PRESSMEDDELANDE (+ yhteenveto suomeksi alhaalla)

ÅBO, 13.6.2022 – Den skandinaviska narcissismforskaren och konstnären Kia Karlberg föreslår att Nordens länder skall genomföra en offentlig neuropsykologisk utvärdering av alla beslutsfattare och makthavare – för att identifiera och avslöja skadliga narcissister, och skapa allmän debatt.

“Vi måste kräva att alla politiker, beslutsfattare och domare i Finland och Sverige öppet granskas och hjärnskannas gällande narcissism. Det är inte särskilt dyrt eller svårt att genomföra med dagens teknologi” säger Kia Karlberg, grundare till Anti-narcissism.

Karlberg har i sin tvärvetenskapliga forskning upptäckt ett mönster som ingen tidigare sett. Hon har kommit fram till den revolutionära insikten att narcissismen är roten till det onda, problemet bakom de flesta andra problem (en underliggande struktur). Olika former av ondska och orättvisa är inte isolerade eller separata problem, allt bottnar vanligtvis i samma psykologi och dynamik, som i sin tur går att spåra till människans hjärna.

Modern forskning indikerar att narcissister har en fysisk defekt på hjärnan, som leder till att en narcissist inte fungerar som en normal människa. Hjärnfelet är kroniskt, obotligt och troligtvis ärftligt. Hjärnfelet ger upphov till ett specifikt tankemönster, som manifesteras i ett identifierbart och skadligt beteendemönster. Mönstret leder alltid till ojämlikhet, orättvisa och ondska av olika former. Alla världens problem går att härleda till narcissism, direkt eller indirekt.

Kia Karlberg lyfter fram tre saker som kännetecknar narcissister:

  1. Narcissister saknar empati, samvete och verklig kärlek till andra. Avsaknad av empati resulterar alltid i ondska, på sätt eller annat. Narcissister lever enligt andra regler än det övriga samhället, och de har en avvikande uppfattning om vad som är rätt eller fel. De skyr inga medel för att nå sina mål, att själviskt dominera och utnyttja sin omvärld, och dölja sina egna fel.
  2. Narcissister har ett gränslöst begär efter makt, kontroll och status. Man hittar narcissister överallt i samhället, men speciellt mycket i ledande positioner. Historiskt har narcissisterna alltid tagit makten, överallt. De sjuka har satt normerna, och påverkat allt och alla. Detta har naturligtvis lett till orättvisa och ojämlikhet. Narcissisterna har skapat en sjuk, våldsam och överexploaterad värld, full av konflikter, drama och misär. De har förgiftat allt, sedan tidernas begynnelse.
  3. Narcissister ljuger, förvränger och manipulerar. De är otroligt skickliga skådespelare och bedragare, och experter på gaslighting. De lurar alla. De tar alltid äran, men aldrig ansvar, skulden eller konsekvenser för något. De låtsas alltid vara oskyldigt offer. Deras ord är falska och värdelösa. Allt är en teater.

Man kan aldrig lita på en narcissist. Ändå har de dikterat vår verklighet och skrivit vår historia.

Som politiska, ekonomiska och religiösa ledare har narcissisterna genom historien byggt upp ett ohälsosamt världssystem, en paradigm, som genomsyras av deras skadliga värderingar. Detta system tryggar, döljer och belönar narcissisternas själviska intressen. Allt är uppbyggt på denna värdegrund.

I dag kan vi äntligen identifiera narcissism, både på människors beteendemönster och på kognitiva, emotionella och neuropsykologiska skillnader jämfört med normala människors neurologi.

Med hjälp av neurovetenskap, funktionell magnetresonanstomografi (fMRI) och artificiell intelligens (AI) kan narcissistiska egenskaper associeras och korreleras med skillnader i hjärnans struktur (speciellt i prefrontala och insulära delar, samt strukturell variation av grå hjärnsubstans). Man kan klart se att narcissisternas hjärnor skiljer sig från neurotypiska människors hjärnor.

I praktiken betyder det att man vetenskapligt kan avslöja och motarbeta narcissism, och därmed också dess förödande konsekvenser. Det är dags att sätta stopp för narcissisterna.

