#15 Biografi: Min trädgård och varför den är så viktig

För att komma bort från stress och bekymmer har jag satsat alltmer på trädgården. Vi har designat och skapat vår egen trädgård från ingenting. Tomten var förut bara en öppen, nersjunken åkerplätt, nästan 1900 m² stor.

Jag är en passionerad och kreativ trädgårdsmästare och älskar att vara i trädgården. Att klippa gräs, rensa ogräs, vattna, kratta, planera, ansa, klippa häckar – allt är givande att göra.

Trädgården reflekterar hurudana vi är. Det finns ett gammalt talesätt av Alfred Austin: “Show me your garden and I’ll tell you what you are“.

Show me your garden and I’ll tell you what you are

Naturen och grönskan är otroligt viktiga för mig. Trädgården har varit ett av mina huvudprojekt på sommarhalvåren och jag är många timmar varje dag ute och jobbar i trädgården, som vi sköter helt själva.

Trädgården är både modern och klassisk med inspiration från Medelhavet. Den består av två delar; en stram, strikt del med strukturer och rabatter, och en friare del som är anpassad för det som vi kallar “wildlife”, alltså fåglar, insekter och djur. Vi försöker se till att alla har det bra; vi skapar boplatser för fåglar med holkar, träd och buskar. Djur och insekter hittar mat där och vi planterar fjärils- och bivänliga plantor och växter. I trädgården har vi placerat ut flera vattenpunkter så att fåglar, insekter och djur kan dricka. Också luftkvaliteten i området förbättras tack vare de 600 träd och thujan vi planterat.

Vi har en kompost dit vi för trädgårdsavfall, en del hushållsrester, toarullar och löv. Komposten ger nyttig gödsel till delar av trädgården. Den är ett effektivt och miljövänligt sätt att minska andelen hushållsavfall som hamnar i soporna. I övrigt sorterar vi noga allt avfall så att det mesta kan återvinnas, genom att ha egna sorteringskärl för varje sorts avfall.

Det tog många år att skapa och forma trädgården och även om den nu har nått mognad blir den ändå aldrig klar. Det finns alltid nya projekt och idéer att förverkliga. Den är ett levande konstverk som förändras varje år.

Allting är cykliskt i naturen – varje årstid har sin egen charm med sina egna uppgifter och upplevelser. Trädgården är ett viktigt ställe för mediterande och reflekterande över meningen med livet. Man känner sig grundad i naturen. Man glömmer alla bekymmer runtomkring en och kan stilla sitt sinne medan man koncentrerar sig på något fysiskt, eller på att planera en kommande plantering, eller bara på att njuta av den skönhet som omringar en.

Man finner lugn och ro och värdighet i djupet som en trädgård förmedlar. Man ser och upplever saker som man inte gör inomhus eller i städer. Att bygga upp och sköta en trädgård är ett terapeutiskt och kreativt, fysiskt hårt men väldigt belönande jobb. Jag själv ser trädgården som en nyckel till psykiskt och fysiskt välmående. Jag får starkare muskler, starkare hjärta, bättre sömn, bättre självförtroende och mindre stress, ångest och depression.

Trädgårdsskötsel är också en moralisk och pragmatisk livsskola som ger dygder som tålamod, uthållighet, tillförlitlighet och ödmjukhet. Man inser sin litenhet inför naturens krafter, man kan uppleva och bearbeta många olika känslor som glädje, sorg, optimism och hopp. Det gemensamma är att man får bearbeta det man upplever och att naturen är väldigt direkt. Den har ingen fasad. Man ser livets bräcklighet, ena dagen finns man, den andra inte. Livscykeln. Nytt liv och nya möjligheter varje vår.

Naturen är natur – det händer saker, vissa saker trivs inte bra medan andra frodas och lyckas väldigt bra. Man får anpassa sig och se det som fungerar just i de förutsättningar som råkar existera på platsen. I trädgården kan man också experimentera och lära sig nya saker.

Man lär sig med tiden att acceptera att saker händer, växer, kommer och går. Man inser att saker tar och får ta tid. Naturen har sin egen vilja, sin egen gång. Det finns en massa faktorer som man inte kan påverka – även om man försöker skapa de bästa förutsättningarna kan man inte kontrollera någonting. Detta inger respekt och vördnad och insikt. Man får analysera vidare då det är något man inte förstår, eller som inte fungerade så som man trodde att det skulle göra. Man får ta lärdom av naturens vishet, det finns otroligt mycket att hämta där. I trädgården kan man vara sig själv, utan yttre påtryckningar eller påfrestningar. Man kan gå med eller utan kläder och naturen tycker det är det mest naturliga som finns.

Hittar man någonting som fungerar kan man upprepa det om och om igen i trädgården. Det är en otrolig känsla att se saker man planerat ta form, växa till sig och leva sitt eget liv och i sin tur generera nya möjligheter till liv. Livscykeln påbörjas återigen, ett nytt år och en ny tid.

I blogginlägget Så ledde Villa Ephrussi till Finlands finaste häck (+ 5 skötselråd) berättar jag mera om inspirationen till vår trädgård och ger praktiska skötselråd, hur man sköter en tujahäck.

På sidan Dokumentation & Bilder finns det mera trädgårdsbilder. Jag har också gjort en vacker video av årets första gräsklippning (med min batteridrivna gräsklippare).

Se också Trädgården & alla växter i bilder (detaljerad växtlista).

* * * * *