Vems förnuft har upplysningen förlitat sig på (en ohållbar paradigm)?

Jag tänker inom en helt ny paradigm, som har en egen terminologi. Begrepp och metoder är olika beroende på världsåskådning.

Du lever och tänker inom den föråldrade narcissistiska paradigmen.

Du tänker inom givna begränsade ramar.

Det kan ibland vara svårt för oss att förstå varandra. Jag är en heterodox forskare, som rört mig mellan flera paradigmer. Jag har grundat filosofin anti-narcissism, som omkullkastar den nuvarande paradigmen. Jag ska i kommande bloggposter gå in mera i terminologi och begrepp.

Paradigmer är sätt att se på saker. Konstruktioner som människan bygger upp i sin fantasi – för att försöka förklara det vi ser och upplever runtomkring oss (= påhittade spelregler). Paradigmer bygger på presumtioner och antaganden.

Paradigmerna har konstant förändrats.

Den nuvarande paradigmen härstammar från upplysningstiden på 1700-talet (och antas grunda sig på människans gudomliga förnuft). Den föregående världssynen baserade sig främst på teologi.

En gemensam nämnare för alla världssyner har varit att människan alltid trott sig ha alla svar, att man vet allt och förstår allt, och att inget får ifrågasättas. Det är typiskt för narcissism.

Paradigmer har alltid varit narcissistiska maktkonstruktioner – ett sätt att kontrollera spelet.

De som ifrågasätter paradigmer, och tänker heterodoxt, har alltid blivit förtryckta och hånade. Men det är också dessa personer som gjort de största upptäckterna. Newton, Kepler, Galileo, Kopernikus och Darwin var heterodoxa forskare som förändrade vår världssyn.

Tanken med en paradigm som grundar sig på förnuft är mycket god. Man tänker sig alltså en världsförklaring som optimistiskt baserar sig på empiriska iakttagelser och rationella principer.

Problemet är; vems förnuft och rationalitet har man förlitat sig på?

Narcissister har ett fel på hjärnan, vilket gör att de saknar sunt förnuft. De drivs inte av rationella principer. De drivs av själviskhet och maktbegär. Deras förnuft är otillräckligt.

Den nuvarande paradigmen beaktar inte detta. Tvärtom, paradigmen skyddar narcissisternas spel – och tillåter dem att leda och bestämma över oss, med sin kontinuerliga gaslighting.

En sådan paradigm leder naturligtvis till en överexploaterad, orättvis och ojämlik värld – en värld full av vansinne, istället för förnuft.

När du tar steget framåt (och lämnar den föråldrade narcissistiska paradigmen) kommer du att titta på din omvärld som om den fortfarande stannat på den mörka och dystra medeltiden. Dina ögon öppnas och du börjar förstå hur allt hänger ihop.

Anti-narcissism inleder en ny upplysningstid – nästa fas i utvecklingen. Anti-narcissism är paradigmen som vilar på sann rationalism och empirism, och en realistisk (inte optimistisk) förnuftstro. Genom neurovetenskap kan vi avslöja narcissister.

Var en sann filosof, en vän av vishet, och sluta försvara narcissisternas spel. Rikta istället skarp kritik mot spelet. Kräv begränsningar för narcissister. Kom med och skapa en ny och hälsosam kultur, med en starkare humanistisk förankring, i rättvisa och jämlikhet. Allt är möjligt.

* * * * *