Sällsynt 22° halofenomen i utsikten (en varning till Finland?)

Utsikten från Villa Kia är helt fenomenal; ett underbart konstverk som konstant förändras.

Det är nu över tjugo år sedan vi kom till ön Hirvensalo och startade vårt husbygge. Fortfarande njuter jag av det vackra landskapet varje dag – och fotograferar det flitigt. Du kan se över 4500 bilder i Dokumentation & Bilder (uppdaterad i dag).

Tack vare husets fantastiska läge (och stora panoramafönster) så lever vi med den ljuvliga utsikten varje minut och varje stund av dagen. Dessutom är vi alltid hemma. Det är fem år sedan vi sist reste (vintern 2016/17), och de senaste åren har COVID-19 tvingat oss till fullständig självisolering. Vi var senast borta hemifrån då vi var till butiken den 4.11.2020 (för 1 år och 2 månader sedan, se mina kvitton). Vi lever alltså med utsikten hela tiden.

I början av december fick vi uppleva en spektakulär vertikalpelare.

Förra veckan, på onsdagen den 22.12.2021 (vid halv ett tiden på eftermiddagen), fick vi beundra ett annat välutvecklat men kortvarigt halofenomen.

Det var riktigt kallt ute (-15 °C) och nästan vindstilla. Havsluften var full av frostdimma och naturliga iskristaller.

Det ovanliga halofenomenet (som bildas av att solljus bryts och reflekteras i luftens iskristaller) var sammansatt av flera olika komponenter:

Det här är min tolkning av fenomenet (med artistisk frihet).

Huvudkomponenter i fenomenet är en tydlig 22° ring runt solen, med två ljusstarka bisolar (parhelia i ringens ytterkanter på samma höjd som solen). Denna kombination är inte helt ovanlig.

Genom solen och bisolarna går en ljus horisontalcirkel. Du kan också ana en svag vertikalpelare genom solen.

De mer sällsynta komponenterna du kan skönja är 22° ringens övre tangerande båge (på toppen av solens ring), och nära ovanför den även en konvex övre Parrys båge. De är aningen diffusa på bilderna. Man kan även ana en svag konkav övre Parrys båge högst uppe.

Strax ovanför solen (halvvägs till 22° cirkeln) ser du en sällsynt V formad halo som kallas Moilanens båge. Jag har för mig att Moilanens båge är extremt ovanlig så här i naturlig isdimma.

Du ser även en sällsynt solbåge (två ljusa streck som går från solen snett uppåt, ungefär mot kl 10 och 14). På engelska kallas dessa helic arcs.

Jag tycker mig även ana svansar (som svagt sträcker sig uppåt) från bisolarna, vilket troligtvis kunde indikera på Schulthess eller Lowitz bågar.

På några få minuter var den kortvariga displayen över. Det här var en unik händelse, något man kanske bara upplever en gång i livet så här i naturlig form (i närheten av skidanläggningar som använder snökanoner kan sådana här fenomen vara lite vanligare).

Det finns ännu fler bilder av ljusfenomenet i Bildgalleri: November – December 2021. Tyvärr är husets stora fönster täckta av en sliten 3M solskyddsfilm, som gjorde det knepigt att få bra bilder i det starka motljuset.

Ett dåligt omen enligt folktro

Förut trodde befolkningen att sådana här sällsynta ljusfenomen var dåliga omen, varningssignaler från gudarna, som varslade om onda tider för landet.

Kanske det kan tolkas så även i dag, som ett olycksbådande omen för Finland, speciellt med tanke på hur Finland i hemlighet, bakom sin falska fasad, förändras från ett demokratiskt land till en stalinistisk diktatur, som inte längre respekterar demokratiska principer, mänskliga rättigheter eller internationella förpliktelser. En sådan bedräglig och hypokritisk stat har naturligtvis ingen framtid.

Läs mer om mina erfarenheter i Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation (Finland) och #23 Biografi: Finlands förtryck av mig.

Sanningens stund kommer, Finland!

* * * * *