#1 Välkommen till Kia Karlbergs biografi och blogg

Hej och välkommen!

Jag heter Kia Karlberg och är konstnär och filosofisk forskare bosatt i Åbo, Finland. Jag skapar fritt och forskar tvärvetenskapligt om narcissism. Jag är gift med konstnären Henrik Karlberg.

Jag kommer i de följande 23 blogginläggen att presentera mig och min bakgrund, vem jag är och vad jag gör.

* * * * *