Vad är exempel på narcissism?

Alla former av förtryck, orättvisa och ojämlikhet bottnar sig egentligen i narcissism. Narcissism är alltså ett mycket större problem än de flesta tror. Jag ger här några utvalda exempel på hur narcissism kan ta sig uttryck (sett ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv).

Det kan t.ex. vara som 1) Rasism, 2) Nationalism, fanatism, extremism och fundamentalism, 3) Familjevåld, 4) Skolvåld, 5) Våldsbrott, misshandel och mord, och 6) Massmord och -skjutningar.

Narcissism existerar på ett spektrum, och det finns olika varianter (och olika grader) av narcissister. Narcissism är även huvudkomponent i andra personlighetsproblem (typ psykopater/sociopater).

Biologiskt karaktäriseras narcissism av en fysiskt avvikande hjärna (som hos psykopater). Det gör att narcissister tänker och fungerar på ett helt annat sätt än normala människor. Du kan läsa mer om det här: Nenadić, I., Lorenz, C., & Gaser, C. (2021). Narcissistic personality traits and prefrontal brain structure. Scientific reports, 11(1), 15707. doi:10.1038/s41598-021-94920-z

Psykologiskt karaktäriseras narcissism av ett typiskt tanke- och beteendemönster, som är relativt enkelt att känna igen när man väl lärt sig mönstret:

  • Narcissister saknar empati och kärlek till andra. Avsaknad av empati resulterar alltid i själviskhet och ondska, på sätt eller annat.
  • Narcissister gömmer sig bakom en prydlig och falsk fasad, och gör vad som helst för att dölja sina fel. De är ytliga och har problem med sitt självförtroende.
  • Narcissister söker status, makt och dominans. De tror att de har rätt till precis allt, och att de står över alla andra.
  • Narcissister lever enligt helt andra regler än det övriga samhället, och de har en avvikande uppfattning om vad som är rätt eller fel.
  • Narcissister kan vara mycket arroganta, aggressiva och psykiskt/fysiskt våldsamma. De har svårt att behärska sina känslor. De är avundsjuka och paranoida.

Det här gör narcissister till själviska, antagonistiska och antisociala konfliktpersoner.

Narcissisternas mönster verkar vara djupt och primitivt inkodat i deras avvikande hjärnor. Deras beteende förändras aldrig. I princip kan narcissister (med stor ansträngning & under tvång) undertrycka sitt naturliga beteende ett tag, men problemet kvarstår latent, och blossar snabbt upp igen (ofta mycket värre än tidigare).

EXEMPEL PÅ NARCISSISM:

1. Rasism

Rasism grundar sig på det ohälsosamma narcissistiska tankemönstret; att vissa personer anser sig vara bättre (och mer värdefulla och berättigade) än andra. Narcissister respekterar inte andras värdighet, rättigheter eller gränser. Rasism är ojämlikhet. Psykologiskt friska och hälsosamma individer är sällan rasister.

Finland och Sverige är teoretiskt några av världens mest civiliserade och allmänbildade samhällen. Eventuell rasism kan inte skyllas på okunskap. Rasismen beror på bakomliggande faktorer; på störda karaktärer som inte förändras. Dessa finns i alla läger, på alla sidor, överallt, och de förstör för alla andra.

Narcissister kan vara både verbalt och fysiskt aggressiva. Ju högre grad av narcissism, desto aggressivare person. Narcissisterna är experter på manipulation. De väljer alltid ut syndabockar, som de skyller på (falska anklagelser). Narcissister delar in folk och sår effektivt hat och våld. De plockar fram ondska i alla – de värsta sidorna i varje person, så primitivt det kan bli. Våld föder våld, själviskhet föder själviskhet, och hat föder hat. Hat är lätt att sälja.

Narcissistiska personer tenderar alltid vara den drivande kraften bakom rasism. Detta är något som många blundar för, fastän det är känt sedan länge. Jag kan t.ex. referera till:

Bell C. C. (1980). Racism: a symptom of the narcissistic personality disorder. Journal of the National Medical Association, 72(7), 661–665.

Det går alltså inte att hållbart utrota rasism utan att åtgärda narcissismen först. Om du är anti-rasist så är du egentligen anti-narcissist. För att åtgärda rasismen i samhället måste vi först åtgärda narcissismen inom politiken (läs mer om politiska begränsningar här).

2. Nationalism, fanatism, extremism och fundamentalism

Oavsett vilken form av ideologiskt, religiöst eller politiskt extrembeteende man granskar, så hittar man alltid samma narcissistiska mönster (och samma typs störda karaktärer) bakom.

Narcissister har ofta ett extremt beteende som kännetecknas av “allt eller inget” tänkande och överlägsenhet. De är skickliga att manipulera andra till att tänka likadant.

3. Familjevåld och -problem

Familjer med en eller flera narcissister är alltid dysfunktionella bakom fasaden. Dynamiken är ohälsosam, traumatisk och förtryckande.

