#24 Slutord till biografin

Så länge jag lever kommer jag att sträva efter att göra världen till en bättre plats för alla.

Självporträtt, filmkamera med timer, 1995.

Jag skriver allt detta, inte bara för att du ska veta vem jag är, utan också för att påminna mig själv om vem jag är. Narcissismens förödande attacker går ut på att förstöra och förgöra ens karaktär – att få en människa att betvivla sig själv.

Jag vill inte bli arg eller bitter. Jag vill se allt detta som en utmaning – en möjlighet att bli starkare, bättre och visare. En möjlighet till djupare insikt och kunskap, för att förändra och göra världen bättre. Jag växer i takt med utmaningarna jag ställs inför.

Det har stått mig dyrt, men jag är villig att offra allt, också livet, för det.

Kram, Kia

* * * * *