#9 Biografi: Som outsider konstnär i ett trångsynt Finland

Jag är en global medborgare, som inte delar in världen i nationer. De enda orsakerna till att vi har fortsatt att vara bosatta i Finland är dels för att jag har Villa Kia huset och Elfving-familjeföretaget här, dels på grund av hälsoskäl eftersom min man har stora problem med hälsan.

Vår vardag är en delikat och känslig balansgång att försöka orka, leva och hålla alla sjukdomar under kontroll, en konstant kamp mot ohälsa och sjukdom, som dominerar vårt liv. Jag tror ingen kan förstå hur jobbigt det är, om man inte själv är i samma situation.

Huset på Hirvensalo har i sig blivit en börda, som det egentligen skulle vara skönt att slippa. Det har hållit mig tillbaka, i en negativ omgivning där ingen människa kan leva ett fritt, konstnärligt nyskapande liv. Det har blivit en broms i min utveckling och jag ser ingen framtid här om inte väldigt stora förändringar sker. Vad gäller huset så längtar jag efter nya utmaningar.

Alla mina impulser och konst-inspiration kommer utomlandsifrån. Vi utforskade konsten internationellt, vi hade lärt känna konstnärer runt världen och vi hade ingen kontaktyta till det finländska samhället eller finsk media. Detta är antagligen svårt för utomstående att förstå men det har varit vitalt för mitt konstnärliga skapande, för att komma upp till den nivå jag är på idag, och det hade varit omöjligt för någon annan att uppnå i Finland, där alla är mer eller mindre bundna till mentaliteten och måste på sätt eller annat följa den och anpassa sig.

Som en avvikande och självständig “outsider” ser jag annorlunda på världen, jag har en annorlunda och unik synvinkel att erbjuda. Jag är inte instängd i det rådande tankesättet och är fri att skapa bortom det.

Min situation liknar konstnären Heléne Schjerfbecks situation. Hon isolerade sig i Hyvinge och åkte inte till Helsingfors på åratal (och hon längtade för övrigt också alltid tillbaka till Paris). Hon hade också hälsoproblem och var helt svenskspråkig. Hennes isolation var det som krävdes för att hennes konst skulle florera. Men hon var utstött av folket och den tidens konstetablissemang. Ingen såg något värde i hennes konst eller talang. En av de få som stödde Heléne och återkommande köpte verk av henne var faktiskt Henriks släkting Victor Westerholm, Åbo konstmuseums grundare och ledare, som även han var utfryst av det finska konstetablissemanget på grund av sin innovativa och internationella konststil; impressionismen (Finland godtog inte impressionism som konst). Tack vare Westerholms öga och initiativ har museet nu en imponerande samling av Schjerfbecks tavlor. Idag anses Schjerfbeck vara Finlands mest betydelsefulla konstnär, fast alla i Finland tidigare spottade på henne.

Det sägs att man ska lära sig av historien, men ingenting har ändrats i Finland under alla dessa år.

Läs mer i Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation (Finland).

* * * * *