Är också du högkänslig (kolla här)?

Jag och min man är högkänsliga personer. Kolla här om följande passar in också på dig!

Vad är högkänslighet?

Högkänslighet är ett underbart personlighetsdrag (genetiskt och medfött) som finns hos upp till 20 procent av jordens befolkning (jämnt fördelat mellan kvinnor och män).

Högkänsliga individer är empatiska, omtänksamma, kreativa och begåvade. Vi har stora och djupa tankar och ställer alltid krångliga frågor. Vi anar faror och ser risker innan andra människor gör det. Vi ser mönster, sammanhang och nya möjligheter. Vi har en stark intuition och stor medkänsla.

Våra hjärnor och nervsystem fungerar annorlunda (känsligare) än en vanlig människas hjärna. Vi har högre aktivitet i den delen av hjärnan som påverkar uppmärksamhet, minne, känslor, empati, språk, tidsuppfattning, beröring, smak-, lukt-, syn- och hörselupplevelser.

På engelska kallas detta “sensory processing sensitivity” och högkänsliga personer kallas “highly sensitive persons“.

Högkänsliga personer som växer upp i en förstående miljö (som uppmuntrar känsligheten) blir ytterst starka, kreativa och harmoniska människor.

Högkänsliga personer är extra mottagliga för sin emotionella och fysiska miljö. Vi lägger märke till mycket mer än andra och bearbetar allt på en djupare nivå.

Högkänsliga personer är känsliga för smärta.

Vi gråter lätt. Vi rörs ofta till tårar av litteratur, film, musik, konst och natur.

Högkänsliga har hög moral och störs av orättvisa. Vi vill att alla skall må bra. Vi delar andras sorg och glädje.

Högkänsliga personer är uppskattade av omvärlden. Vi är arbetsamma och samvetsgranna. Ofta pedantiska perfektionister. Kolla gärna in vår trädgård och vårt hus.

Vår trädgård i Åbo, Finland

Vi kan prestera extremt mycket under begränsad tid. Vi ser och minns detaljer och är bra på att forska, analysera och dra slutsatser. Vi kommer lätt på nya idéer. Vi genomskådar lögner och manipulationer. Vi upptäcker fel. Vi är en stor tillgång för samhället.

I allmänhet är högkänsliga personer vänliga och behagliga. Vi tror gott om alla. Vi är godtrogna och tillitsfulla.

Många tror att högkänsliga är blyga, fast vi bara noggrant analyserar detaljer och situationer i tystnad. Högkänsliga är goda lyssnare och kommer ihåg saker.

Högkänsliga personer gillar inte ytligt prat. Vi föredrar djupa diskussioner.

Högkänsliga personer tycker inte om att tala inför publik.

Vi vill göra saker i vår egen takt. Vi presterar sämre när någon tittar på.

Vi tycker om lugn och ro. Vi måste alltid få återhämta oss i ensamhet och tystnad. Vi har svårt att stänga av och koppla av. Vi tänker hela tiden och har ofta sömnproblem.

Känslomässigt upplever vi extremt höga toppar och djupa dalar. Tillvaron kan vara som en berg-och-dalbana. Högkänslighet missförstås ofta (eller förväxlas lätt med bipolaritet).

Det finns fördelar och nackdelar med att vara högkänslig. Högkänslighet gör livet både lättare och svårare.

Jag ger 6 konkreta och personliga exempel i nästa blogginlägg: Hur högkänsligheten syns i vår vardag.

Referenser:

Sveriges förening för högkänsliga (SFH) | hspforeningen.se

Information om högkänslighet | hsperson.se

* * * * *