Anti-narcissism är en omvälvande men enkel filosofi, ett litet frö till en ny och hälsosammare världsbild (en anti-narcissistisk paradigm). Genom att avslöja och eliminera narcissismen kan vi lösa alla världens problem. Så enkelt är det.

“De sista pusselbitarna har fallit på plats, som ett resultat av flera års tvärvetenskaplig forskning kombinerat med mina unika, personliga och tragiska erfarenheter som mångdubbelt narcissism-offer. Jag är själv offer för både individuell narcissism och gruppnarcissism, på högsta nivå i Finland. Jag förtrycks och svartmålas, mina tillgångar och min frihet tas orättvist ifrån mig, och jag har kastats i fängelse, under total sekretess, emot alla demokratiska principer” berättar Kia Karlberg, och fortsätter: “Men all orättvisa jag varit tvungen att gå igenom har gjort mig till en otroligt stark kvinna, en mäktig röst för miljarder offer. Allt som hänt bara bekräftar mina teorier, och det har gett mig väldiga insikter som jag nu vill dela med världen”.

“Min upptäckt kan låta simpel först, men när du väl börjar inse vad det innebär; att i princip allt förkastas, allt du lärt dig, allt du vet, allt du tänker och allt du tror – att inget av det stämmer längre… vad händer då?” frågar Kia Karlberg. Anti-narcissism förändrar allt från grunden, det är kanske den största upptäckten i världshistorien.

“Vi befinner oss nu i en vändpunkt. Vi har ett val och ansvaret är på oss. Vi har rätt att få veta vem våra beslutsfattare och makthavare är, bakom fasaden – deras verkliga karaktärer. Finland och Sverige bör visa ett exempel för världen” avslutar Kia Karlberg, och tillägger “Som heterodox vetenskapskvinna ser jag fram emot att få tillförlitlig statistik, och svar på frågan som de flesta ställt sig: Är alla politiker narcissister?

Mer information:

www.anti-narcissism.org | Officiell webbplats för Anti-narcissism (på engelska)

www.kiakarlberg.org | Kia Karlbergs webbplats och blogg (på svenska)

Pressbilder:

www.kiakarlberg.org/press

Artiklar som belyser ämnet:

Neurovetenskap avslöjar narcissister
https://www.kiakarlberg.org/neurovetenskap-avslojar-narcissister/

Lär dig upptäcka gruppnarcissism (på alla nivåer)
https://www.kiakarlberg.org/gruppnarcissism/

Så här är det att möta narcissistiskt våld från en hel nation (Finland)
https://www.kiakarlberg.org/sa-har-ar-det-att-mota-narcissistiskt-vald-fran-en-hel-nation-finland/

Var sätter du gränsen för narcissister?
https://www.kiakarlberg.org/var-satter-du-gransen-for-narcissister-0-100/

Så här blir du gaslightad av narcissister (förklarat i 32 punkter)
https://www.kiakarlberg.org/sa-har-blir-du-gaslightad-av-narcissister-forklarat-i-32-punkter/

LEHDISTÖTIEDOTE, yhteenveto

Narsismin tutkija ehdottaa poliitikkojen ja viranhaltijoiden aivoskannausta

TURKU, 10.6.2022 – Turkulainen narsismin tutkija ja taiteilija Kia Karlberg ehdottaa, että Pohjoismaiden tulisi suorittaa kaikkien päätöksentekijöiden ja viranhaltijoiden julkinen neuropsykologinen arviointi – haitallisten narsistien tunnistamiseksi ja paljastamiseksi, sekä julkisen keskustelun luomiseksi.

“Meidän on vaadittava, että kaikkia Suomen ja Ruotsin poliitikkoja, päätöksentekijöitä ja tuomareita avoimesti tutkitaan ja aivoskannataan narsismin suhteen. Se ei ole kovin kallista tai vaikeaa toteuttaa nykypäivän tekniikalla”, sanoo Kia Karlberg, ANTI-NARCISSISMin perustaja.

