På den här sidan ger jag dig information om mina inkomster, om min mans inkomster, om mitt familjeföretag Elfving, samt om mitt sommarställe i Kyrkslätt.

Mina inkomster och min mans nollinkomst

Här presenteras mina, och min man Henriks, inkomster åren 2006-2022 (de senaste 17 åren). Informationen är offentlig och kan verifieras från skatteverket.

Alla mina inkomster (100 %) kommer från mitt familjeföretag Elfving. Jag har inte haft några andra inkomster. Jag äger 617 aktier i Oy Elfving Holding Ab, som är Elfving koncernens moderbolag. Oy Elfving Holding Ab benämns efter 31.01.2021 Oy Elfving Ab.

Under de senaste 17 åren har mina inkomster från Elfving totalt varit ca 1.2 miljoner € (före skatt).

Denna inkomst har finansierat mitt hus, min trädgård, min bil, min konstnärliga karriär, min viktiga forskning om narcissism och grundandet av den revolutionerande filosofin anti-narcissism. Det är jag mycket tacksam för.

Inkomsten har också möjliggjort mitt aktiva engagemang i välgörenhet (och också gjort det möjligt att få ha många fadderbarn). I mitt testamente ger jag bort allt jag har till välgörande ändamål.

Min man Henrik, som är invalidiserad, har inte haft några inkomster alls de senaste 17 åren. Han har inte heller fått något stöd, bidrag eller understöd från staten. Jag tror inte någon i Finland kan ha haft lägre inkomst än Henrik de senaste 17 åren. En absolut nollinkomst alltså. Läs mer om Henriks hälsa och funktionshinder här.

Sedan 2005, när Henrik (på grund av hälsoproblemen) avslutade sitt designföretag, har han varit en icke-kommersiell konstnär som helhjärtat satsat på sin konst – utan kompromisser eller ekonomiska intressen. Under årens lopp har många narcissister själviskt exploaterat Henriks enorma talang, hans snällhet och hans blåögda godtrogenhet, och Finland behandlar honom som en slav utan mänskliga rättigheter.

Som du själv kan se så är både mina och min mans förmågor av världsklass, helt exceptionella, och utan like i Finland. Vi är flitiga, samvetsgranna och duktiga. I ett normalt land skulle detta medföra utkomst, ära och respekt.

Men i Finland har vi istället först blivit grovt exploaterade (utan att få någon betalning eller nytta från vårt konstnärliga skapande), för att sedan bli svartmålade, bestraffade och bestulna på våra tillgångar, helt utan grund, under total sekretess. Det enda Finland tydligt bevisar är hur sjukt själva landet och kulturen är. Läs mer om det här: Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation (Finland).

Hushållets inkomster (före skatt) per år:

Talen är i tusen (och avrundade till närmaste tusen).

År

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Kia

64
75
93
124
137
142
98
149
128
124
2
24
1
0
9
0
0

Henrik

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Alla mina inkomster kommer från mitt familjeföretag Elfving.

Jag har ensam betalat huset och bilen.

Om mitt familjeföretag Elfving

Elfving är ett gammalt, anrikt familjeföretag. Min morfars far Hemming Elfving (konsul och kommerseråd) grundade Elfving-företaget år 1910 i Kejsardömet Ryssland. Jag föddes som Kia Elfving (mina föräldrar var inte gifta så jag fick min mammas släktnamn). Elfving-företaget kommer alltså från min mammas sida.

Läs mer om Hemming Elfving och bolagets intressanta historik här.

I koncernen Oy Elfving Holding Ab ingår nu Oy Elfving Safety Ab, Oy Elfving Ab, Elfving Signum Oy Ab (samt Oy Harry Marcell Ab och Raketti Oy). Tidigare ingick också Elfving Opasteet Oy Ab, Tielinja Oy samt Moveco Oy.

Bolagen är verksamma på den finländska marknaden.

Oy Elfving Ab är verksamt inom teknisk partihandel och ägnar sig åt import och distribution av mopeder, mopedbilar och trädgårdsmaskiner. Oy Elfving Safety Ab importerar och distribuerar arbetskläder och arbetarskyddsprodukter, samt är aktivt inom detaljhandel med dessa produkter och motorsågar, trädgårdsmaskiner, mopeder och mopedbilar (och har även servicefunktioner för dessa produkter). Elfving Signum Oy Ab:s verksamhet består av att sälja vägmarkeringsmassa samt vägmarkeringstjänster.

Fram till 1.1.2015 var Elfving huvudimportör och distributör för Stihl och Viking i Finland.

I specialnumret av tidningen Perheyritys 1/2017 (Familjeföretagens förbund) finns en artikel om Elfving. Jag omnämns som ägare men mitt efternamn är utelämnat/förvrängt.

Jag har alltid lånat ut mitt sparkapital till familjeföretaget (på senare år i genomsnitt kring 300.000 €), för att underlätta bolagets dagliga verksamhet och cashflow. Jag har alltså förutom att vara ägare, också varit finansiär och fordringsägare. Arrangemanget har baserat sig på att jag, när jag önskat det, kan lyfta mina pengar ur bolaget.

