#4 Biografi: Konstnärskap och hälsoproblem

Min man Henrik har alltid haft svåra hälsoproblem och i detta skede slog ryggskadorna till så hårt att han inte alls kunde sitta. Han kunde enbart arbeta hemifrån, stående. Efter en steloperation av ryggen fick han tillfällig hjälp men är handikappad för livet. Han har problem med rörlighet samt återkommande, svåra sjukdomsperioder då han tidvis är sängbunden. Jag är Henriks närståendevårdare, jag vårdar och har omsorg om honom. Vi betalade ryggoperationen själva, ca 12.000 Euro, och vi har aldrig sökt någon ersättning från staten, varken för sjuktid eller mitt närståendevårdande, fastän vi skulle ha haft rätt till mycket stöd.

Henrik har alltid varit konstnärlig och mycket duktig på att måla och fotografera. Hans ytterst starka estetiska kunskap och visuella öga hittas normalt inte i Finland. Henriks generella IQ ligger på Mensa-nivå, men hans visuella IQ är i testerna avsevärt högre än så. Själv tycker han att han bara haft tur som fått så lätta testfrågor. Han grundade ett visuellt skapande designföretag på nittiotalet och vi hade senare också en liten modellbyrå som jobbade med världens största modellagentur, Ford Models, och gjorde deras Supermodel of the World-modellsökning i Finland.

Läs också blogginlägget: Med agenter och supermodeller i New York (bakom fasaden)

Jag ledde företagskuvösen Emporio på Yrkeshögskolan Sydväst 2002-2003, och hjälpte unga skapande konstnärer och artisaner att starta företag. Det var väldigt inspirerande att se kreativiteten och skaparglädjen hos studerandena, och efter den tiden bestämde jag mig för att själv bli skapande konstnär på heltid. I det här skedet handlade konst för mig främst om skönhet och estetiska värden – om att fånga och skapa det vackra.

* * * * *