5 regler som hjälper dig bli Anti-narcissist (och förbättra världen)

Jag har inledningsvis formulerat 5 regler för Anti-narcissism filosofin. Reglerna förklarar och konkretiserar Anti-narcissism i all sin enkelhet.

Här är reglerna både på svenska och engelska.

I
Lita aldrig på en narcissists ord, eller på någonting en narcissist skapat, berört eller påverkat.

II
Ge ingen makt åt en narcissist. Låt inte en narcissist bestämma eller ha inflytande över något.

III
Avveckla och riv ner allt som en narcissist skapat, byggt upp eller inspirerat.

IV
Högakta och respektera allt som gynnar världen och mänskligheten som helhet.

Se ner på allt som enbart gynnar enskilda individer, grupper eller nationer, på andras bekostnad, eller som uppnås genom någon form av manipulation eller fysiskt/psykiskt våld.

V
Älska alla aningen mer än dig själv.

PÅ ENGELSKA

I
One should never trust the words of a narcissist,
nor anything created, touched or influenced by a narcissist.

II
One should exclude a narcissist from power.

III
One should deconstruct and dismantle everything a narcissist has created or inspired.

IV
One should value and respect actions and things that are favourable for the earth and the humanity as one.

One should devalue everything that is favourable only for certain individuals, groups or nations, at the expense of others, or that is attained by any form of manipulation or physical/psychological violence.

V
One should love everyone slightly more than oneself.

De engelska reglerna finns också på den officiella webbplatsen anti-narcissism.org

* * * * *