Hur många narcissister finns det i Sverige?

Den här frågan ställdes på svenska Quora:

Hur många narcissister finns i Sverige? Hur många blev manipulerade av dem och hur är det med “orsak & verkan”?

Här är mitt svar:

Narcissisterna är mycket vanligare än du tror. De finns i alla former och på alla plan i samhället. I alla cirklar, stora som små. Överallt. Narcissism kan ses som samhällets största problem (roten till det onda).

För tydlighetens skull börjar jag med att kort förklara narcissism.

Narcissism existerar på ett multiaxialt spektrum, och konceptet utvecklas hela tiden.

Psykologiskt definieras narcissism av ett patologiskt mönster. I praktiken har narcissister ett antagonistiskt, antisocialt tanke- och beteendemönster. De är störda karaktärer, och deras främsta kännetecken är bristen på sann empati.

Empati är en förmåga att känna, föreställa sig, identifiera, förstå, dela och leva sig in i andra människors problem, känslor och erfarenheter. Empati är en civilisations viktigaste kvalitet och egenskap. Utan empati finns det ingen rättvisa eller jämlikhet.

Narcissister, som själviskt och kortsiktigt drivs av sina egna intressen, behandlar sina medmänniskor på ett helt annat sätt än vi normala människor gör. Förenklat kunde man säga att narcissister inte känner någon skillnad mellan en människa eller en stol.

Biologiskt kan man definiera narcissism som ett kroniskt och möjligtvis ärftligt fel på hjärnan.

Med hjälp av funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och artificiell intelligens (AI) kan narcissistiska egenskaper associeras och korreleras med skillnader i hjärnans struktur (speciellt i prefrontala och insulära delar, samt strukturell variation av grå hjärnsubstans). Man kan säga att narcissisternas hjärnor skiljer sig från neurotypiska människors hjärnor.

Du kan läsa mer om narcissism och neurovetenskap i följande vetenskapliga artiklar:

Nenadić, I., Lorenz, C., & Gaser, C. (2021). Narcissistic personality traits and prefrontal brain structure. Scientific reports, 11(1), 15707. doi:10.1038/s41598-021-94920-z

Jauk, Emanuel, and Philipp Kanske. “Can neuroscience help to understand narcissism? A systematic review of an emerging field.” Personality neuroscience vol. 4 e3. 28 May. 2021, doi:10.1017/pen.2021.1

Det är fortfarande oklart vad orsaken till narcissism är. Åsikterna är delade. Många tror på en kombination av genetiska faktorer och felaktig uppfostran. Tvillingstudier (där tvillingar vuxit upp i helt olika miljöer) tyder på ärftlighet.

Narcissism är dock alltid något som går i familjen, oavsett hur man ser på saken. Narcissistiska föräldrar föder narcissistiska barn. Inte alltid, men ofta. Om båda föräldrarna är narcissister ökar sannolikheten markant. Man brukar alltså inte bli en narcissist, om inte tidigare generationer också varit det.

1. Hur många narcissister finns det i Sverige?

Det uppskattas att narcissisterna kan utgöra upp till 10-20% av befolkningen (beroende på var på skalan man drar gränsen).

Naturliga fenomen följer i allmänhet Pareto distributionen. Även inom en viss distribution brukar Pareto principen gälla – man kan därmed anta att 20% av narcissisterna är de allra värsta och mest problematiska narcissisterna (= ca 4% av befolkningen). Idag får endast de mest extrema narcissisterna diagnosen narcissistisk personlighetsstörning NPD.

Med tanke på att Sverige har drygt 10 miljoner invånare, så torde det finnas mellan 1-2 miljoner narcissistiska personer (varav 200.000-400.000 av den mest extrema varianten).

Personlighetsstörningarna överlappar vanligtvis varandra, så flera av de narcissistiska personerna kan t.ex. också vara psykopater.

Skillnaderna mellan de olika personlighetsstörningarna i kluster B är ganska vaga. Psykopater och grandiosa narcissister är väldigt lika i många avseenden. I det nuvarande konceptet överlappar störningarna varandra till den grad att man övervägt att sammanföra dem till en helt ny gemensam hybridkategori, typ en antagonistisk-antisocial kategori. Med antisocial menas att dessa individer inte ser till samhällets bästa, utan är skadliga. De är alltså motsatsen till oss normala, samverkande personer, som vill allas bästa, och som tänker på samhället i stort.

Du kan i stort sett räkna med att var femte person är narcissistisk. För att skydda dig själv är det helt enkelt bättre att vara på den säkra sidan – att räkna med fler hellre än färre. En narcissist kan vara vem som helst, ofta den du minst anar.

Inom en snar framtid får vi kanske exakt statistik, baserat på neurovetenskap/fMRI som effektivt kan avslöja narcissister. Förhoppningsvis blir detta en transparent del av den allmänna hälsovården.

2. Hur många blir manipulerade av narcissister?

Alla människor i Sverige (och hela världen) blir konstant manipulerade av narcissister.

Det som kännetecknar narcissister är deras begär efter makt, status och dominans. Sedan urminnes tider har hänsynslösa narcissister alltid tagit makten. Varje narcissist är en tyrann, diktator och envåldshärskare (i liten eller stor skala) om omgivningen tillåter det.