När jag skulle ha behövt mitt sparkapital som mest, slutade företaget att betala ränta och vägrade göra utbetalningar till mig, samtidigt som styrelsemedlemmarna plockat ut sitt eget kapital ur bolaget. De högg en kniv i ryggen på mig. Vilken familj gör så mot varandra?

Det fungerar inte som sig bör, det där företaget. Det är inte konstigt att bolaget förlorat sina viktigaste huvudmän, Stihl och Viking, som var företagets primära vinstkälla, stommen i hela affärsverksamheten. Att sedan storsatsa på mopedbilar, precis innan den nischen sjönk till botten, visar på mycket bristande affärsledning.

Elfving koncernens omsättning (i miljoner €):

2013
2014
2015
2016
2017
2018

39 meur
38 meur
28,9 meur
20 meur
22,6 meur
13,8 meur

Elfving koncernens personal (i genomsnitt):

2013
2014
2015
2016
2017
2018

99
94
94
84
85
44

Det matematiska värdet på mina Oy Elfving Holding Ab aktier (i miljoner €):

2006: 617 aktier x 1156,12 = 0,7 meur
2007: 617 aktier x 1305,67 = 0,8 meur
2008: 617 aktier x 1647,12 = 1,0 meur
2009: 617 aktier x 2153,53 = 1,3 meur
2010: 617 aktier x 2392,30 = 1,5 meur
2011: 617 aktier x 2449,09 = 1,5 meur
2012: 617 aktier x 2463,85 = 1,5 meur
2013: 617 aktier x 2610,06 = 1,6 meur
2014: 617 aktier x 2606,71 = 1,6 meur

Efter detta är bolagets värde delvis missvisande, eftersom 10,3 meur utdelningsbara medel (alltså tidigare vinster) av någon orsak verkar ha döljts genom “interna nedvärderingar”, se nedan.

Oy Elfving Holding Ab:s omsättning, resultat och dividender

Oy Elfving Holding Ab är Elfvingkoncernens moderbolag.

2014

Omsättning: 1.8 meur

Räkenskapsperiodens resultat: 1.7 meur

Utdelningsbara medel 31.12.2014: 12.4 meur
(vinst från tidigare räkenskapsperioder)

Dividendutdelning (för 2014, som utbetalas 2015): 1.5 meur

2015

Omsättning: 1.9 meur

Räkenskapsperiodens resultat: -5.6 meur

Obs. Det ser ut som utdelningsbara medel döljts av en stor och märklig “bokföringsmässig intern nedvärdering” på hela 5.6 meur (31.12.2014 var utdelningsbara medel: 12.4 meur).

Utdelningsbara medel 31.12.2015: 5.3 meur

Dividendutdelning (för 2015): 0

2016

Omsättning: 1.1 meur

Räkenskapsperiodens resultat: -0.5 meur

Utdelningsbara medel 31.12.2016: 4.8 meur

Dividendutdelning (för 2016, som utbetalas 2017): 0,25 meur

2017

Omsättning: 1.1 meur

Räkenskapsperiodens resultat: -5.2 meur

Obs. Det ser ut som resten av de utdelningsbara medlen döljts av en annan märklig 4.7 meur “bokföringsmässig intern nedvärdering” (31.12.2016 var utdelningsbara medel: 4.8 meur).

Utdelningsbara medel 31.12.2017: -0.62 meur

Dividendutdelning (för 2017): 0

2018

Omsättning: 0.9 meur

Räkenskapsperiodens resultat: -0,43 meur

Utdelningsbara medel 31.12.2018: -1,05 meur

Dividendutdelning (för 2018): 0

I detta skede slutade företaget sköta sina förpliktelser gentemot mig, som är ägare och fordringsägare i bolaget. Det försiggår något väldigt skumt inom företaget, eller så står företaget på konkursens brant.

Sommaren 2020 var jag nära att avsluta företaget helt och hållet (genom indrivning med konkurshot) eftersom jag inte längre var säker på att det klarar av att sköta sina skulder, och jag betvivlade att företaget överlag har någon framtid. Företaget överlevde denna gång med nöd och näppe.

Finska skogsutrustnings Ab / Sommarvilla med egen strand

Jag äger (tillsammans med mina två syskon) ett härligt sommarställe på Medvastvägen 169a (Medvastintie 169a) i Kyrkslätt. Se platsen på kartan här.

Ägandet är i bolagsform, så i praktiken äger jag en tredjedel (58 aktier) av företaget Finska skogsutrustnings Ab (0410369-9) som äger själva fastigheten (257-480-4-25).

Tomten är en stor sydostsluttning, med tallar, gräsmatta och vacker strand. Det finns två byggnader (och rikligt med byggrätt, har jag för mig).

Vill någon köpa stället (eller min andel av stället) kan ni bekanta er med det själva.

Tillbaka till Dokumentation & Bilder huvudsidan