Narcissister behandlar andra illa. Våldet kan vara psykiskt eller fysiskt. Oavsett så är allt våld i grunden psykiskt våld, också det fysiska. Fysiska sår läker, men psykiska skador stannar hela livet. Våldet är ett sätt att ta makt och kontroll över andra. Det osynliga våldet är ofta allvarligare än det fysiska.

Familjevåld härstammar nästan alltid direkt från narcissism, eller indirekt från en narcissistisk kultur.

Narcissister lever ofta dubbelliv. De tenderar att vara otrogna och triangulerande. De har också ofta problem med alkohol- och andra substansmissbruk, vilket ytterligare förvärrar situationen.

Narcissism leder ofta till skilsmässor av typen högkonflikt/krångliga rättsprocesser, där även barnen används som verktyg.

4. Våld i skolan

Våld, mobbning och respektlöst beteende i skolan bottnar sig, direkt eller indirekt, i det narcissistiska mönstret.

Narcissism verkar alltid gå i familjen. Narcissistiska föräldrar föder/uppfostrar narcissistiska barn. Barnen tar efter de vuxnas dåliga beteende. Många narcissister (speciellt de maligna narcissisterna) behandlar andra personer mycket illa.

Barn som växer upp i narcissistiska familjer bär alltid på trauman och svåra psykiska skador. Oavsett om narcissism är medfött eller betingat av uppfostran, så har dessa barns hjärnor utvecklats i en mycket ohälsosam riktning. Det finns forskare som säger att man kan identifiera personlighetsproblem hos barn redan i åldern 1 till 2 år.

Narcissister förolämpar, hånar, förnedrar och kränker hänsynslöst andra. Narcissister kan vara aggressiva både psykiskt och fysiskt. De skapar konflikter och drama. De skapar ohälsosamma kulturer som tar fram negativa egenskaper i andra. De inspirerar andra till mobbning och våld.

Redan en blivande malign narcissist per skolklass kan helt förstöra dynamiken. Narcissister är som en droppe gift i varje vattenglas, de förgiftar allt i sin omgivning. Och hur man än försöker rena vattnet i vattenglaset så förgiftar de det igen.

Genom att förstå och avslöja narcissismen, kan skolvåldet bättre åtgärdas.

5. Våldsbrott, misshandel och mord

Narcissister kan vara mycket aggressiva, och de har ofta svårt att behärska sig. De är svartsjuka, impulsiva och exploderar lätt. Narcissister har allmänt problem med alkohol- och andra substansmissbruk.

Denna kombination leder ofta till olika former av våld och misshandel. Narcissister kan inte hantera att bli förödmjukade – eller att mista kontrollen/dominansen över andra personer. Många mord är gjorda i narcissistisk vrede (narcissistic rage).

6. Massmord och -skjutningar

Vi hör många gånger att personerna som utför massmord och -skjutningar lider av mentala hälsoproblem. Deras beteende motsvarar ofta den extrema varianten av narcissism (som överlappar med sociopati och psykopati). Flera har diagnosticerats med narcissistisk personlighetsstörning, däribland Anders Breivik.

Vill du ha exempel på den mest extrema varianten i spektrumet så kan du granska Hitlers och Stalins beteenden, samt de narcissistiska ideologierna, hierarkierna och systemen de byggde upp. Andra världskrigets händelser åskådliggör narcissismen och dess katastrofala konsekvenser på ett mycket tydligt sätt, på alla plan. När du förstår hur narcissism (och gaslighting) fungerar i större perspektiv, så förstår du alla händelser (och bakgrunden till allt som hände) mycket bättre.

Varje narcissist är i princip en tyrann, diktator och envåldshärskare (i liten eller stor skala). Narcissister känner inga gränser. De är opportunister, som börjar smått och blir värre med tiden. Oftast märker vi ingenting, innan det är försent. Det är tyvärr alltid omvärldens uppgift att stoppa narcissisterna. Ju tidigare vi gör det, desto bättre.

Epilog

Den största delen av jordens befolkning vill genuint samarbeta och samverka, i kärlek och harmoni, för allas bästa. Narcissisterna hör tyvärr inte till den gruppen.

Skolvåldet i Sverige visar att narcissismen borde motarbetas redan tidigt i skolan. Alla lärare och barn behöver lära sig att identifiera och avväpna narcissismen, så tidigt som möjligt. Det kan skapa en hälsosam immunitet mot narcissism för livet.

Jag ser arbetet med barn och ungdomar som avgörande i kampen mot narcissismen. Här hittar vi nyckeln till framtiden. Jag vill gärna hjälpa, stöda och bidra till en positiv utveckling på alla sätt jag kan.

Allt börjar med barnen – de är vår framtid!

(Det här är mitt svar på frågan Vad är exempel på narcissism? på svenska Quora)

* * * * *