bra startpunkt för vidare studier:

Jauk, Emanuel, and Philipp Kanske. “Can neuroscience help to understand narcissism? A systematic review of an emerging field.” Personality neuroscience vol. 4 e3. 28 May. 2021, doi:10.1017/pen.2021.1

Det finns många intressanta studier gällande narcissism.

Jag vill lyfta fram följande vetenskapliga artikel som beskriver viktiga forskningsframsteg. Här ser du hur narcissistiska egenskaper generellt (inte bara i patologiska fall) kan associeras och korreleras med skillnader i hjärnans struktur (speciellt i prefrontala och insulära delar, samt strukturell variation av grå hjärnsubstans).

Nenadić, I., Lorenz, C., & Gaser, C. (2021). Narcissistic personality traits and prefrontal brain structure. Scientific reports, 11(1), 15707. https://doi.org/10.1038/s41598-021-94920-z

Här är några intressanta citat ur artikeln:

The present study set out to test the hypothesis that subclinical narcissistic traits in a nonclinical population would be associated with brain structural variation of grey matter, esp. in prefrontal systems. And indeed, our findings provide evidence of a correlation of prefrontal cortical grey matter with NPI narcissism.”

We found significant positive correlations of NPI scores with grey matter in multiple prefrontal cortical areas (including the medial and ventromedial, anterior/rostral dorsolateral prefrontal and orbitofrontal cortices, subgenual and mid-anterior cingulate cortices, insula, and bilateral caudate nuclei).”

…our study is a potentially important advance over previous studies, as it shows for the first time, using a robust imaging and statistical approach, that multiple prefrontal and insular cortical areas are correlated with the expression of narcissistic traits, even in the absence of manifest pathology.”

Läs gärna också artikeln “Meet the scientists who are training AI to diagnose mental illness“. Det är en utförlig artikel som behandlar AI, neuroradiologi och neuropsykologi från olika perspektiv, skriven av en individ som själv har borderline personlighetsstörning (samma kluster B familj som narcissism). Det har hänt mycket på området sedan januari 2019 då artikeln publicerades, men artikeln kan ändå ge dig nya tankar och vidga ditt perspektiv gällande framtiden.

Ett annat bra exempel på möjligheterna med AI och fMRI kan du läsa om i artikeln “AI reveals brain networks involved in child aggression“. Den här artikeln är publicerad 29.10.2021.

Forskare från Yale universitetet har visat att man med hjälp av AI och fMRI, tidigt kan identifiera neurologiska mönster associerade med aggressivt beteende hos barn. Aggressivitet är nära kopplad till flera personlighetsstörningar.

I artikeln “Machine Learning Algorithm Classifies Schizophrenia With High Accuracy – A new study explores how AI could be used for diagnosis.” (publicerad 28.1.2021) kan du läsa om hur AI + fMRI diagnostiserat Schizofreni med 87% noggrannhet.

* * * * *