#22 Biografi: Min banbrytande forskning om narcissism

Sedan 2014 har jag tvärvetenskapligt forskat om narcissismen och dess katastrofala inverkan på människan och samhället.

Modern forskning indikerar att narcissister har ett fysiskt fel på hjärnan. Felet är patologiskt, kroniskt, obotligt och troligtvis ärftligt. Genom att använda magnetic resonance imaging (MRI) har vetenskapsmän kunnat mäta att narcissister har fysiska abnormaliteter i de delar av hjärnan (cerebral cortex och amygdala) som genererar empati.

Då amygdalan är förminskad betyder det att den sjuka individen är inkapabel att känna empati, och den kommer aldrig att kunna lära sig att göra det. En narcissist fungerar alltså inte som en normal människa. Dessa upptäckter omkullkastar de flesta gamla (och förvrängda) teorierna om narcissism och ställer hela situationen i ett nytt ljus.

Narcissister, psykopater och sociopater hör alla till samma grupp.

Det uppskattas att narcissisterna utgör 5-20% av jordens befolkning, alltså många hundratals miljoner människor. Narcissism är inget nytt, problemet har existerat genom historien. Först nu börjar verkligheten avslöjas, men många tror fortfarande att det fråga om en ny epidemi.

Narcissismen följer ett mönster. Mönstret går att identifiera och det är inte särskilt svårt att hitta det bara man vet vad man letar efter. Mönstret hittas överallt, i alla tider och i alla sammanhang.

Eftersom narcissisten aldrig ändras utan alltid fungerar på samma sätt, enligt liknande mönster, betyder det att narcissistens skadliga mönster går igenom hela dennes liv, på alla områden, där den råkar befinna sig.

Narcissisten är som en droppe dödligt gift som förgiftar varje vattenglas. Oavsett hur man försöker rena vattnet, så förgiftar de alltid det på nytt.

En narcissist kan vara vem som helst, ofta den du minst anar. Man hittar narcissister överallt i samhället, men speciellt mycket i ledande positioner. Därmed sätter narcissismen destruktiva spår på alla plan i samhället, i alla samhällsklasser och system. De förgiftar allt. Detta kan man identifiera genom historien.

I stort sett alla personer som du ser i media (ledare, politiker, affärsmän, makt- och myndighetsfigurer, kändisar, influencers mfl) är med största sannolikhet narcissister, som attraheras av makt, pengar och synlighet. Man kan utgå från att de alla är narcissister tills motsatsen genomskinligt och vetenskapligt bevisats.

Vår värld, kultur och historia är formad av narcissisterna (för att trygga deras intressen). Narcissisterna är till sin natur onda. De har satt sin sjuka prägel på allt; politik, ekonomi, religion, rättssystem och historia. Vi lever i ett system skapat av narcissister för narcissister. Mycket av orättvisan och ojämlikheten i världen kan direkt spåras till narcissismen.

Ser du det mönster jag ser?

Min stora upptäckt är att narcissismen är roten till de flesta problemen i världen.

Narcissismen är problemet bakom alla andra problem.

Världens andra problem är i verkligheten bara symptom på narcissism-problemet. Vi måste få bort källan till förgiftningen – roten till det onda; narcissismen.

Narcissismen måste elimineras.

Hittills har man bara behandlat symptomen, inte själva grundproblemet, som ignorerats och gömts.

Narcissisterna har nämligen hittat på spelet och skrivit reglerna.

I nuvarande paradigm går det därför inte att ifrågasätta narcissisternas spel, typ fråga såhär: Varför är det såhär? Man måste bara ta det för givet, att så här är det, och att detta är det normala – acceptera spelreglerna och den hemska verkligheten som narcissisterna byggt upp. Den nuvarande paradigmen är utformad så att narcissismen inte skall bli avslöjad. Psykologin och vetenskapen saknar verktyg.

Många förstår inte ens vad narcissism egentligen är, och hur farligt det är. Hittills har fenomenet i stort sett nonchalerats, förvrängts eller bortförklarats.

Med min insikt och upptäckt ser man på världen med helt nya ögon. Saken är både enkel och invecklad, och jag kommer att i min blogg försöka förklara och utveckla allting för dig. Mitt forskningsresultat kommer att vara banbrytande. Vi måste skifta paradigm och se på världen ur ett nytt perspektiv. Verkligheten förklaras då och det går äntligen att förstå varför världen är som den är, full av själviskhet, ondska och problem.

Upptäckten ger upphov till en ny filosofisk skola, som inte bara skriver om reglerna – den skapar ett helt nytt spel.

När du förstår hur narcissismen fungerar så genomskådar du allt.

Du förstår varför allting fungerar som det gör. Du ser igenom narcissisterna och deras lögner. Du vet i varje situation vad som kommer att hända till näst. Du vet hur narcissisterna (och omvärlden) kommer att reagera och varför. Du känner igen det frustrerande mönstret och systematiken i varje problem. Mönstret är alltid liknande.

Den här insikten är nyckeln till att hantera och lösa alla problem som världen brottas med. Vilket problem det än gäller. Överallt i världen.

Lär dig allt om narcissismen. Applicera det på de problem du brottas med.

Du får ett helt nytt verktyg att tackla problemen med. Det är en revolutionerande insikt, som ingen hittills har förstått (eller vågat förstå och kommunicera).

Den här insikten vill jag genom min forskning öppet ge vidare till alla – att lära sig, att dela vidare och att utveckla.

Det här är en av de mest grundläggande upptäckterna i världshistorien, och jag är säker på att de vetenskapsmän som lyckas utveckla den till en teori kommer att vara värda ett Nobelpris.

Vetenskapen och tekniken har möjliggjort en kollektiv intelligens som aldrig förr. Bara genom innovativ tvärvetenskaplig forskning, kollektiv intelligens och global enhet kan vi tillsammans hitta en lösning på narcissism problemet. Vi kan tillsammans avslöja narcissisterna och deras maktspel.

Enade, ett folk, en värld, en framtid!

Jag tror att tiden är inne för stora förändringar – för en revolution!

* * * * *