Så här väljer du din framtid (Evolution 2.0)

Många tror att Charles Darwins evolutionsteori betyder att den starkaste överlever.

Det är en felaktig uppfattning. Darwin förde fram idén “natural selection”, det naturliga urvalet. Det betyder i praktiken att den organism som bäst anpassar sig till förhållandena överlever (inte att den starkaste eller grymmaste gör det).

För narcissisterna blev “natural selection”, först till “survival of the fittest” och sedan till “survival of the strongest”. Det är inte Darwins teori längre. Det är gaslighting.

Evolution kan vara bra eller dålig. Utvecklingen går många gånger mot det sämre (tills en organism eller art slutligen dör ut).

Narcissister fungerar inte som normala människor. Narcissister är psykiskt sjuka. Narcissisterna leder oss mot en säker undergång.

Narcissisterna är inte kapabla att ändra sig (evolutionärt svaga). De är destruktiva varelser som alltid följer samma mönster. Det finns inte ett enda dokumenterat fall där en narcissist skulle ha blivit botad. Deras hjärnfel är i nuläget obotligt.

Normala personer och högkänsliga personer, å andra sidan, har en enastående förmåga att anpassa sig till förhållandena på bästa sätt.

Det är därför dags att ändra riktning på den mänskliga evolutionen. Det är dags för Evolution 2.0. För mänsklighet 2.0.

Just nu är det vi själva som gör det naturliga urvalet. Demokratiskt. Vi väljer själva. Vi har makten. Vi bestämmer vår framtid.

Vi kan välja bort narcissisterna.

Vi kan välja bort alla narcissister från politik, makt, media, och affärsliv. Vi kan välja bort narcissister från personliga och romantiska relationer.

Vi bestämmer själva. Vi kan avslöja narcissisterna och deras våldsamma värld.

Mänsklighetens öde är i din hand. Ödsla inte bort din tid. Börja idag. Just nu. Varje litet steg räknas.

Lär dig identifiera och avslöja narcissister.

Lär dig mer om Anti-narcissism.

* * * * *