Uraauurtavassa tutkimuksessaan Karlberg on löytänyt kuvion, jota kukaan ei ole ennen nähnyt. Hän on tehnyt vallankumouksellisen oivalluksen että narsismi on kaiken pahan juuri, pääongelma kaikkien muiden ongelmien takana (taustalla oleva rakenne). Erilaiset pahan ja epäoikeudenmukaisuuden muodot eivät ole eristettyjä tai erillisiä ongelmia, vaan kaikki perustuu samaan dynamiikkaan ja psykologiaan, mikä puolestaan ​​voidaan jäljittää aivovirheeseen.

Poliittisina, taloudellisina ja uskonnollisina johtajina narsistit ovat koko historian ajan rakentaneet epäterveellisen maailmanjärjestelmän. Tämä järjestelmä turvaa, piilottaa ja palkitsee narsistien itsekkäitä etuja.

Nykyään voimme vihdoin tunnistaa narsismin sekä ihmisen käyttäytymismalleista että kognitiivisista, tunne- ja neuropsykologisista eroista verrattuna normaalien ihmisten neurologiaan.

Käyttämällä funktionaalista magneettiresonanssikuvausta (fMRI) ja tekoälyä (AI), narsistiset ominaisuudet voidaan yhdistää ja korreloida aivojen rakenteen erojen kanssa. Voidaan selvästi nähdä, että narsistien aivot eroavat neurotyyppisten ihmisten aivoista.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että narsismia on tieteellisesti mahdollista paljastaa ja torjua, ja siten myös sen tuhoisat seuraukset. On aika pysäyttää narsistit.

Anti-narsismi on vallankumouksellinen, mutta yksinkertainen filosofia, pieni siemen uudelle ja terveellisemmälle maailmankuvalle. Paljastamalla narsismin voimme ratkaista kaikki maailman ongelmat. Niin yksinkertaista se on.

“Palapelin viimeiset palaset ovat loksahtaneet paikoilleen useiden vuosien monitieteisen tutkimuksen tuloksena yhdistettynä ainutlaatuisiin, henkilökohtaisiin ja traagisiin kokemuksiini moninkertaisena narsismin uhrina. Olen itse sekä yksilöllisen narsismin että ryhmänarsismin uhri korkeimmalla tasolla Suomessa. Minua sorretaan ja mustamaalataan, varani ja vapauteni viedään epäoikeudenmukaisesti minulta, ja minut on heitetty vankilaan, salaisissa prosesseissa, vastoin kaikkia demokraattisia periaatteita”, Kia Karlberg sanoo ja jatkaa: “Mutta kaikki, mitä olen joutunut käymään läpi, on tehnyt minusta uskomattoman vahvan naisen, voimakkaan äänen miljardeille uhreille. Kaikki, mitä on tapahtunut, vain vahvistaa teoriani, ja se on antanut minulle valtavia oivalluksia, jotka haluan nyt jakaa maailman kanssa.”

”Löytöni voi aluksi kuulostaa yksinkertaiselta, mutta kun alat ymmärtää, mitä se tarkoittaa; että periaatteessa kaikki hylätään, kaikki mitä olet oppinut, kaikki mitä tiedät ja kaikki mitä ajattelet ja uskot – mikään siitä ei pidä paikkaansa enää … mitä sitten tapahtuu?” Kia Karlberg kysyy. ANTI-NARCISSISM muuttaa kaiken, se on ehkä suurin oivallus maailmanhistoriassa.

“Olemme nyt käännekohdassa. Meillä on valinta ja vastuu on meidän. Meillä on oikeus tietää, kuka päätöksentekijämme ovat julkisivun takana – heidän todelliset luonteet. Suomen ja Ruotsin tulisi näyttää esimerkkiä maailmalle” päättää Kia Karlberg ja lisää “heterodoksisena tiedenaisena odotan innolla luotettavien tilastojen saamista ja vastauksen kysymykseen, jota kaikki ihmiset esittävät: ovatko kaikki poliitikot narsisteja?

[Mekaaninen käännös]

Tällä linkillä voit kääntää Kia Karlbergin sivuston suomeksi:

https://translate.google.com/translate?sl=sv&tl=fi&u=https://www.kiakarlberg.org/