Var sätter du gränsen för narcissister (0-100)?

Idag skall vi fundera på var vi skall sätta gränserna för narcissisterna, på samma sätt som vi sätter hastighetsbegränsingar i trafiken.

Många moderna bilar kan köra 200 km/h. Vissa extrema bilar klarar 250-300 km/h, och mer. Men i trafiken finns det tydliga begränsningar (för allas säkerhet).

Man får inte köra för fort. På finska motorvägar gäller 100-120 km/h, på landsväg 80 km/h och i tätorter 50 km/h. Vid känsligare områden som skolor, centrum, och villaområden får man bara köra 30 km/h. Det finns även många ställen med totalförbud.

Begränsningarna behövs, för att undvika katastrofer. Det är alla överens om.

Men när det gäller narcissister i samhället och politiken, saknas det helt begränsningar. Narcissisterna får göra vad de vill, och alla tittar på (eller till och med hejar på).

Inte konstigt att världen är full av krascher.

Världen består av högkänsliga + normala personer och narcissister

Narcissister är mycket vanligare än du tror. De kan utgöra upp till 20% av jordens befolkning (beräknat enligt Paretoprincipen). Narcissisterna har ett obotligt fel på sin hjärna, vilket gör att de saknar flera grundläggande mänskliga funktioner som t.ex. empati, sympati, samvete, moral och kärlek till andra. Om du inte är väl insatt i hur en narcissist fungerar så läs först: 63 saker du bör veta om narcissister.

Narcissisterna må vara bara 20% av befolkningen men de orsakar nästan alla världens problem. Direkt eller indirekt, så kan allt skyllas på dem. Narcissismen är problemet bakom alla andra problem. Roten till det onda.

Högkänsliga personer och narcissister är varandras motpoler. Högkänsliga är goda, och narcissisterna är onda.

Narcissister är alltid till sin natur korrupta varelser.

Narcissisternas andel av politiker och ledare:

Det uppskattas att ca 80% av världens ledare och politiker är psykiskt sjuka narcissister. Vetenskapen känner inte till en enda politiker (i hela världen) som frivilligt och offentligt skulle ha genomgått vetenskaplig undersökning eller hjärnskanning gällande narcissism. Vetenskapen har därmed inte kunnat konstatera en enda politiker som inte skulle vara narcissist.

Så här stor del av politikerna och ledarna är narcissister.

Det som kännetecknar narcissister är deras begär efter makt och dominans. Världen styrs av själviska narcissister, som man inte kan lita på. Såhär ser det ut i alla regeringar i världen. Så har det sett ut genom historien. Det finns inga begränsningar för narcissister.

Därför ser världen ut som den gör, full av orättvisa och ojämlikhet.

Offentlig narcissism-mätare

Jag forskar i narcissism och vill introducera tanken på en obligatorisk och offentlig narcissism-mätare.

En tydlig siffra (på en skala) som berättar för omvärlden hur de ska förhålla sig till dig. Som alla kan kolla, i total genomskinlighet.

Skalan kan exempelvis se ut så här:

Högkänsliga (i början av skalan, 1-20) är flitiga och samvetsgranna, och har stor empati. Narcissisterna (i slutet av skalan, 80-100) är själviska bedragare, som saknar empati. I mitten finns de normala personerna.

När du väl förstår hur narcissister fungerar (och var på skalan de hamnar) så kan du lättare se igenom deras spel. Du kan se vilken enorm skada narcissismen gör, både på människorelationer och samhället. Narcissism-mätaren avslöjar allt.

Det är också viktigt att du förstår hur vi högkänsliga personer fungerar, och vilken enorm tillgång vi är för samhället.

Kan du upptäcka narcissister?

En narcissist kan vara vem som helst, ofta den du minst anar. Det kan vara svårt att upptäcka en narcissist. Varje narcissist är en bedragare, som döljer sig bakom en söt, trevlig och sympatisk fasad.

Narcissisterna är ofta de vackraste människorna på utsidan. Charmiga och karismatiska, med en perfekt fasad. I verkligheten är narcissisterna onda, egocentriska, manipulativa och odrägliga personer.

Här följer ett exempel på 9 personer och deras siffra på narcissism-mätaren. Med siffrans hjälp upptäcker du vem du kan lita på, och vem du skall akta dig för.

För att ytterligare illustrera siffrans betydelse, visar jag en illustration där siffrorna bytts ut på samma personer. Granska och se att du nu förhåller dig annorlunda till personerna du just såg. Jag vill att du förstår hur svårt det kan vara att upptäcka narcissister. Att skenet bedrar. Det du ser är en falsk fasad.

Skulle du rösta på en narcissist?

Jag vill nu tillämpa idén med en offentlig narcissism-mätare, i praktiken, på en hypotetisk valkampanj (Finlands presidentval).

