Kia Karlberg, grundare av Anti-narcissism. Läs: Why The Women Society Calls ‘Damaged’ Are The Most Powerful.

Pusselbitarna har fallit på plats. Narcissismen är avslöjad. Mönstret är tydligt och alla kan se det: att narcissismen är roten till de flesta problemen i världen.

Insikten är banbrytande och leder till en helt ny filosofisk skola: Anti-narcissism (grundad 2021). Den nya filosofin omkullkastar det rådande sättet att se på världen.

Anti-narcissism är nyckeln till att hantera och lösa alla problem som världen brottas med. Vilket problem det än gäller. Överallt i världen. Det här är en av de mest grundläggande upptäckterna i världshistorien.

Anti-narcissism har en global webbplats på adressen: www.anti-narcissism.org

Anti-narcissism kan egentligen vara vilken filosofi eller rörelse som helst som avvisar narcissismen och den narcissistiska världsbilden. Anti-narcissism omfattar en mängd attityder och idéer som starkt motsätter sig narcissismen och strävar efter reform och radikal förändring. Anti-narcissism är alla sådana handlingar som inte enbart strävar till att motverka de förödande konsekvenserna av narcissism utan vill gå till roten av problemet, för att åtgärda det verkliga problemet.

Anti-narcissism är en inkluderande filosofi – alla (även narcissister) kan vara anti-narcissister.

Anti-narcissism avslöjar narcissismens karaktär och dess konsekvenser (läs 63 saker du bör veta om narcissister och Så här blir du gaslightad av narcissister).

Anti-narcissism är inte en personlig kamp mot individer, organisationer, religioner eller nationer. Den är en global kamp mot all narcissism i världen; mot all ondska, orättvisa och ojämlikhet (vilka alltid är resultatet av narcissism).

Anti-narcissism kommer att innebära nya verktyg och metoder för att upptäcka och stoppa narcissismens grepp om världen.

Anti-narcissismens slutliga mål är en global revolution ( une très belle révolution / den vackra revolutionen ) och en rättvis och jämlik värld.

Motsatsen till anti-narcissism är pro-narcissism.

Ta del av insikterna och du kommer att se på världen (och dess historia) med helt nya ögon.

Läs också blogginlägget: #22 Biografi: Min banbrytande forskning om narcissism

Varför just nu?

Före 2000-talet tog världen inte narcissismen på allvar. Men vetenskapen, kunskapen och tillgången till information har kraftigt förändrat uppfattningarna. Narcissismen bör ses som ett existentiellt hot mot mänskligheten och jorden.

Hur vanlig är narcissismen?

Narcissister kan utgöra upp till 20% av jordens befolkning*. Alltså över 1.000.000.000 sjuka personer. Exakt statistik saknas eftersom narcissisterna inte vill bli upptäckta eller avslöjade.

*Beräknat enligt Pareto principen. Exakt % kan variera beroende på var gränsen dras på skalan, och vilken paradigm man följer. Naturliga fenomen följer i allmänhet Pareto distributionen. Även inom en viss distribution brukar Pareto principen gälla – man kan därmed anta att 20% av narcissisterna är de allra värsta och mest problematiska narcissisterna (ca 4% av befolkningen).

Man kan känna igen narcissister på deras patologiska mönster. Mönstret är globalt och historiskt.

Varför är narcissism så farligt?

Narcissisterna har ett obotligt fel på sin hjärna, vilket gör att de saknar flera grundläggande mänskliga funktioner (t.ex. empati, moral, samvete och kärlek till andra).

Narcissister skyr inga medel för att nå sina mål – att dominera och utnyttja sin omvärld. Varje narcissist är en tyrann, diktator och envåldshärskare (om inte omvärlden lyckas förhindra det). En normal människa kommer aldrig att kunna förstå en narcissist.

Narcissister har ett eget funktionssätt och egna regler. De har inget samvete. De vet inte skillnad på rätt eller fel. Det de själva vill är automatiskt rätt (det är deras moral).

Eftersom narcissister är mästare på manipulationer och undanflykter, så har det varit utmanande för vetenskapen och omvärlden att upptäcka och avslöja dem.

Det som kännetecknar narcissister är deras begär efter makt och dominans.

Sedan urminnes tider har narcissisterna alltid tagit makten. I alla cirklar, stora som små. Narcissisterna finns i alla former och på alla plan i samhället. Överallt.

De allra flesta ledare, politiker och kändisar är narcissister.

Upp till 80% av politiker och ledare är själviska och hjärtlösa narcissister.