Som politiska, ekonomiska och religiösa ledare har narcissisterna genom historien byggt upp ett ohälsosamt världssystem, en paradigm, som genomsyras av deras skadliga värderingar. Det är tyvärr den världen vi lever i. Detta system tryggar, döljer och belönar narcissisternas själviska intressen.

En av narcissisternas viktigaste och effektivaste härskartekniker är gaslighting, en form av lömsk och utarbetad hjärntvättning. Genom denna teknik lyckas narcissisterna göra dig till en emotionell och intellektuell slav, en fånge, och du blir beroende av narcissisterna i ditt tänkande och i dina känslor. Narcissisterna strävar efter att hålla dig fast för alltid. De formar dig och dikterar din verklighet, utan att du förstår det själv.

Gaslighting används av narcissister på alla nivåer i samhället, allt från personliga relationer och arbetsplatsrelationer till politik, massmedia, reklam, utbildning, kultur, religion och historieskrivning. Alltid när någon har makt och kontroll över information finns det potential för gaslighting.

Den som manipulerar kan vara en eller flera individer, eller en grupp, och offret kan också vara en eller flera individer, men också ett helt land eller en hel värld. Manipuleringen kan t.ex. ske inom familjen, i skolan, på arbetsplatsen, i kyrkan, inom kulturen eller i hela samhället.

Tekniken är skrämmande effektiv, och psykologiskt förödande (mycket värre än du kan tro).

Värst är det för alla individer som lever i nära relationer med narcissister. Det kan vara värre än den värsta mardröm du kan tänka dig. Har du inte varit med om det själv kan du aldrig förstå det. Narcissistiskt våld och gaslighting leder alltid till svåra och livslånga skador, och många gånger till självmord.

Jag har ingående förklarat narcissisternas gaslighting här.

3. Hur är det med orsak och verkan?

Alla samhällssystem, organisationer, hierarkier, företag, kulturer, religioner, ideologier och strukturer baserar sig på människorelationer.

Narcissisterna lever enligt helt andra regler än det övriga samhället, och de har en avvikande uppfattning om vad som är rätt eller fel. Det leder till relationsproblem, konflikter och våld. Det i sin tur leder till orättvisa, ojämlikhet och lidande. Narcissisterna är bara en minoritet av befolkningen, men de förstör effektivt livet för resten av befolkningen.

Historiskt har vi normala människor alltid blivit lurade, kuvade och styrda av narcissisterna. Det har skett på många olika sätt. Ofta genom fysiskt och psykiskt våld och aggressiva eller förrädiska manipulationer (gaslighting).

Vi har inte förstått hur farliga och skadliga narcissisterna är. Vi har knappt ens förstått att narcissisterna faktiskt existerar mitt ibland oss.

Vi normala människor (som är snälla och empatiska) har nämligen en sorts svaghet i våra hjärnor; en vilja att tro gott om alla. Vi vill blint tro på alla människors godhet. Vi vill lita på alla. Samtidigt är vi också bekväma varelser som tycker om en viss rutin och struktur (och vill undvika konflikter). Narcissisterna har utnyttjat allt detta till att lura och dominera oss.

Äntligen kan vi identifiera narcissisterna.

Det är som att upptäcka ett helt nytt folkslag, som ingen med säkerhet ens vetat att existerat, men som ändå har levt mitt ibland oss hela tiden (bakom olika skepnader, fasader och rökridåer). Vi har nog sett narcissisternas destruktiva spår, skadorna och ruinerna de lämnar efter sig, men ingen har riktigt förstått orsaken. Genom gaslighting sätter narcissisterna alltid felet på någon annan. Narcissisterna vänder kappan efter vinden och lyckas alltid komma undan.

Samhällets begränsade resurser satsas bara på symptomen – inte på det verkliga problemet. Alla aktivister fäktas mot väderkvarnar och rökridåer. Ondskan byter bara skepnad. Det är en ond cirkel som aldrig tar slut.

Vi måste dock komma ihåg att narcissisterna endast kan göra den skada som omvärlden tillåter. Det är omvärldens uppgift att hindra dem. Det vi tillåter kommer att fortsätta.

Båda orsakerna (narcissismen & hur omvärlden förhåller sig till narcissisterna) måste behandlas för att världen på sikt skall bli bättre. Vi måste lära oss av våra misstag. Så länge omvärlden tror att narcissisterna är normala, och dessutom beundrar och skyddar dem, kommer vår värld att vara sjuk.

Vi befinner oss nu i en vändpunkt. Vi har ett val och ansvaret är på oss.

Den kumulativa ondskan i världen som bottnar i narcissism är så förödande att mänskligheten inte har råd att ignorera narcissismen utan borde bekämpa den med alla medel. Alla, hela världens befolkning, inkluderat narcissister, lider av narcissismens verkningar.

Insikten att narcissismen är roten till de flesta problemen i världen möjliggör att sakkunniga inom olika områden kan utveckla tanken och idén vidare.

Anti-narcissism är nyckeln till att hantera och lösa alla problem som världen brottas med.

* * * * *