Så här fungerar världen (i ett nötskal)

Det finns olika typers människor. Det finns normala personer, högkänsliga personer (ca 20% av befolkningen) och narcissister (också ca 20%).

Så här kan man dela in världens befolkning.

Högkänsliga personer och narcissister är varandras motpoler. Högkänsliga är goda, och narcissisterna är onda.

Både högkänsliga personer och narcissister antas vara födda med annorlunda hjärnor, på gott och ont.

Högkänsliga personer är samvetsgranna och har väldigt stor empatisk förmåga (ett stort och kärleksfullt hjärta).

Narcissister är själviska och aggressiva bedragare som saknar empati och samvete (inget hjärta). De bryr sig bara om sig själva.

Narcissisterna tar alltid makten, till varje pris. De sätter regler och normer, och kanaliserar ut sin ondska i alla system. Narcissisterna utnyttjar och kontrollerar själviskt alla och allt.

För att lura alla satsar narcissisterna sin energi på att upprätthålla sina falska fasader. Narcissister är mästare på skådespel.

Alla normala och godtrogna människor blir lurade. De tror på narcissisternas spel.

Narcissisterna utnyttjar speciellt högkänsliga personers stora förmågor och kapacitet. Högkänsliga personer har dock en förmåga att avslöja narcissisternas lögner. Därför måste narcissisterna vara extra noga med att kuva, mobba och förtrycka högkänsliga personer.

Narcissisterna håller (med psykiskt eller fysiskt våld) hela världen i ett skruvstäd.

Alla högkänsliga och normala människor mår illa, och förstår nog att något är allvarligt fel i världen, men förstår inte exakt vad det är som är fel. Så skickligt har narcissisterna lurat alla med sin gaslighting, och narcissisterna är experter på att alltid komma undan. Eventuella åtgärder riktas in på rökridåer. Ondskan (narcissismen) byter alltid skepnad.

Normala människor försöker alltmer efterlikna de hjärtlösa narcissisterna, för att bättre kunna överleva i narcissisternas hårda och kalla värld. Narcissisterna plockar fram ondska i alla – de värsta sidorna i varje person. Så primitivt det kan bli.

Våld föder våld, själviskhet föder själviskhet, och hat föder hat. Hat är lätt att sälja.

Hela världen mår dåligt, och går mot sin undergång.

Narcissismen är roten till de flesta problemen i världen. Narcissismen är problemet bakom alla andra problem.

Lösningen på problemet är Anti-narcissism.

Det uppskattas att ca 80% av världens ledare och politiker är psykiskt sjuka narcissister. Vetenskapen känner inte till en enda politiker (i hela världen) som frivilligt och offentligt skulle ha genomgått vetenskaplig undersökning eller hjärnskanning gällande narcissism.

Vetenskapen har därmed inte kunnat konstatera en enda politiker som inte skulle vara narcissist. Man bör i stort sett ta för givet att politiker alltid är narcissister – och att det enligt offentlighetsprincipen är upp till en politiker själv att genomskinligt bevisa motsatsen.


Vi måste kräva att politiker, beslutsfattare och domare offentligt hjärnskannas, granskas och testas gällande narcissism (enligt vetenskapliga metoder som inte går att manipulera).

Läs mer här: länk

* * * * *