Salomos twist på Anti-narcissism (2 prostituerade)

Två kvinnor stod inför Kung Salomo. De var troligtvis mycket vackra, eftersom de fick komma inför kungen. De var prostituerade. De grälade om ett nyfött barn. Båda kvinnorna sade sig vara mamma till barnet.

Enligt legenden var Salomo känd för sin vishet, och sin kärlek till kvinnor. Han hade 700 hustrur och 300 bihustrur.

Salomo hade bråttom. Han var en upptagen man. Det var antagligen en PR-grej.

“Halvera barnet” sade han, “och ge kvinnorna varsin halva”.

Den ena mamman såg nöjd ut och sade “Bra, så gör vi”. Hon var en hjärtlös narcissist, som inte brydde sig om barnet eller andra människor.

“Nej! Nej!” ropade den andra mamman förskräckt. “Döda inte barnet, ge det hellre till den andra” fortsatte hon. Hon var helt klart en empatisk person, som brydde sig om andra människor.

Kung Salomo tvekade inte en sekund. Salomo var Anti-narcissist. Han kanske också var narcissist, men Anti-narcissism är en inkluderande filosofi – alla kan vara Anti-narcissister.

Salomo befallde: “Ge barnet till henne” och pekade på den empatiska kvinnan.

Saken var avgjord.

Många tänker kanske att Salomo tog fram sanningen på detta sätt. I den rådande paradigmen har man tagit för givet att den empatiska kvinnan måste ha varit mamman till barnet.

Men var hon verkligen det?

Det kan ingen veta med säkerhet. Det fanns inte DNA-prov på den tiden.

Bibeln för ofta fram en stereotypisk bild av moders- och fadersfigurer, vars föräldrakaraktär alltid övervinner den själviska karaktären.

Denna bild stämmer inte alls på narcissister.

En narcissistisk förälder (en pappa eller mamma) har inte känslor för andra, bara för sig själv. En narcissist är alltid självisk. Narcissister saknar empati.

Bibelns stereotypiska bild av föräldrar som alltid är goda är en narcissistisk konstruktion. Det är gaslighting, som förvränger verkligheten.

När man förstår hur narcissister fungerar så finns det nya möjligheter att dra slutsatser från denna berättelse.

Min slutsats är:

Oavsett vem som verkligen var mamma till barnet, så var det bättre att den empatiska kvinnan fick barnet. Det var bäst att barnet togs bort från narcissisten (No Contact).

Sanningen kan mycket väl vara att narcissisten verkligen var mamma till barnet, men inte värdig att sköta det.

Det som Salomo gjorde var helt enkelt Anti-narcissism.

Referens:
Bibeln, 1. Kungaboken 3:16–28 och 11:3

* * * * *