Ett stort urval bilder (467 st) med datum och kort förklaring i filens namn. Min man och jag bodde som vanligt i Stockholm vintern 2016-2017 (i samma bostad som tidigare år). Sedan Mars 2017 har vi hela tiden varit hemma i Villa Kia, på ön Hirvensalo i Åbo, Finland.

Du kan också se bilderna som en praktisk slideshow här:

Här är bilderna:

Stockholm: Januari – Mars 2017

Åbo: Mars 2017 ->

Tillbaka till Dokumentation & Bilder huvudsidan >