Att själviska och sjuka människor utan empati och samvete har styrt (och fortfarande styr) världen är givetvis inget bra.

Narcissisterna må vara bara 20% av befolkingen, men man kan lugnt säga att dessa 20% förstör livet för resterande 80%. De förstör också världens ekosystem.

Narcissismen är alltså roten till de flesta andra problemen i världen.

Problemet bakom alla problem.

Världens andra stora problem är snarast symptom av narcissismen.

När de sjuka sätter normen får vi en sjuk värld

Som politiska, ekonomiska och religiösa ledare har narcissisterna genom historien byggt upp ett ohälsosamt världssystem, en paradigm, som genomsyras av deras sjuka värderingar. Det är tyvärr den världen vi lever i. Detta system tryggar och döljer narcissisternas själviska intressen.

Narcissismen är inkodad i samhället och kulturen under århundraden och årtusenden, i varje system, ideologi och tanke.

Narcissisterna är patologiskt och undermedvetet kopplade i ett mönster som håller upp det ohälsosamma systemet till varje pris. Och narcissister attraheras av varandra. Individuellt drar de själviskt mot ett gemensamt mål utan att ens själva vara medvetna om det. Lite som parasit- och rövarmyrorna. Man kan säga att alla narcissister är lobbyister för narcissistens värld. Detta är en svåridentifierad typ av korruption som tillsvidare är helt outforskad.

Vetenskapen anser enhetligt att den enda fungerande strategin mot narcissisten är No Contact, alltså ingen kontakt. Man ska inte ha något med narcissister att göra. De ska skäras bort från ens liv. På det personliga planet t.ex. i familje- och romantiska relationer är detta vedertagen praxis och tillämpas alltid då det gäller överlevnadsstrategier för narcissismoffer. Någon annan fungerande strategi existerar inte.

Alla samhällssystem, organisationer, hierarkier, företag, kulturer, religioner, ideologier och strukturer baserar sig på människorelationer. Narcissister och offer. Alla människor på jorden är i praktiken offer för narcissism. Hela världen är offer för narcissism.

Det krävs radikala åtgärder för att tillämpa samma fungerande No Contact-strategi på hela samhällssystemet. För att bli ett fritt, fungerande och hälsosamt samhälle bör narcissismen alltid skäras bort från hela samhället.

Världen behöver uppgraderas. Vi behöver Demokrati 2.0 – den nya demokratin. Ett folkvälde, utan narcissism. Vi behöver mänsklighet 2.0.

Det behövs helt klart ett antidot mot narcissismen, nämligen Anti-narcissism.

Är Anti-narcissism någonting nytt?

Anti-narcissism är i sig inget nytt. Det är egentligen gammal folkvisdom, saker som alla vetat länge, men som ingen förut haft möjlighet att addera ihop och förklara.

Det har saknats ett vetenskapligt ramverk för att kunna förstå och förklara problematiken. I den nuvarande paradigmen går det nämligen inte. Paradigmen är utformad för att skydda narcissisterna och deras intressen. Narcissismen tas för given, och man får inte ifrågasätta den.

Du måste därför se på världen och dess historia med helt nya ögon!

Anti-narcissism är sunt förnuft kombinerat med nya och banbrytande insikter.

Anti-narcissism skriver inte bara om reglerna, den skapar ett helt nytt spel.

Läs också: Salomos twist på Anti-narcissism.

Vad är Anti-narcissism i praktiken?

Anti-narcissismens uppgift är att väcka medvetenhet, upplysa, identifiera, motverka och eliminera narcissismen. För att bemöta narcissism-problemet är strategin för anti-narcissism definierad i 4 steg:

 1. Medvetenhet – Att inse problemet
 2. Kunskap – Att lära sig om problemet och förmedla kunskap (så att man kan känna igen det)
 3. Identifiering – Att identifiera problemet (hitta det) i samhällen, människor och folk
 4. Åtgärder – Att ta till åtgärder för att motverka och eliminera problemet

1. Medvetenhet

Att förstå och kommunicera problemet. Först gäller det att inse att det finns ett problem som narcissism, samt förstå vad det innebär. Lyssna och reflektera!
Vad är narcissism?
Hur kan man känna igen det?
Vad är konsekvenserna av narcissismen?
Vad händer om inget görs emot det?
Vad har hänt i historien?
Vad händer idag?

Målet är att varje person på jorden skall vara medveten om problemet.

2. Kunskap

Kunskapen är viktig för att insikten om problemet skall sjunka in. Läs! Ju mer man lär sig, desto mer förstår man. Det är viktigt att hämta information om narcissismen ur alla möjliga synvinklar, alla möjliga källor.

