Hur du ärver narcissism (blåblodighet och kungahus)

Jag forskar aktivt i narcissism. Vetenskapen lutar alltmer mot att narcissismen är en genetisk och medfödd sjukdom, som troligtvis skulle kunna gå att eliminera.

Problemet idag är att själva termen narcissism är så vag och missförstådd (eftersom vår världsbild till största del är uppbyggd av och kring de hjärtlösa narcissisterna).

I verkligheten är sjukdomen mycket skadlig och specifik, och följer ett tydligt mönster. Förutom på narcissistens beteendemönster känner man igen sjukdomen på kognitiva, emotionella och neuropsykologiska skillnader jämfört med normala människors neurologi. Genom fMRI hjärnskanning kan man identifiera konsekventa skillnader mellan sjuka och friska människor.

Det går att identifiera att narcissism (liksom den nära besläktade sjukdomen psykopati) går i familjen.

Vanligtvis ärver man alltså sjukdomen. Narcissistiska föräldrar föder narcissistiska barn. Inte alltid, men ofta. Om båda föräldrarna är narcissister ökar sannolikheten markant.

Det går att identifiera narcissism och psykopati tidigt hos barn (långt innan personligheten slutligen formats). Det här är dock ett tabu inom psykologin. Ingen vill eller vågar stämpla en två-åring som en farlig psykopat eller narcissist.

Förut trodde man att det var stränga och kalla (narcissistiska) föräldrar som med sitt inhumana beteende skapade nya narcissister och psykopater. Många envisas fortfarande med att vilja tro att sjukdomen bara orsakas av omgivningsfaktorer under barnets tidiga utvecklingsskede.

Idag vet man dock att orsaken är mycket djupare än så, att sjukdomen är genetisk.

Denna ärftlighet tros också vara orsaken till att många hierarkiska “rang- och kastsystem” som byggts upp av narcissister (t.ex. kungligheter och aristokrater) har hållit så otroligt hårt på principen att de som hör till systemet måste gifta sig (och föröka sig) inom sin rang.

På så sätt har de psykopatiska och narcissistiska generna hållits mera intakta, i toppen av maktstrukturerna.

Narcissister ser nämligen normala och empatiska människor som svaga individer (utan värde). Hjärtlösa narcissister som parar sig med andra narcissister har större sannolikhet att få narcissistiska barn. En narcissist vill alltid ha barn som är en fortsättning på narcissisten själv, en hjärtlös kopia, en Mini-Me eller en “Jag” Junior. Avkomma som fortsätter och upprätthåller de narcissistiska traditionerna.

Det som man i historien kallar blåblodighet (eller adligt/kungligt blod), skulle alltså egentligen kunna kallas narcissistiskt/psykopatiskt blod.

Jag ser det som en positiv utveckling (anti-narcissism) att de flesta kungahusen frångått principerna och kraven på ståndsmässig inavel. På så sätt har kungahusen kunnat få in mer empati och mänsklighet.

Jag vill här betona att till mina personliga vänner hör många härliga individer från flera olika kungahus i Europa, och många av dem är förvånansvärt varma och empatiska människor.

Jag tror kungligheterna kommer att ha en viktig uppgift inom den nya anti-narcissism filosofin. Jag hoppas att vi inom en snar framtid kommer att få uppleva de största kungarna och drottningarna i historien. Kungar och drottningar som positivt ändrar världens riktning – och gör rätt för vad deras förfäder har gjort fel.

Mänsklighet 1.0 och 2.0

Beroende på vilken paradigm vi granskar världen med så är narcissisternas/psykopaternas roll helt olika.

I den nuvarande paradigmen är narcissister och psykopater viktiga. De har skapat den orättvisa världen. De upprätthåller det sjuka och ojämlika samhället. De är på toppen av varje hierarki.

Narcissisterna saknar empati (och förståelse för empati). Avsaknad av empati resulterar alltid i ondska, på sätt eller annat.

Detta världssystem är tyvärr det som världen idag identifierar som mänsklighet. Det är en föråldrad version (mänsklighet 1.0) som håller på att krascha. Katastrofen lurar bakom hörnet. Systemet måste omedelbart uppgraderas.

I den nya anti-narcissism paradigmen (mänsklighet 2.0) har narcissister och psykopater ingen viktig roll. Deras möjligheter skulle vara kraftigt begränsade. Förhoppningsvis kan vetenskapen eliminera och kontrollera sjukdomen helt och hållet.

Går det att finna ett botemedel?

Vetenskapen känner för nuvarande inte till ett enda dokumenterat fall där en narcissist framgångsrikt skulle ha blivit botad. I dag existerar det inget botemedel.

Narcissisternas hjärnfel är alltså i nuläget obotligt.

Det krävs därför stora och drastiska krafttag för att hitta nya lösningar, innan det är försent.

Läs mer om vad du kan göra på anti-narcissism.org

* * * * *