#19 Biografi: Mina fadderbarn

Det har varit en stor glädje för mig och min man, att få ha åtta fadderbarn via Compassion, en internationell hjälporganisation.

Vi har 6 fadderbarn i Etiopien (Bula, Selam, Bontu, Tigist, Naftati och Barkot), 1 fadderbarn i Uganda (Ssemanda) och 1 fadderbarn i Colombia (Marien).

Via faddersystemet, som är väl beprövat sedan årtionden, kan barnen t.ex. få skolgången betald. De kan få mat, kläder och förnödenheter samt tillgång till sjukvård och stöd.

Utöver fadderskapet är det även möjligt att ge extra gåvor till barnen och deras familjer.

Den ultimata fattigdomen i områdena där Compassion verkar är svår att greppa för oss här i väst. Behoven är aldrig sinande.

Jag valde Compassion efter en grundlig jämförelse mellan olika organisationer. Jag ville hitta en effektiv organisation där så lite som möjligt av gåvorna går till administration, och så mycket som möjligt till direkt hjälp.

Compassion har ett humant och genomskinligt system, där varje barn får kommunicera med faddern (och också redogöra utförligt för hur gåvorna använts). På så sätt vet man att hjälpen når fram, och hur barnens liv drastiskt förändras till det bättre.

Det är rörande att läsa barnens brev (som kommer i elektronisk form via Compassion-systemet, med bilder) där barnen beskriver hur familjerna använt gåvorna, exempelvis köpt hönor, getter, grisar och kor, mat och kläder och skor, madrasser och lakan, tvål och hygienartiklar, säckar med säd, eller betalat skolavgifter för syskon mm.

Redan en 100 € gåvosumma kan (på vissa ställen) ge en ko, eller flera getter eller grisar, till en fattig familj. Djuren genererar nya möjligheter (och fler djur) och kan totalt förändra en hel familjs livssituation, på lång sikt.

Som exempel så har vårt äldsta fadderbarn (fyller 21 år) med familj skaffat många djur. De började med hönor, grisar och getter, och har nu också flera kor. De har kunnat bygga ett eget hus med inkomsterna från djuren, och även syskonen har kunnat gå i skola. Det känns som ett ansvarsfullt sätt att ge och hjälpa.

Jag rekommenderar att du ger så mycket du kan. Den enda rikedom du har, är den du ger bort. Gör dina egna efterforskningar och välj någon organisation som passar dig.

Jag har varit nöjd med Compassion. Vill du veta mera om dem så hittar du information här: Compassion Sverige, Compassion International & Compassion blogg.

Se också mitt testamente till välgörande ändamål (barn i Afrika).

* * * * *