Eftersom narcissismen följer ett patologiskt mönster, gäller det att lära sig mönstret, och var och hur man kan se det. Utseende eller kön spelar ingen roll, det är mönstret som är den gemensamma nämnaren för alla narcissister.

Man måste även förstå och genomskåda pro-narcissism propagandan. Narcissisterna som har makten tycker givetvis inte om anti-narcissism.

Målet är att varje person på jorden skall ha kunskap om narcissismen.

3. Identifiering

Efter att ha inhämtat kunskap börjar man se mönstret och kan hitta det överallt. Detta är en omvälvande insikt och upptäckt, då man ser hur den narcissistiska ondskan genomsyrar hela världen, alla system och alla tidsepoker. Men det är samtidigt ett hälsosamt uppvaknande, eftersom den inspirerar till åtgärder.

Granska kritiskt media, politik, maktstrukturer, religion, historia och omvärlden med nya ögon!

Det går att göra världen bättre. Det gäller att förstå, inse och känna igen allting för att kunna gå vidare till följande steg.

Målet är att varje person på jorden automatiskt skall känna igen och identifiera narcissism.

Om alla kan identifiera narcissister så blir det till sist omöjligt för dem att verka.

4. Åtgärder

Efter att ha insett att problemet existerar, hämtat kunskap om det, samt identifierat var det finns är det dags för handling.

Börja med att kritisera det nuvarande systemet.

Ta sedan aktiva steg för att förändra världen.

Målet är en fredlig och kärleksfull revolution ( une très belle révolution / den vackra revolutionen ) och en helt ny världsbild.

Här gäller gemensamt, för såväl vetenskapen som för den kollektiva intelligensen, att identifiera handlingsmöjligheterna som ligger inom det egna verksamhetsområdet.

Världen behöver dig

Varje litet steg räknas. Varje steg i rätt riktning är värdefullt.

Exempel på handlingsmöjligheter att börja med:

 • Man måste vetenskapligt kunna identifiera och verifiera narcissism med 100% säkerhet. Det behövs en tillförlitlig narcissism mätare som inte går att manipulera
 • Man måste kräva att politiker, beslutsfattare och domare öppet granskas, testas och hjärnskannas gällande narcissism
 • Det behövs förbud och begränsningar för narcissister
 • Man måste speciellt begränsa narcissisternas möjlighet till makt, hemligheter och tillgångar
 • Man måste informera och utbilda allmänheten
 • Man måste hitta kreativa lösningar för ett paradigmskifte
 • Historien är skriven av narcissister, ur deras förvrängda perspektiv. Man måste ta fram den äkta historien, och avslöja narcissisterna. De är inte hjältar eller föredömen. De är orsaken till världens misär
 • Psykologin som område måste ta sitt ansvar och informera och leda vägen då det gäller den psykologiska vetenskapen.
 • Undervisningen i skolorna måste introducera lärokunskap i att upptäcka narcissism, så att barn förstår och lär sig
 • Det behövs en narcissist-varning i tv rutan (på samma sätt som på tobaksaskarna)
 • Man måste också försöka hitta ett botemedel, om det existerar

Bekämpa narcissism med alla medel

Den kumulativa ondskan i världen som bottnar i narcissism är så förödande att mänskligheten inte har råd att ignorera narcissismen utan borde bekämpa den med alla medel. Alla, hela världens befolkning, inkluderat narcissister, lider av narcissismens verkningar.

Den rådande paradigmen är inkapabel att förändra status quo eftersom den är uppbyggd på narcissistiska grunder.

Enligt rådande paradigm behandlar man alla förutom själva problemet, som är narcissisten. Detta måste få en förändring. Man måste gå till roten av problemet och inte bara behandla symptomen.

Insikten att narcissismen är roten till de flesta problemen i världen möjliggör att sakkunniga inom olika områden kan utveckla tanken och idén vidare.

Det finns inga färdiga lösningar.

Världen behöver din hjälp! Varje person är viktig. Det finns många sätt att medverka i utvecklingen.

Jag ger mina insikter vidare, fritt som open source, för att världen på sikt skall kunna bli en bättre plats för alla. Det är endast genom innovativ tvärvetenskaplig forskning och kollektiv intelligens som det är möjligt att göra något åt saken. Det är alltså fritt fram att forska, undersöka, skriva, och bearbeta idéerna och tankarna du hittar här.

Min önskan är att hela världen skall må bättre (narcissisterna inkluderat). Jag hoppas vi finner ett botemedel!

I kärlek. Störst av allt är kärleken.