Det skulle hypotetiskt vara obligatoriskt att tydligt märka ut var på narcissism-skalan kandidaten hamnar.

Tänk dig att valreklamen skulle se ut så här:

Rösta på Josef* | Slogan: Vi måste rädda världen | 04% på narcissism-mätaren.

* Exempelvis som Bibelns Josef, som var högkänslig och särbegåvad. Josef var först ett mångdubbelt narcissismoffer, som förtrycktes av narcissister nästan till döds. På grund av narcissisternas fula spel kastades han även oskyldig i fängelse. Men efter allt detta räddade Josef ändå ett av de mäktigaste rikena i världen (och många länder runtomkring) med sin skicklighet och ledningsförmåga. Jag har alltid identifierat mig med Josef. Vi högkänsliga är framtidens hopp.

Rösta på Viktoria | Slogan: Jag försöker mitt bästa | 38% på narcissism-mätaren.

Rösta på Saul | Slogan: Lita på min image | 87% på narcissism-mätaren.

Rösta på Carl-Gustav | Slogan: Jag skall hämnas. Jag ska göra mitt Finland till stormakt | 96% på narcissism-mätaren.

Narcissister, psykopater och sociopater hör alla till samma grupp.

Vetenskaplig forskning indikerar att narcissister attraheras av andra narcissister. Narcissister röstar på narcissister. Narcissister skyddar automatiskt varandra, för annars blir de alla avslöjade.

Det behövs förbud och begränsningar för narcissister

Vi måste kräva att politiker, beslutsfattare och domare öppet granskas, testas och hjärnskannas gällande narcissism.

Det behövs förbud och begränsningar för narcissister, på samma sätt som det finns hastighetsbegränsningar och promillebegränsningar i trafiken.

Har man över 0,5 promille alkohol i blodet så får man inte köra i trafiken, för man är en dålig och farlig chaufför. Har man över en viss procent narcissism så borde man inte få köra politik, för man är en dålig och farlig ledare.

Man måste vetenskapligt kunna identifiera narcissism med 100% säkerhet. Det behövs en tillförlitlig narcissism-mätare som inte går att manipulera.

Narcissism-mätaren borde vara lika klar, tydlig och enkel som en alkomätare.

Om Finland och Norden verkligen är framstående, så borde vi vara de första länderna i världen som utvecklar narcissism-mätaren.

Var drar du gränsen?

Då kommer vi fram till den viktiga frågan: Var ska gränserna dras?

Är det vid 30%? Eller kan det tillåtas så högt som 40-50% på skalan, i vissa fall?

Skall det vara samma för alla maktpositioner inom politik, ekonomi, media, rättssystem, myndigheter, religion osv.?

Borde domare och högre befattningar ha strängare krav, t.ex. max 20-30% (alltså så gott som helt fria från narcissism)?

Jag tror att det är något som den kollektiva intelligensen tillsammans måste utarbeta. Det behövs klara och tydliga begränsningar, på ett öppet och genomskinligt sätt.

Det är en utmaning för alla.

Krav på empati

Man kan också se på saken från ett annat perspektiv: Empati.

Empati är en förmåga att föreställa sig, identifiera, förstå, dela och leva sig in i andra människors problem, känslor och erfarenheter.

Empati är en civilisations viktigaste kvalitet och egenskap. Utan empati finns det ingen rättvisa eller jämlikhet.

Narcissister saknar empati (de kan inte ens förstå vad empati betyder). Normala personer har varierande empati, vissa mer än andra. Högkänsliga personer har stor empati (gränslös empati).

Vi bör kräva att alla personer som innehar makt och politiska befattningar (politiker, ledare, domare etc.) skall ha stor empati. De bör vara osjälviska människor med stora och varma hjärtan, inte hjärtlösa narcissister som politiker och domare är i dag.

Var skall vi dra empati-gränsen t.ex. för dem som ställer upp i val?

Jag anser att vi bör ge makten till dem som inte har ett uns narcissism i kroppen, som vill allas väl, och som har förmågor utöver det vanliga.

Finland bör visa exempel för världen

Norden är en framstående region i många avseenden.

Jag föreslår därför att Norden, och Finland speciellt, visar exempel för hela världen, vad gäller anti-narcissism.

Hela regeringen och riksdagen, samt presidenten, bör offentligt genomgå hjärnskanning och vetenskapliga tester gällande både narcissism och empati.

Narcissisterna inom politiken skulle bli avslöjade. På så sätt skulle vi äntligen få vetenskaplig statistik, och Norden/Finland skulle få positiv synlighet som en innovativ region.

Vi måste börja någonstans, varför då inte börja med de några hundra personerna som innehar makten?

* * * * *